thai | Kifejezések - Üzleti élet | Levél

Levél - Cím

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
คุณ J. Rhodes
บริษัท Rhodes & Rhodes
212 ถนน Silverback Drive
แคลิฟอร์เนียสปริงส์ CA 92926
Amerikai címzés forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám + utca neve
Település neve + ország rövidítése + irányítószám
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
นาย Adam Smith
บริษัท Smith's Plastics
ถนนที่ 8 ถนน Crossfield br>Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brit és ír címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Település/Város
ország
irányítószám
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
กรรมการจัดการ
บริษัทไฟท์สตาร์
ถนนเลขที่ 155 ถนน Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadai címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Település+régió/megye rövidítés+irányítószám
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
นางสาว Celia Jones
บริษัท TZ Motors
ถนนเลขที่47 ถนนHerbert
จังหวัด Floreat
Perth WA 6018
Ausztráliai címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Régió/megye/állam
Település+irányítószám
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
นางสาว L. Marshall
บริษัทAquatechnics Ltd.
ถนนเลขที่745 ถนนKing Street
West End
Wellington 0680
Új-Zélandi címzés:
Címzett neve
Vállalat
Házszám+Utca
Körzet/kerület/megye
Település+irányítószám
Ông Nguyễn Văn A.
Công ty TNHH Sao Đỏ
Số 219 Đội Cấn
Hà Nội
นาย N. Summerbee
บริษัทTyres of Manhattan.
ถนนเลขที่ 335 ถนนหลัก
New York NY 92926
Általános angol címzés: címzett, vállalat, házszám +utca, teleülés+megye/régió+irányítószám

Levél - Nyitás/Kezdés

Kính gửi ngài Chủ tịch,
เรียน ท่านประธานาธิบดี
Nagyon hivatalos, ha a címzettnek van valamilyen címe/rangja, akkor azt használjuk a nevük helyett
Thưa ông,
เรียนท่าน
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Thưa bà,
เรียนท่าน
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Thưa ông/bà,
เรียนท่าน
Hivatalos, nem és név ismeretlen
Thưa các ông bà,
เรียน ท่านทั้งหลาย
Hivatalos, amikor több embernek vagy egy egész részlegnek címezzük
Thưa ông/bà,
ถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง
Hivatalos, címzettek neve és neme ismeretlen
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
เรียน คุณสมิทธิ์
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Kính gửi bà Trần Thị B,
เรียน คุณสมิทธิ์
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Kính gửi bà Trần Thị B,
เรียน คุณสมิทธิ์
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Kính gửi bà Trần Thị B,
เรียน คุณสมิทธิ์
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
เรียน คุณจอห์น สมิทธิ์
Kevésbé hivatalos, már történt korábban üzletkötés/kapcsolatfelvétel a felek között
Gửi ông A,
เรียน จอห์น
Nem hivatalos, a címzett a barátunk
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
เราได้เขียนจดหมายมาหาของคุณเนื่องมาจาก...
Hivatalos, az egész vállalat nevében szól
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
เราเขียนต่อเนื่องมาจาก...
Hivatalos, az egész vállalat nevében szól
Liên quan tới việc/vấn đề...
เพิ่มเข้ามาจาก...
Hivatalos, valami olyanra utal, amit a címzett vállalattal kapcsolatban megtapasztaltál
Về việc/vấn đề...
อ้างอิงมาจาก...
Hivatalos, valami olyanra utal, amit a címzett vállalattal kapcsolatban megtapasztaltál
Tôi viết thư này để nói về...
ฉันเขียนจดหมายมาเพื่อถามว่า...
Kevésbé hivatalos, a saját céged nevében való íráskor
Tôi xin thay mặt... viết thư này
ฉันเขียนถึงคุณมาในฐานะของ...
Hivatalos, amikor valaki más nevében írsz
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
บริษัทของคุณนั้นได้รับการแนะนำมาจาก...
Hivatalos, udvarias kezdés

Levél - Fő szöveg

Liệu ông/bà có phiền...
คุณถือหรือเปล่าถ้า...
Hivatalos kérés, óvatos
Không biết ông/bà có vui lòng...
คุณถือหรือเปล่าถ้า...
Hivatalos kérés, óvatos
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
ฉันจะรู้สึกดีใจอย่างมากถ้า...
Hivatalos kérés, óvatos
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
เราจะดีใจเป็นอย่างมากถ้าคุณสามารถส่งข้อมูลเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับ...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
ฉันจะรู้สึกดีใจอย่างมากถ้าคุณ...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
คุณช่วยส่ง...ให้ฉันหน่อยได้ไหม
Hivatalos kérés, udvarias
Chúng tôi rất quan tâm tới...
เราสนใจที่จะได้รับ...
Hivatalos kérés, udvarias
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
ฉันต้องถามคุณว่า...
Hivatalos kérés, udvarias
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
คุณช่วยแนะนำ...
Hivatalos kérés, közvetlen
Ông/bà vui lòng gửi...
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันหน่อยได้ไหม
Hivatalos kérés, közvetlen
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
คุณได้ถูกขอคำร้องให้...
Hivatalos kérés, nagyon közvetlen
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
เราจะดีใจเป็นอย่างมากถ้า...
Hivatalos kérés, udvarias, a vállalat nevében
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
ราคาลิสต์ปัจจัยของคุณใน...
Hivatalos különleges kérés, közvetlen
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
เราสนใจใน...และเราต้องการที่จะรู้ว่า...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
เราเข้าใจจากโฆษณาว่าคุณผลิต...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Chúng tôi dự định...
มันเป็นจุดมุ่งหมายของเราที่...
Hivatalos, közvetlen szándéknyilatkozat
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
เราได้พิจารณาคำขอคุณอย่างจริงจังและ...
Hivatalos, egy üzleti döntés meghozásáról
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Hivatalos, ajánlat visszautasítása vagy érdeklődés hiányának érzékeltetése

Levél - Lezárás

Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Hivatalos, nagyon udvarias
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณเพิ่มได้อีก กรุณาติดต่อมาที่เรา
Hivatalos, nagyon udvarias
Xin chân thành cảm ơn...
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Hivatalos, nagyon udvarias
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะติดต่อฉันมา
Hivatalos, nagyon udvarias
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมากถ้าคุณช่วยดูเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Hivatalos, nagyon udvarias
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Hivatalos, udvarias
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
ถ้าคุณต้องการข้อมูลต่างๆเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Hivatalos, udvarias
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่เราจะได้ร่วมมือกัน
Hivatalos, udvarias
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
ขอบคุณที่ช่วยเหลือเราเกี่ยวกับประเด็นนี้
Hivatalos, udvarias
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะมาอภิปรายกับคุณ
Hivatalos, közvetlen
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
ถ้าคุณต้องการข้อมูลต่างๆเพิ่มเติม...
Hivatalos, közvetlen
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
เราซาบซึ้งกับธุรกิจของคุณมาก...
Hivatalos, közvetlen
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
กรุณาติดต่อฉัน - เบอร์โทรศัพท์โดยตรงคือ...
Hivatalos, nagyon közvetlen
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอคุณอีกครั้ง
Kevésbé hivatalos, udvarias
Kính thư,
ด้วยความเคารพ
Hivatalos, ismeretlen címzett
Kính thư,
ขอแสดงความนับถือ
Hivatalos, gyakran használt, ismeretlen címzett
Trân trọng,
ด้วยความเคารพ
Hivatalos, nem gyakori, ismert címzett
Thân ái,
ด้วยความเคารพ
Nem hivatalos, két üzleti partner között akik tegeződnek
Thân ái,
ด้วยความนับถือ
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik gyakran dolgoznak együtt