kínai | Kifejezések - Üzleti élet | Rendelés

Rendelés - Megrendelés

Uvažujeme o koupi...
我们正在考虑购买...
Hivatalos, kísérleti
Jsme rádi, že si u Vaší společností můžeme zadat objednávku na...
我们很乐意订购贵公司的...
Hivatalos, nagyon udvarias
Chtěli bychom zadat objednávku.
我们想下个订单。
Hivatalos, udvarias
V příloze je naše závazná objednávka pro...
附上的是我们公司就...的订单
Hivatalos, udvarias
V příloze najdete naší objednávku.
您将在附件中看到我们公司的订单。
Hivatalos, udvarias
Máme konstantní poptávku po..., a proto bych si objednal(a)...
我们对...有稳定的需求,所以想下...的订单
Hivatalos, udvarias
Tímto zadáváme objednávku na...
我们特此开出...的订单
Hivatalos, közvetlen
Máme v úmyslu od Vás koupit...
我们意在向您购买...
Hivatalos, közvetlen
Byli byste schopni přijmout objednávku na ... za cenu... za ...?
您能够接受针对...每单位...价格的订单吗?
Hivatalos, nagyon közvetlen
Těšíme se na Vaše potvrzení. Potvrďte prosím písemně.
我们期待您的确认,请以书面形式确认。
Hivatalos, udvarias

Rendelés - Visszaigazolás

Mohl(a) byste prosím potvrdit datum odesílaní a cenu pro odeslání faxem?
您能以传真形式确认发送日期和价格吗?
Hivatalos, udvarias
Vaše objednávka bude vyřízena co nejrychleji.
我们会尽快处理您的订单。
Hivatalos, nagyon udvarias
Vaše objednávka se právě zpracovává. Očekáváme, že Vaše objednávka bude připravena k expedici do...
您的订单正在处理中,我们预计在...之前订单能够装运
Hivatalos, udvarias
V souladu s naší ústní dohodou jsme vám poslali smlouvu na podepsání.
根据口头协议,我们向您发送合同,请签字确认。
Hivatalos, udvarias
V příloze najdete dvě kopie smlouvy.
附件中您将收到两份合同复印件。
Hivatalos, közvetlen
Prosím, vraťte podepsanou kopii smlouvy nejpozději do 10 dnů ode dne obdržení.
请在收到后10天内将签署好的合同复印件发回我们。
Hivatalos, közvetlen
Tímto potvrzujeme Vaší objednávku.
我们在此确认您的订单。
Hivatalos, udvarias
Tímto potvrzuji naší ústní dohodu ze dne...
这是为了确认我们...时定下的口头协议
Hivatalos, közvetlen
Přijímáme platební podmínky a potvrzujeme, že platba bude provedena neodvolatelným akreditivem / mezinárodní poštovní poukázkou (IMO) / bankovním převodem.
我们接受您的付款条件,并确认付款由不可撤消的信用证/国际汇票/银行转账进行。
Hivatalos, közvetlen
Právě jsme obdrželi Váš fax a tímto mohu potvrdit uvedenou objednávku.
我们刚刚收到您的传真,可以确认上述订单。
Hivatalos, közvetlen
Tato zkušební objednávka bude zadána pod podmínkou, když bude doručení učiněno před...
只有递送日期在...前,我们才发出此试购订单
Hivatalos, közvetlen
Vaše zboží bude odesláno do ... dní / týdnů / měsíců.
您的货物即将在... 天/周/月之内送出
Hivatalos, közvetlen

Rendelés - Megrendelés megváltoztatása

Bylo by možné snížit naši objednávku od ... do...
是否有可能将我们的订购量由...减少到...
Hivatalos, közvetlen
Bylo by možné zvýšit naši objednávku od... do...
是否有可能将我们的订单量由...增加到...
Hivatalos, udvarias
Bylo by možné odložit objednávku, dokud...
是否有可能将订购推迟到...
Hivatalos, udvarias
Bohužel Vás musíme informovat, že nejsme schopni dodat zboží do...
抱歉告诉您,我们直到...时才能交付货物
Hivatalos, udvarias
S politováním Vám musíme oznámit, že tato žádost nebude zítra připravena k odeslání.
遗憾地告诉您,订单明天将无法出货。
Hivatalos, udvarias

Rendelés - Törlés

Musíme Vás s politováním informovat, že jsme nakonec zadali objednávku jinému subjektu.
非常抱歉地告诉您,我们不得不在别处下单。
Hivatalos, nagyon udvarias
Musíme Vás s politováním informovat, že jsme nakonec zadali objednávku jinému subjektu.
非常抱歉地告诉您,我们已经在别处下单了。
Hivatalos, nagyon udvarias
Bohužel tyto položky nejsou již k dispozici/na skladě, proto budeme muset Vaši objednávku zrušit.
很抱歉,但是已经没货了,所以我们不得不取消您的订单。
Hivatalos, udvarias
Bohužel vaše podmínky nejsou dostatečně konkurenceschopné na to, aby objednávka byla uskutečněna.
很抱歉,您提供的条件不够有竞争力,我们无法下订单。
Hivatalos, udvarias
Bohužel nemůžeme přijmout Vaší nabídku, protože...
不好意思,我们不能接受您的订单,因为...
Hivatalos, udvarias
Chtěli bychom zrušit naši objednávku.Objednací číslo je...
我们想取消订单,订单号是...
Hivatalos, közvetlen
Jsme nuceni zrušit svou objednávku v důsledku...
我们不得不取消订单,因为...
Hivatalos, közvetlen
Vzhledem k tomu, že nejste ochotni nám nabídnout nižší cenu, musíme Vám s politováním oznámit, že nejsme schopni zadat objednávku u Vás.
既然您不愿意给我们提供更低的价格,我们遗憾地告诉您我们无法在您处订购。
Hivatalos, nagyon közvetlen
Nevidíme jinou možnost než zrušit naší objednávku na...
我们别无选择只能取消订单,因为...
Hivatalos, nagyon közvetlen