lengyel | Kifejezések - Üzleti élet | Rövidítések

Rövidítések - Üzleti rövidítések

aamup.
przed południem
12 órás órával használandó, 00.00 utána de 12.00 előtt
n. (noin)
ok. (około)
Becsléskor használjuk
...henkilön käsiteltäväksi
do wiadomości
Egy bizonyos személlyel való levelezéskor
Hum. kand. (Humanististen tieteiden kandidaatti)
Licencjat
egyetemi cím
GMT (Greenwich Mean Time)
Czas środkowoeuropejski (Czas Środkowo-Europejski)
Más időzónákban lévő üzletekkel való levelezéskor
Hänen Kuninkaallinen Korkeutensa
Jego/Jej Królewska Mość
Tiszteletbeli cím
eli
tj. (to jest)/tzn. (to znaczy)
Valami tisztázásánál
Oy (osakeyhtiö)
S.A. (Spółka Akcyjna)
Bizonyos üzleti nevek után következik
Rajavastuuyhtiö
Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Bizonyos üzleti nevek után következik
ei saatavilla
nie dot. (nie dotyczy)
Ha valami nem alkalmazható
nro. (numero)
nr (numer)
Rendeléseknél használatos
per vuosi
rocznie
Egy éves esemény vagy üzleti gyakorlat leírásakor
iltap. (iltapäivällä)
po południu
12 órás órával használandó, 12 óra után, de 00.00 előtt
käännä sivu
proszę odwrócić
A lap mindkét oldalán van levelezés
Varapresidentti
wiceprezydent
Az elnök utáni második ember