lengyel | Kifejezések - Üzleti élet | Rövidítések

Rövidítések - Üzleti rövidítések

a.m. (ante meridiem) : avant midi
przed południem
12 órás órával használandó, 00.00 utána de 12.00 előtt
approx. (approximativement)
ok. (około)
Becsléskor használjuk
attn. (à l'attention de)
do wiadomości
Egy bizonyos személlyel való levelezéskor
Licence
Licencjat
egyetemi cím
HEC (heure d'Europe centrale)
Czas środkowoeuropejski (Czas Środkowo-Europejski)
Más időzónákban lévő üzletekkel való levelezéskor
S.A.R. (Son Altesse Royale)
Jego/Jej Królewska Mość
Tiszteletbeli cím
c.à.d (c'est-à-dire)
tj. (to jest)/tzn. (to znaczy)
Valami tisztázásánál
S.A. (Société Anonyme)
S.A. (Spółka Akcyjna)
Bizonyos üzleti nevek után következik
S.A.R.L. (Société À Responsabilité Limitée)
Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Bizonyos üzleti nevek után következik
n/a (non applicable)
nie dot. (nie dotyczy)
Ha valami nem alkalmazható
n° (numéro)
nr (numer)
Rendeléseknél használatos
p. a. (par an)
rocznie
Egy éves esemény vagy üzleti gyakorlat leírásakor
p.m. (post meridiem) : après-midi
po południu
12 órás órával használandó, 12 óra után, de 00.00 előtt
R.S.V.P. (retournez, s'il vous plaît)
proszę odwrócić
A lap mindkét oldalán van levelezés
V.P. (vice-président)
wiceprezydent
Az elnök utáni második ember