lengyel | Kifejezések - Üzleti élet | Rendelés

Rendelés - Megrendelés

Nous considérons l'achat de...
Rozważamy możliwość zakupu...
Hivatalos, kísérleti
Nous sommes ravis de passer une commande auprès de votre entreprise pour...
Pragniemy dokonać zamówienia w Państwa firmie na...
Hivatalos, nagyon udvarias
Nous voudrions passer une commande.
Chcielibyśmy dokonać zamówienia.
Hivatalos, udvarias
Veuillez trouver ci-joint notre commande pour...
Załączamy nasze zamówienie na...
Hivatalos, udvarias
Veuillez trouver ci-joint notre commande.
W załączniku znajdą Państwo nasze zamówienie.
Hivatalos, udvarias
Nous avons une demande constante de... et nous voudrions commander...
Mamy stały popyt na..., dlatego też chcielibyśmy zamówić...
Hivatalos, udvarias
Nous passons la commande ci-jointe pour...
W załączeniu znajduje sie nasze zamówienie na...
Hivatalos, közvetlen
Nous désirons vous acheter...
Chcemy zakupić u Państwa...
Hivatalos, közvetlen
Seriez-vous en mesure d'accepter une commande de... pour un prix de...par...?
Czy istnieje możliwość zakupu...w cenie...za...?
Hivatalos, nagyon közvetlen
Dans l'attente de votre confirmation. Merci de nous confirmer par écrit.
Czekamy na Pańskie potwierdzenie. Prosimy o potwierdzenie zamówienia na piśmie.
Hivatalos, udvarias

Rendelés - Visszaigazolás

Pourriez-vous confirmer la date d'expédition et le prix par fax ?
Czy mógłby Pan potwierdzić datę i koszt wysyłki faksem?
Hivatalos, udvarias
Votre commande sera traitée aussi rapidement que possible.
Pańskie zamówienie zostanie zrealizowane w trybie natychmiastowym.
Hivatalos, nagyon udvarias
Votre commande est en cours de traitement et nous pensons que la commande sera prête à être expédiée avant le...
Pańskie zamówienie jest realizowane i powinno być wysłane przed...
Hivatalos, udvarias
Conformément à notre accord verbal, nous vous envoyons le contrat afin que vous puissiez le signer.
W związku z naszym ustnym porozumieniem, przesyłamy Państwu umowę do podpisania.
Hivatalos, udvarias
Vous trouverez ci-joint deux copies du contrat.
W załączniku znajdą Państwo dwie kopie umowy.
Hivatalos, közvetlen
Merci de nous retourner une copie signée du contrat sous 10 jours après la date de réception.
Proszę o przesłanie podpisanej kopii umowy przed upływem 10 dni od daty otrzymania.
Hivatalos, közvetlen
Veuillez trouver ci-joint la confirmation de votre commande.
Niniejszym potwierdzamy dokonanie zamówienia.
Hivatalos, udvarias
Ceci est une confirmation de notre accord verbal du...
Piszę w celu potwierdzenia naszej umowy ustnej na zamówienie z datą...
Hivatalos, közvetlen
Nous acceptons vos conditions de paiement et confirmons que le paiement sera effectué par lettre de crédit irrévocable / mandat postal international / virement bancaire.
Akceptujemy Państwa warunki zapłaty i potwierdzamy, że przelejemy pieniądze dokonując nieodwołalnej akredytywy/międzynarodowego przekazu pieniężnego/ przelewu bankowego
Hivatalos, közvetlen
Nous venons de recevoir votre fax et confirmons la commande comme prévu.
Właśnie otrzymaliśmy faks od Państwa i możemy potwierdzić dokonanie zamówienia.
Hivatalos, közvetlen
Nous passons cette commande à titre d'essai sous condition que la livraison soit effectuée avant le...
Złożymy próbne zamówienie, pod warunkiem, że przesyłka zostanie dostarczona przed...
Hivatalos, közvetlen
Vos produits seront expédiés sous...jours / semaines / mois.
Pańskie zamówienie zostanie przesłane w przeciagu...dni/tygodni/miesięcy.
Hivatalos, közvetlen

Rendelés - Megrendelés megváltoztatása

Serait-il possible de réduire notre commande de...à...
Czy istnieje możliwość zmniejszenia naszego zamówienia do...
Hivatalos, közvetlen
Serait-il possible d'augmenter notre commande de...à...
Czy istnieje możliwość zwiększenia naszego zamówienia do...
Hivatalos, udvarias
Serait-il possible de retarder la commande jusqu'au...
Czy istnieje możliwość wstrzymania zamówienia do...
Hivatalos, udvarias
Nous sommes au regret de vous informer que nous ne pourrons pas livrer les biens avant...
Niestety nie jesteśmy w stanie dostarczyć Państwu zamówienia przed...
Hivatalos, udvarias
Nous sommes au regret de vous informer que cette commande ne sera pas prête pour envoi demain.
Z przykrością informujemy, że zamówienie nie będzie gotowe do wysyłki na jutro.
Hivatalos, udvarias

Rendelés - Törlés

Nous sommes au regret de vous informer que nous devrons passer commande auprès d'une autre entreprise.
Z przykrością informujemy, że musimy dokonać zamówienia w innym miejscu.
Hivatalos, nagyon udvarias
Nous sommes au regret de vous informer que nous avons déjà passé commande auprès d'une autre entreprise.
Z przykrościa informujemy, że już dokonaliśmy zamówienia w innym miejscu.
Hivatalos, nagyon udvarias
Ces articles ne sont malheureusement plus disponibles. Nous sommes par conséquent dans l'obligation d'annuler votre commande.
Niestety, te artykuły nie są już dostępne w naszej ofercie, dlatego też musimy anulować Państwa zamówienie.
Hivatalos, udvarias
Malheureusement vos conditions de vente ne sont pas suffisamment compétitives pour que la commande soit validée.
Niestety, Państwa oferta nie jest wystarczająco konkurencyjna dla nawiązania współpracy/dokonania transakcji.
Hivatalos, udvarias
Nous sommes au regret de vous informer que nous ne pouvons accepter votre offre parce que...
Niestety, nie możemy zaakceptować Państwa oferty, ponieważ...
Hivatalos, udvarias
Nous voudrions annuler votre commande. Le numéro de la commande est le...
Chciałbym zrezygnować z zamówienia. Numer zamówienia to...
Hivatalos, közvetlen
Nous sommes dans l'obligation d'annuler votre commande dû à...
Jesteśmy zmuszeni cofnąć nasze zamówienie z powodu...
Hivatalos, közvetlen
Puisque vous ne souhaitez pas nous proposer un taux plus bas, nous avons le regret de vous informer que nous ne passerons pas commande auprès de vous.
Poniewać nie mogą nam Państwo zaoferować niższej ceny, z przykrością stwierdzamy, że nie możemy dokonać u Państwa zamówienia.
Hivatalos, nagyon közvetlen
Nous ne voyons pas d'autre choix que d'annuler notre commande de...
Nie widzimy innej możliwości jak zrezygnować z naszego zamówienia na...
Hivatalos, nagyon közvetlen