svéd | Kifejezések - Üzleti élet | Rövidítések

Rövidítések - Üzleti rövidítések

aamup.
f.m./fm. (förmiddag)
12 órás órával használandó, 00.00 utána de 12.00 előtt
n. (noin)
c:a/ca. (cirka)
Becsléskor használjuk
...henkilön käsiteltäväksi
att. (attestera)
Egy bizonyos személlyel való levelezéskor
Hum. kand. (Humanististen tieteiden kandidaatti)
fil.kand./FK (filosofie kandidat)
egyetemi cím
GMT (Greenwich Mean Time)
CET (Centraleuropeisk tid)
Más időzónákban lévő üzletekkel való levelezéskor
Hänen Kuninkaallinen Korkeutensa
H.K.H. (Hans/Hennes Kungliga Höghet)
Tiszteletbeli cím
eli
d.v.s., dvs. (det vill säga)
Valami tisztázásánál
Oy (osakeyhtiö)
AB (aktiebolag)
Bizonyos üzleti nevek után következik
Rajavastuuyhtiö
AB (aktiebolag)
Bizonyos üzleti nevek után következik
ei saatavilla
ej tillämpningsbart
Ha valami nem alkalmazható
nro. (numero)
nr (nummer)
Rendeléseknél használatos
per vuosi
per år
Egy éves esemény vagy üzleti gyakorlat leírásakor
iltap. (iltapäivällä)
e.m./em. (eftermiddag)
12 órás órával használandó, 12 óra után, de 00.00 előtt
käännä sivu
v.g.v. (var god vänd)
A lap mindkét oldalán van levelezés
Varapresidentti
VP (vice ordförande)
Az elnök utáni második ember