lengyel | Kifejezések - Üzleti élet | Rendelés

Rendelés - Megrendelés

Wij overwegen de aanschaf van ...
Rozważamy możliwość zakupu...
Hivatalos, kísérleti
Wij zijn verheugd bij uw bedrijf een bestelling te plaatsen voor ...
Pragniemy dokonać zamówienia w Państwa firmie na...
Hivatalos, nagyon udvarias
Wij willen graag een bestelling plaatsen.
Chcielibyśmy dokonać zamówienia.
Hivatalos, udvarias
Bijgevoegd is onze vaste bestelling voor ...
Załączamy nasze zamówienie na...
Hivatalos, udvarias
Bijgevoegd vindt u onze bestelling.
W załączniku znajdą Państwo nasze zamówienie.
Hivatalos, udvarias
Wij hebben een constante vraag naar ... en daarom willen wij graag ... bestellen.
Mamy stały popyt na..., dlatego też chcielibyśmy zamówić...
Hivatalos, udvarias
Hierbij plaatsen wij een bestelling voor ...
W załączeniu znajduje sie nasze zamówienie na...
Hivatalos, közvetlen
Wij zijn van plan ... van u te kopen.
Chcemy zakupić u Państwa...
Hivatalos, közvetlen
Zou het voor u mogelijk zijn een bestelling van ... voor een prijs van ... per ... aan te nemen?
Czy istnieje możliwość zakupu...w cenie...za...?
Hivatalos, nagyon közvetlen
Wij verheugen ons op uw schriftelijke bevestiging.
Czekamy na Pańskie potwierdzenie. Prosimy o potwierdzenie zamówienia na piśmie.
Hivatalos, udvarias

Rendelés - Visszaigazolás

Kunt u alstublieft de verzenddatum en de prijs per fax bevestigen?
Czy mógłby Pan potwierdzić datę i koszt wysyłki faksem?
Hivatalos, udvarias
Uw bestelling wordt zo snel mogelijk verwerkt.
Pańskie zamówienie zostanie zrealizowane w trybie natychmiastowym.
Hivatalos, nagyon udvarias
Uw bestelling wordt momenteel verwerkt en wij verwachten dat de bestelling klaar is voor verzending voor ...
Pańskie zamówienie jest realizowane i powinno być wysłane przed...
Hivatalos, udvarias
In overeenstemming met onze mondelinge afspraken, sturen wij u het contract voor ondertekening.
W związku z naszym ustnym porozumieniem, przesyłamy Państwu umowę do podpisania.
Hivatalos, udvarias
Bijgevoegd vindt u twee kopieën van het contract.
W załączniku znajdą Państwo dwie kopie umowy.
Hivatalos, közvetlen
Stuurt u het ondertekende contract alstublieft binnen tien dagen na ontvangst aan ons terug.
Proszę o przesłanie podpisanej kopii umowy przed upływem 10 dni od daty otrzymania.
Hivatalos, közvetlen
Hierbij bevestigen wij uw bestelling.
Niniejszym potwierdzamy dokonanie zamówienia.
Hivatalos, udvarias
Hierbij bevestigen wij onze mondelinge bestelling van ...
Piszę w celu potwierdzenia naszej umowy ustnej na zamówienie z datą...
Hivatalos, közvetlen
Wij gaan akkoord met uw betalingsvoorwaarden en bevestigen dat de betaling per onherroepelijk krediet / internationale postwissel / bankoverwijzing wordt voldaan.
Akceptujemy Państwa warunki zapłaty i potwierdzamy, że przelejemy pieniądze dokonując nieodwołalnej akredytywy/międzynarodowego przekazu pieniężnego/ przelewu bankowego
Hivatalos, közvetlen
Wij hebben zojuist uw fax ontvangen en bevestigen uw bestelling zoals aangegeven.
Właśnie otrzymaliśmy faks od Państwa i możemy potwierdzić dokonanie zamówienia.
Hivatalos, közvetlen
Wij plaatsen deze proefbestelling onder voorwaarde dat de levering volgt voor ...
Złożymy próbne zamówienie, pod warunkiem, że przesyłka zostanie dostarczona przed...
Hivatalos, közvetlen
Uw waren worden in de komende ... dagen/weken/maanden verzonden.
Pańskie zamówienie zostanie przesłane w przeciagu...dni/tygodni/miesięcy.
Hivatalos, közvetlen

Rendelés - Megrendelés megváltoztatása

Zou het mogelijk zijn om onze bestelling terug te brengen van ... naar ...
Czy istnieje możliwość zmniejszenia naszego zamówienia do...
Hivatalos, közvetlen
Zou het mogelijk zijn om onze bestelling te vergroten van ... naar ...
Czy istnieje możliwość zwiększenia naszego zamówienia do...
Hivatalos, udvarias
Zou het mogelijk zijn om onze bestelling uit te stellen naar ...
Czy istnieje możliwość wstrzymania zamówienia do...
Hivatalos, udvarias
Wij moeten u helaas mededelen dat wij de waren niet kunnen leveren voor ...
Niestety nie jesteśmy w stanie dostarczyć Państwu zamówienia przed...
Hivatalos, udvarias
Het spijt ons u te moeten meedelen, dat deze bestelling niet voor morgen verzendklaar zal zijn.
Z przykrością informujemy, że zamówienie nie będzie gotowe do wysyłki na jutro.
Hivatalos, udvarias

Rendelés - Törlés

Het spijt ons u te moeten meedelen, dat wij onze bestelling elders plaatsen.
Z przykrością informujemy, że musimy dokonać zamówienia w innym miejscu.
Hivatalos, nagyon udvarias
Het spijt ons u te moeten meedelen, dat wij onze bestelling reeds elders geplaatst hebben.
Z przykrościa informujemy, że już dokonaliśmy zamówienia w innym miejscu.
Hivatalos, nagyon udvarias
Helaas zijn deze artikelen niet langer in ons assortiment/uitverkocht, zodat wij uw bestelling moeten annuleren.
Niestety, te artykuły nie są już dostępne w naszej ofercie, dlatego też musimy anulować Państwa zamówienie.
Hivatalos, udvarias
Helaas zijn uw voorwaarden niet concurrend genoeg om de bestelling haalbaar te laten zijn.
Niestety, Państwa oferta nie jest wystarczająco konkurencyjna dla nawiązania współpracy/dokonania transakcji.
Hivatalos, udvarias
Helaas kunnen wij uw aanbod niet aannemen, omdat ...
Niestety, nie możemy zaakceptować Państwa oferty, ponieważ...
Hivatalos, udvarias
Wij willen onze bestelling graag annuleren. Het bestelnummer is ...
Chciałbym zrezygnować z zamówienia. Numer zamówienia to...
Hivatalos, közvetlen
Wij zijn genoodzaakt onze bestelling te annuleren, omdat ...
Jesteśmy zmuszeni cofnąć nasze zamówienie z powodu...
Hivatalos, közvetlen
Aangezien u niet bereid bent ons een lagere prijs aan te bieden, moeten wij u helaas meedelen dat wij geen bestelling bij u kunnen plaatsen.
Poniewać nie mogą nam Państwo zaoferować niższej ceny, z przykrością stwierdzamy, że nie możemy dokonać u Państwa zamówienia.
Hivatalos, nagyon közvetlen
Wij zien helaas geen andere mogelijkheid dan het annuleren van onze bestelling van ...
Nie widzimy innej możliwości jak zrezygnować z naszego zamówienia na...
Hivatalos, nagyon közvetlen