lengyel | Kifejezések - Üzleti élet | Rövidítések

Rövidítések - Üzleti rövidítések

π.μ. (προ μεσημβρίας)
przed południem
12 órás órával használandó, 00.00 utána de 12.00 előtt
περ. (κατά προσέγγιση)
ok. (około)
Becsléskor használjuk
υπόψιν (Για την προσοχή του)
do wiadomości
Egy bizonyos személlyel való levelezéskor
Πτυχ. (πτυχίο πρώτης βαθμίδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)
Licencjat
egyetemi cím
ΩΚΕ (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
Czas środkowoeuropejski (Czas Środkowo-Europejski)
Más időzónákban lévő üzletekkel való levelezéskor
Α.Β.Υ. (Αυτού Βασιλική Υψηλότητα)
Jego/Jej Królewska Mość
Tiszteletbeli cím
π.χ. (για παράδειγμα)
tj. (to jest)/tzn. (to znaczy)
Valami tisztázásánál
Α.Ε (Ανώνυμη εταιρεία)
S.A. (Spółka Akcyjna)
Bizonyos üzleti nevek után következik
Ε.Π.Ε. (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης)
Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Bizonyos üzleti nevek után következik
Δ/Υ (δεν ισχύει)
nie dot. (nie dotyczy)
Ha valami nem alkalmazható
αριθ. (Αριθμός)
nr (numer)
Rendeléseknél használatos
ανά έτος, ετήσια
rocznie
Egy éves esemény vagy üzleti gyakorlat leírásakor
μ.μ. (μετά μεσημβρίας)
po południu
12 órás órával használandó, 12 óra után, de 00.00 előtt
γυρίστε σελίδα
proszę odwrócić
A lap mindkét oldalán van levelezés
αντιπρόεδρος
wiceprezydent
Az elnök utáni második ember