angol | Kifejezések - Üzleti élet | Rövidítések

Rövidítések - Üzleti rövidítések

f.m./fm. (förmiddag)
a.m. (ante meridiem)
12 órás órával használandó, 00.00 utána de 12.00 előtt
c:a/ca. (cirka)
approx. (approximately)
Becsléskor használjuk
att. (attestera)
attn. (to the attention of)
Egy bizonyos személlyel való levelezéskor
fil.kand./FK (filosofie kandidat)
B.A. (Bachelor of Arts)
egyetemi cím
CET (Centraleuropeisk tid)
CET (Central European Time)
Más időzónákban lévő üzletekkel való levelezéskor
H.K.H. (Hans/Hennes Kungliga Höghet)
H.R.H. (His/Her Royal Highness)
Tiszteletbeli cím
d.v.s., dvs. (det vill säga)
i.e. (id est)
Valami tisztázásánál
AB (aktiebolag)
inc. (incorporated)
Bizonyos üzleti nevek után következik
AB (aktiebolag)
Ltd. (limited)
Bizonyos üzleti nevek után következik
ej tillämpningsbart
n/a (not applicable)
Ha valami nem alkalmazható
nr (nummer)
no. (number)
Rendeléseknél használatos
per år
p.a. (per annum)
Egy éves esemény vagy üzleti gyakorlat leírásakor
e.m./em. (eftermiddag)
p.m. (post meridiem)
12 órás órával használandó, 12 óra után, de 00.00 előtt
v.g.v. (var god vänd)
PTO (please turn over)
A lap mindkét oldalán van levelezés
VP (vice ordförande)
VP (vice president)
Az elnök utáni második ember