magyar | Kifejezések - Üzleti élet | Rendelés

Rendelés - Megrendelés

Uvažujeme o koupi...
Gondolkozunk a ... vásárlásán.
Hivatalos, kísérleti
Jsme rádi, že si u Vaší společností můžeme zadat objednávku na...
Örömmel tudatjuk, hogy szeretnénk Önöktől rendelni....
Hivatalos, nagyon udvarias
Chtěli bychom zadat objednávku.
Szeretnénk rendelést leadni.
Hivatalos, udvarias
V příloze je naše závazná objednávka pro...
Mellékelten találja a rendelésünket ...
Hivatalos, udvarias
V příloze najdete naší objednávku.
Csatolva találja a rendelésünket.
Hivatalos, udvarias
Máme konstantní poptávku po..., a proto bych si objednal(a)...
Állandó keresletünk van a ... iránt és szeretnénk rendelni ...
Hivatalos, udvarias
Tímto zadáváme objednávku na...
Ezúton szeretnénk rendelni...
Hivatalos, közvetlen
Máme v úmyslu od Vás koupit...
Szeretnénk Önöktől ....-t vásárolni.
Hivatalos, közvetlen
Byli byste schopni přijmout objednávku na ... za cenu... za ...?
Elfogadnak egy rendelést ...-ból/ből ...áron...?
Hivatalos, nagyon közvetlen
Těšíme se na Vaše potvrzení. Potvrďte prosím písemně.
Várjuk az írásos visszaigazolást.
Hivatalos, udvarias

Rendelés - Visszaigazolás

Mohl(a) byste prosím potvrdit datum odesílaní a cenu pro odeslání faxem?
Vissza tudná igazolni a megrendelés dátumát és az árat faxon?
Hivatalos, udvarias
Vaše objednávka bude vyřízena co nejrychleji.
A rendelését a lehető leggyorsabban feldolgozzuk.
Hivatalos, nagyon udvarias
Vaše objednávka se právě zpracovává. Očekáváme, že Vaše objednávka bude připravena k expedici do...
A rendelése feldolgozás alatt van és reméljük, hogy a rendelés szállításra kész lesz még ... előtt.
Hivatalos, udvarias
V souladu s naší ústní dohodou jsme vám poslali smlouvu na podepsání.
A szóbeli megállapodásunknak megfelelően, küldjük a szerződést aláírásra.
Hivatalos, udvarias
V příloze najdete dvě kopie smlouvy.
A csatolmányban megtalálja a szerződés két másolatát.
Hivatalos, közvetlen
Prosím, vraťte podepsanou kopii smlouvy nejpozději do 10 dnů ode dne obdržení.
Kérjük a kézhezkapás után maximum 10 napon belül küldje vissza a szerződést aláírt példányát
Hivatalos, közvetlen
Tímto potvrzujeme Vaší objednávku.
Ezáltal visszaigazoljuk a foglalásukat.
Hivatalos, udvarias
Tímto potvrzuji naší ústní dohodu ze dne...
Ezáltal visszaigazoljuk a ... napi szóbeli rendelésüket.
Hivatalos, közvetlen
Přijímáme platební podmínky a potvrzujeme, že platba bude provedena neodvolatelným akreditivem / mezinárodní poštovní poukázkou (IMO) / bankovním převodem.
Elfogadjuk a fizetési feltételeiket és megerősítjük, hogy a fizetés a visszavonhatatlan hitel-levélen/nemzetközi utaláson/banki utaláson keresztül fog történni.
Hivatalos, közvetlen
Právě jsme obdrželi Váš fax a tímto mohu potvrdit uvedenou objednávku.
Megkaptuk a faxot, és visszaigazoljuk a rendelést.
Hivatalos, közvetlen
Tato zkušební objednávka bude zadána pod podmínkou, když bude doručení učiněno před...
Azzal a feltétellel adjuk fel ezt a rendelést, hogy a kiszállításnak ... előtt kell történnie.
Hivatalos, közvetlen
Vaše zboží bude odesláno do ... dní / týdnů / měsíců.
Az áru ...napon/héten/hónapon belül feladásra kerül.
Hivatalos, közvetlen

Rendelés - Megrendelés megváltoztatása

Bylo by možné snížit naši objednávku od ... do...
Lehetséges a rendelésünk lecsökkentése ...-ról/ről...-ra/re?
Hivatalos, közvetlen
Bylo by možné zvýšit naši objednávku od... do...
Lehetséges a rendelés növelése ...-ról/ről ...-ra/re?
Hivatalos, udvarias
Bylo by možné odložit objednávku, dokud...
Lehetséges a rendelés késeltetése ....-ig?
Hivatalos, udvarias
Bohužel Vás musíme informovat, že nejsme schopni dodat zboží do...
Sajnálattal kell értesítenem, hogy sajnos nem fogjuk tudni az árut kiszállítani ...-ig.
Hivatalos, udvarias
S politováním Vám musíme oznámit, že tato žádost nebude zítra připravena k odeslání.
Sajnálattal értesítjük, hogy sajnos a rendelés nem lesz készen a holnapi szállításra.
Hivatalos, udvarias

Rendelés - Törlés

Musíme Vás s politováním informovat, že jsme nakonec zadali objednávku jinému subjektu.
Sajnálattal értesítjük, hogy mással kívánjuk lebonyolítani a rendelést.
Hivatalos, nagyon udvarias
Musíme Vás s politováním informovat, že jsme nakonec zadali objednávku jinému subjektu.
Sajnálattal értesítjük, a rendelést mással bonyolítjuk le.
Hivatalos, nagyon udvarias
Bohužel tyto položky nejsou již k dispozici/na skladě, proto budeme muset Vaši objednávku zrušit.
Sajnos ezek az árucikkek már nem elérhetően raktáron, ezért törölnünk kell a rendelésüket.
Hivatalos, udvarias
Bohužel vaše podmínky nejsou dostatečně konkurenceschopné na to, aby objednávka byla uskutečněna.
Sajnos az Önök feltételei nem elég versenyképesek, hogy a rendelés megvalósítható legyen
Hivatalos, udvarias
Bohužel nemůžeme přijmout Vaší nabídku, protože...
Sajnos nem tudjuk elfogadni az ajánlatukat, mivel...
Hivatalos, udvarias
Chtěli bychom zrušit naši objednávku.Objednací číslo je...
Szeretnénk törölni a rendelésünket. A rendelés száma ...
Hivatalos, közvetlen
Jsme nuceni zrušit svou objednávku v důsledku...
Kénytelen vagyunk törölni a megrendelésünket, mivel...
Hivatalos, közvetlen
Vzhledem k tomu, že nejste ochotni nám nabídnout nižší cenu, musíme Vám s politováním oznámit, že nejsme schopni zadat objednávku u Vás.
Mivel Önök nem hajlandóak alacsonyabb árat adni, ezért sajnos nem tudunk Önöknél rendelést leadni
Hivatalos, nagyon közvetlen
Nevidíme jinou možnost než zrušit naší objednávku na...
Nem látunk más megoldást, mint törölni a rendelésünket a ....
Hivatalos, nagyon közvetlen