koreai | Kifejezések - Üzleti élet | Rendelés

Rendelés - Megrendelés

Uvažujeme o koupi...
저희는 .... 구입을 고려중에 있습니다.
Hivatalos, kísérleti
Jsme rádi, že si u Vaší společností můžeme zadat objednávku na...
귀사의 .... 를 주문하게 되어 기쁩니다.
Hivatalos, nagyon udvarias
Chtěli bychom zadat objednávku.
주문을 하고 싶습니다.
Hivatalos, udvarias
V příloze je naše závazná objednávka pro...
동봉된 자료는 ... 에 대한 저희 회사의 주문 내역서 입니다.
Hivatalos, udvarias
V příloze najdete naší objednávku.
동봉된 자료에서 저희의 주문 사항을 보실 수 있습니다.
Hivatalos, udvarias
Máme konstantní poptávku po..., a proto bych si objednal(a)...
저희는 ...에 대한 꾸준한 수요가 있습니다. 그래서 ...를 주문하고 싶습니다.
Hivatalos, udvarias
Tímto zadáváme objednávku na...
... 주문내역서를 첨부하여 보냅니다.
Hivatalos, közvetlen
Máme v úmyslu od Vás koupit...
귀사로 부터 ...를 구입하고 싶습니다.
Hivatalos, közvetlen
Byli byste schopni přijmout objednávku na ... za cenu... za ...?
귀사의 ... 를 ...의 가격으로 구입하고 싶은데, 가능할까요?
Hivatalos, nagyon közvetlen
Těšíme se na Vaše potvrzení. Potvrďte prosím písemně.
확답을 기다리겠습니다. 문서 형태로 또는 글로 써서 주시면 감사하겠습니다.
Hivatalos, udvarias

Rendelés - Visszaigazolás

Mohl(a) byste prosím potvrdit datum odesílaní a cenu pro odeslání faxem?
발송 날짜와 가격을 팩스로 확인하여 주시겠습니까?
Hivatalos, udvarias
Vaše objednávka bude vyřízena co nejrychleji.
귀하의 주문은 최대한 빨리 처리 될 것입니다.
Hivatalos, nagyon udvarias
Vaše objednávka se právě zpracovává. Očekáváme, že Vaše objednávka bude připravena k expedici do...
주문이 완료되었습니다. ... 이전에, 배송준비가 완료될 것으로 예상됩니다.
Hivatalos, udvarias
V souladu s naší ústní dohodou jsme vám poslali smlouvu na podepsání.
그동안 구두로 계약한것을, 귀사의 사인을 받기 위해 다음의 계약서를 보내드립니다.
Hivatalos, udvarias
V příloze najdete dvě kopie smlouvy.
동봉된 자료에 2장의 계약 사본이 있습니다.
Hivatalos, közvetlen
Prosím, vraťte podepsanou kopii smlouvy nejpozději do 10 dnů ode dne obdržení.
이 편지를 받으신 후, 10일 내에 계약서에 사인을 하여서 다시 보내주시기 바랍니다.
Hivatalos, közvetlen
Tímto potvrzujeme Vaší objednávku.
이로써 귀하의 주문을 완료합니다.
Hivatalos, udvarias
Tímto potvrzuji naší ústní dohodu ze dne...
이것은 ...에 이루어진 저희의 구두 계약을 확인하고자 하는 것입니다.
Hivatalos, közvetlen
Přijímáme platební podmínky a potvrzujeme, že platba bude provedena neodvolatelným akreditivem / mezinárodní poštovní poukázkou (IMO) / bankovním převodem.
귀하의 지불약관을 받아들이며, 지불금액은 취소할 수 없는 신용장/ 국제 우편환( IMO)/ 은행 송금으로 이루어 질것을 확인드립니다.
Hivatalos, közvetlen
Právě jsme obdrželi Váš fax a tímto mohu potvrdit uvedenou objednávku.
방금 귀하의 팩스를 받았으며, 명시하신 주문을 확인하였음을 알려드립니다.
Hivatalos, közvetlen
Tato zkušební objednávka bude zadána pod podmínkou, když bude doručení učiněno před...
저희는 본 주문을 ....전에 물품이 도착하여야 한다는 조건과 함께 "가주문"으로 분류해놓았습니다.
Hivatalos, közvetlen
Vaše zboží bude odesláno do ... dní / týdnů / měsíců.
주문하신 상품은 ... 일/ 주/ 달 안에 배송 될 것입니다.
Hivatalos, közvetlen

Rendelés - Megrendelés megváltoztatása

Bylo by možné snížit naši objednávku od ... do...
.... 에서 ...로 주문량을 줄이는게 가능할까요?
Hivatalos, közvetlen
Bylo by možné zvýšit naši objednávku od... do...
...에서 ...로 주문량을 늘리는게 가능할까요?
Hivatalos, udvarias
Bylo by možné odložit objednávku, dokud...
....까지 주문을 미루는게 가능할까요?
Hivatalos, udvarias
Bohužel Vás musíme informovat, že nejsme schopni dodat zboží do...
죄송스럽지만, ...까지 배송이 어렵게 됐음을 알려드리게 됐습니다.
Hivatalos, udvarias
S politováním Vám musíme oznámit, že tato žádost nebude zítra připravena k odeslání.
죄송스럽지만, 본 주문은 내일 발송 되기 어려울 것으로 보입니다.
Hivatalos, udvarias

Rendelés - Törlés

Musíme Vás s politováním informovat, že jsme nakonec zadali objednávku jinému subjektu.
죄송합니다만, 저희가 다른 곳에서 주문을 하기로 했음을 알려드립니다.
Hivatalos, nagyon udvarias
Musíme Vás s politováním informovat, že jsme nakonec zadali objednávku jinému subjektu.
저희는 이미 다른 곳에 주문을 신청하였음을 알려드리게 되어 죄송합니다.
Hivatalos, nagyon udvarias
Bohužel tyto položky nejsou již k dispozici/na skladě, proto budeme muset Vaši objednávku zrušit.
안타깝게도 이 제품들은 더 이상 판매하지 않습니다/ 잔고가 없습니다. 그래서 저희는 귀하의 주문을 취소하여야만 합니다.
Hivatalos, udvarias
Bohužel vaše podmínky nejsou dostatečně konkurenceschopné na to, aby objednávka byla uskutečněna.
안타깝게도 귀사가 제공한 조건들은 주문을 성립시킬 만큼 충분히 경쟁적이지 못합니다.
Hivatalos, udvarias
Bohužel nemůžeme přijmout Vaší nabídku, protože...
죄송하지만 .... 이유로 귀사의 제안을 받아들일 수 없습니다.
Hivatalos, udvarias
Chtěli bychom zrušit naši objednávku.Objednací číslo je...
저희의 주문을 취소 하고 싶습니다. 주문번호는 ... 입니다.
Hivatalos, közvetlen
Jsme nuceni zrušit svou objednávku v důsledku...
... 한 이유 때문에 어쩔 수 없이 주문을 취소해야 합니다.
Hivatalos, közvetlen
Vzhledem k tomu, že nejste ochotni nám nabídnout nižší cenu, musíme Vám s politováním oznámit, že nejsme schopni zadat objednávku u Vás.
귀사께서 더 낮은 가격을 제공해주실 의향이 없으시기 때문에, 저희는 유감스럽지만 귀사에 주문 신청을 할 수 없음을 알려드립니다.
Hivatalos, nagyon közvetlen
Nevidíme jinou možnost než zrušit naší objednávku na...
... 의 주문을 취소하는 것 밖에 달리 방법이 없습니다.
Hivatalos, nagyon közvetlen