lengyel | Kifejezések - Üzleti élet | Rendelés

Rendelés - Megrendelés

Uvažujeme o koupi...
Rozważamy możliwość zakupu...
Hivatalos, kísérleti
Jsme rádi, že si u Vaší společností můžeme zadat objednávku na...
Pragniemy dokonać zamówienia w Państwa firmie na...
Hivatalos, nagyon udvarias
Chtěli bychom zadat objednávku.
Chcielibyśmy dokonać zamówienia.
Hivatalos, udvarias
V příloze je naše závazná objednávka pro...
Załączamy nasze zamówienie na...
Hivatalos, udvarias
V příloze najdete naší objednávku.
W załączniku znajdą Państwo nasze zamówienie.
Hivatalos, udvarias
Máme konstantní poptávku po..., a proto bych si objednal(a)...
Mamy stały popyt na..., dlatego też chcielibyśmy zamówić...
Hivatalos, udvarias
Tímto zadáváme objednávku na...
W załączeniu znajduje sie nasze zamówienie na...
Hivatalos, közvetlen
Máme v úmyslu od Vás koupit...
Chcemy zakupić u Państwa...
Hivatalos, közvetlen
Byli byste schopni přijmout objednávku na ... za cenu... za ...?
Czy istnieje możliwość zakupu...w cenie...za...?
Hivatalos, nagyon közvetlen
Těšíme se na Vaše potvrzení. Potvrďte prosím písemně.
Czekamy na Pańskie potwierdzenie. Prosimy o potwierdzenie zamówienia na piśmie.
Hivatalos, udvarias

Rendelés - Visszaigazolás

Mohl(a) byste prosím potvrdit datum odesílaní a cenu pro odeslání faxem?
Czy mógłby Pan potwierdzić datę i koszt wysyłki faksem?
Hivatalos, udvarias
Vaše objednávka bude vyřízena co nejrychleji.
Pańskie zamówienie zostanie zrealizowane w trybie natychmiastowym.
Hivatalos, nagyon udvarias
Vaše objednávka se právě zpracovává. Očekáváme, že Vaše objednávka bude připravena k expedici do...
Pańskie zamówienie jest realizowane i powinno być wysłane przed...
Hivatalos, udvarias
V souladu s naší ústní dohodou jsme vám poslali smlouvu na podepsání.
W związku z naszym ustnym porozumieniem, przesyłamy Państwu umowę do podpisania.
Hivatalos, udvarias
V příloze najdete dvě kopie smlouvy.
W załączniku znajdą Państwo dwie kopie umowy.
Hivatalos, közvetlen
Prosím, vraťte podepsanou kopii smlouvy nejpozději do 10 dnů ode dne obdržení.
Proszę o przesłanie podpisanej kopii umowy przed upływem 10 dni od daty otrzymania.
Hivatalos, közvetlen
Tímto potvrzujeme Vaší objednávku.
Niniejszym potwierdzamy dokonanie zamówienia.
Hivatalos, udvarias
Tímto potvrzuji naší ústní dohodu ze dne...
Piszę w celu potwierdzenia naszej umowy ustnej na zamówienie z datą...
Hivatalos, közvetlen
Přijímáme platební podmínky a potvrzujeme, že platba bude provedena neodvolatelným akreditivem / mezinárodní poštovní poukázkou (IMO) / bankovním převodem.
Akceptujemy Państwa warunki zapłaty i potwierdzamy, że przelejemy pieniądze dokonując nieodwołalnej akredytywy/międzynarodowego przekazu pieniężnego/ przelewu bankowego
Hivatalos, közvetlen
Právě jsme obdrželi Váš fax a tímto mohu potvrdit uvedenou objednávku.
Właśnie otrzymaliśmy faks od Państwa i możemy potwierdzić dokonanie zamówienia.
Hivatalos, közvetlen
Tato zkušební objednávka bude zadána pod podmínkou, když bude doručení učiněno před...
Złożymy próbne zamówienie, pod warunkiem, że przesyłka zostanie dostarczona przed...
Hivatalos, közvetlen
Vaše zboží bude odesláno do ... dní / týdnů / měsíců.
Pańskie zamówienie zostanie przesłane w przeciagu...dni/tygodni/miesięcy.
Hivatalos, közvetlen

Rendelés - Megrendelés megváltoztatása

Bylo by možné snížit naši objednávku od ... do...
Czy istnieje możliwość zmniejszenia naszego zamówienia do...
Hivatalos, közvetlen
Bylo by možné zvýšit naši objednávku od... do...
Czy istnieje możliwość zwiększenia naszego zamówienia do...
Hivatalos, udvarias
Bylo by možné odložit objednávku, dokud...
Czy istnieje możliwość wstrzymania zamówienia do...
Hivatalos, udvarias
Bohužel Vás musíme informovat, že nejsme schopni dodat zboží do...
Niestety nie jesteśmy w stanie dostarczyć Państwu zamówienia przed...
Hivatalos, udvarias
S politováním Vám musíme oznámit, že tato žádost nebude zítra připravena k odeslání.
Z przykrością informujemy, że zamówienie nie będzie gotowe do wysyłki na jutro.
Hivatalos, udvarias

Rendelés - Törlés

Musíme Vás s politováním informovat, že jsme nakonec zadali objednávku jinému subjektu.
Z przykrością informujemy, że musimy dokonać zamówienia w innym miejscu.
Hivatalos, nagyon udvarias
Musíme Vás s politováním informovat, že jsme nakonec zadali objednávku jinému subjektu.
Z przykrościa informujemy, że już dokonaliśmy zamówienia w innym miejscu.
Hivatalos, nagyon udvarias
Bohužel tyto položky nejsou již k dispozici/na skladě, proto budeme muset Vaši objednávku zrušit.
Niestety, te artykuły nie są już dostępne w naszej ofercie, dlatego też musimy anulować Państwa zamówienie.
Hivatalos, udvarias
Bohužel vaše podmínky nejsou dostatečně konkurenceschopné na to, aby objednávka byla uskutečněna.
Niestety, Państwa oferta nie jest wystarczająco konkurencyjna dla nawiązania współpracy/dokonania transakcji.
Hivatalos, udvarias
Bohužel nemůžeme přijmout Vaší nabídku, protože...
Niestety, nie możemy zaakceptować Państwa oferty, ponieważ...
Hivatalos, udvarias
Chtěli bychom zrušit naši objednávku.Objednací číslo je...
Chciałbym zrezygnować z zamówienia. Numer zamówienia to...
Hivatalos, közvetlen
Jsme nuceni zrušit svou objednávku v důsledku...
Jesteśmy zmuszeni cofnąć nasze zamówienie z powodu...
Hivatalos, közvetlen
Vzhledem k tomu, že nejste ochotni nám nabídnout nižší cenu, musíme Vám s politováním oznámit, že nejsme schopni zadat objednávku u Vás.
Poniewać nie mogą nam Państwo zaoferować niższej ceny, z przykrością stwierdzamy, że nie możemy dokonać u Państwa zamówienia.
Hivatalos, nagyon közvetlen
Nevidíme jinou možnost než zrušit naší objednávku na...
Nie widzimy innej możliwości jak zrezygnować z naszego zamówienia na...
Hivatalos, nagyon közvetlen