görög | Kifejezések - Üzleti élet | Levél

Levél - Cím

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikai címzés forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám + utca neve
Település neve + ország rövidítése + irányítószám
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brit és ír címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Település/Város
ország
irányítószám
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadai címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Település+régió/megye rövidítés+irányítószám
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ausztráliai címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Régió/megye/állam
Település+irányítószám
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Új-Zélandi címzés:
Címzett neve
Vállalat
Házszám+Utca
Körzet/kerület/megye
Település+irányítószám
Ông Nguyễn Văn A.
Công ty TNHH Sao Đỏ
Số 219 Đội Cấn
Hà Nội
Müller & Sohn GmbH
Herrn Peter Müller
Falkenstraße 28
20140 Hamburg
Deutschland
Általános angol címzés: címzett, vállalat, házszám +utca, teleülés+megye/régió+irányítószám

Levél - Nyitás/Kezdés

Kính gửi ngài Chủ tịch,
Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
Nagyon hivatalos, ha a címzettnek van valamilyen címe/rangja, akkor azt használjuk a nevük helyett
Thưa ông,
Αγαπητέ κύριε,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Thưa bà,
Αγαπητή κυρία,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Thưa ông/bà,
Αγαπητέ κύριε/κύρια,
Hivatalos, nem és név ismeretlen
Thưa các ông bà,
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Hivatalos, amikor több embernek vagy egy egész részlegnek címezzük
Thưa ông/bà,
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
Hivatalos, címzettek neve és neme ismeretlen
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Kính gửi bà Trần Thị B,
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Kính gửi bà Trần Thị B,
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Kính gửi bà Trần Thị B,
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
Kevésbé hivatalos, már történt korábban üzletkötés/kapcsolatfelvétel a felek között
Gửi ông A,
Αγαπητέ Ιωάννη,
Nem hivatalos, a címzett a barátunk
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
Σας γράφουμε σχετικά με...
Hivatalos, az egész vállalat nevében szól
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
Σας γράφουμε αναφορικά με...
Hivatalos, az egész vállalat nevében szól
Liên quan tới việc/vấn đề...
Σχετικά με...
Hivatalos, valami olyanra utal, amit a címzett vállalattal kapcsolatban megtapasztaltál
Về việc/vấn đề...
Αναφορικά με...
Hivatalos, valami olyanra utal, amit a címzett vállalattal kapcsolatban megtapasztaltál
Tôi viết thư này để nói về...
Σας γράφω για να ζητήσω πληροφορίες σχετικά με...
Kevésbé hivatalos, a saját céged nevében való íráskor
Tôi xin thay mặt... viết thư này
Σας γράφω για λογαριασμό του/της...
Hivatalos, amikor valaki más nevében írsz
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
Η εταιρεία σας μας συνεστήθει ιδιαιτέρως από...
Hivatalos, udvarias kezdés

Levél - Fő szöveg

Liệu ông/bà có phiền...
Θα ήταν δυνατόν...
Hivatalos kérés, óvatos
Không biết ông/bà có vui lòng...
Θα είχατε την καλοσύνη να...
Hivatalos kérés, óvatos
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
Θα το εκτιμούσα πάρα πολύ αν...
Hivatalos kérés, óvatos
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
Θα το εκτιμούσαμε αν θα μπορούσατε να μας στείλετε πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
Θα σας ήμουν ευγνώμων αν θα μπορούσατε...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
Θα μπορούσατε να μου στείλετε...
Hivatalos kérés, udvarias
Chúng tôi rất quan tâm tới...
Μας ενδιαφέρει να αποκτήσουμε...
Hivatalos kérés, udvarias
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν...
Hivatalos kérés, udvarias
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
Μπορείτε να μου προτείνετε...
Hivatalos kérés, közvetlen
Ông/bà vui lòng gửi...
Θα είχατε την καλοσύνη να μου στείλετε...
Hivatalos kérés, közvetlen
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
Σας ζητείται επειγόντως να...
Hivatalos kérés, nagyon közvetlen
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
Θα ήμασταν ευγνώμονες αν...
Hivatalos kérés, udvarias, a vállalat nevében
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή καταλόγου σας για...
Hivatalos különleges kérés, közvetlen
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
Μας ενδιαφέρει... και θα θέλαμε να μάθουμε...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
Καταλαβαίνουμε από τη διαφήμιση σας ότι παράγετε...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Chúng tôi dự định...
Η πρόθεσή μας είναι να...
Hivatalos, közvetlen szándéknyilatkozat
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
Έχουμε εξετάσει προσεκτικά την πρόταση σας και...
Hivatalos, egy üzleti döntés meghozásáról
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
Με λύπη μας, σας πληροφορούμε ότι,...
Hivatalos, ajánlat visszautasítása vagy érdeklődés hiányának érzékeltetése

Levél - Lezárás

Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Για περισσότερες πληροφορίες, είμαστε στη διάθεσή σας.
Hivatalos, nagyon udvarias
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
Παρακαλώ ενημερώστε μας αν μπορούμε να προσφέρουμε περαιτέρω βοήθεια.
Hivatalos, nagyon udvarias
Xin chân thành cảm ơn...
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων...
Hivatalos, nagyon udvarias
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
Σε περίπτωση που χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου.
Hivatalos, nagyon udvarias
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
Θα ήμουν ευγνώμων αν θα μπορούσατε να εξετάσετε αυτό το θέμα το συντομότερο δυνατό.
Hivatalos, nagyon udvarias
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
Παρακαλώ απαντήστε το συντομότερο δυνατόν, διότι...
Hivatalos, udvarias
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Αν επιθυμείτε περαιτέρω πληροφορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου.
Hivatalos, udvarias
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
Ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί σας.
Hivatalos, udvarias
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
Ευχαριστώ για τη βοήθεια σας σε αυτό το θέμα.
Hivatalos, udvarias
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
Προσβλέπω στη συζήτηση αυτού του θέματος μαζί σας.
Hivatalos, közvetlen
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες...
Hivatalos, közvetlen
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
Σας εκτιμούμε ως πελάτη.
Hivatalos, közvetlen
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου. Ο αριθμός τηλεφώνου μου είναι...
Hivatalos, nagyon közvetlen
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
Ελπίζω να ακούσω από σας σύντομα.
Kevésbé hivatalos, udvarias
Kính thư,
Με φιλικούς χαιρετισμούς,
Hivatalos, ismeretlen címzett
Kính thư,
Μετά τιμής,
Hivatalos, gyakran használt, ismeretlen címzett
Trân trọng,
Με εκτίμηση,
Hivatalos, nem gyakori, ismert címzett
Thân ái,
θερμοί χαιρετισμοί,
Nem hivatalos, két üzleti partner között akik tegeződnek
Thân ái,
Χαιρετισμοί,
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik gyakran dolgoznak együtt