finn | Kifejezések - Üzleti élet | Rövidítések

Rövidítések - Üzleti rövidítések

f.m./fm. (förmiddag)
aamup.
12 órás órával használandó, 00.00 utána de 12.00 előtt
c:a/ca. (cirka)
n. (noin)
Becsléskor használjuk
att. (attestera)
...henkilön käsiteltäväksi
Egy bizonyos személlyel való levelezéskor
fil.kand./FK (filosofie kandidat)
Hum. kand. (Humanististen tieteiden kandidaatti)
egyetemi cím
CET (Centraleuropeisk tid)
GMT (Greenwich Mean Time)
Más időzónákban lévő üzletekkel való levelezéskor
H.K.H. (Hans/Hennes Kungliga Höghet)
Hänen Kuninkaallinen Korkeutensa
Tiszteletbeli cím
d.v.s., dvs. (det vill säga)
eli
Valami tisztázásánál
AB (aktiebolag)
Oy (osakeyhtiö)
Bizonyos üzleti nevek után következik
AB (aktiebolag)
Rajavastuuyhtiö
Bizonyos üzleti nevek után következik
ej tillämpningsbart
ei saatavilla
Ha valami nem alkalmazható
nr (nummer)
nro. (numero)
Rendeléseknél használatos
per år
per vuosi
Egy éves esemény vagy üzleti gyakorlat leírásakor
e.m./em. (eftermiddag)
iltap. (iltapäivällä)
12 órás órával használandó, 12 óra után, de 00.00 előtt
v.g.v. (var god vänd)
käännä sivu
A lap mindkét oldalán van levelezés
VP (vice ordförande)
Varapresidentti
Az elnök utáni második ember