vietnámi | Kifejezések - Üzleti élet | Levél

Levél - Cím

คุณ J. Rhodes
บริษัท Rhodes & Rhodes
212 ถนน Silverback Drive
แคลิฟอร์เนียสปริงส์ CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikai címzés forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám + utca neve
Település neve + ország rövidítése + irányítószám
นาย Adam Smith
บริษัท Smith's Plastics
ถนนที่ 8 ถนน Crossfield br>Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brit és ír címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Település/Város
ország
irányítószám
กรรมการจัดการ
บริษัทไฟท์สตาร์
ถนนเลขที่ 155 ถนน Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadai címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Település+régió/megye rövidítés+irányítószám
นางสาว Celia Jones
บริษัท TZ Motors
ถนนเลขที่47 ถนนHerbert
จังหวัด Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ausztráliai címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Régió/megye/állam
Település+irányítószám
นางสาว L. Marshall
บริษัทAquatechnics Ltd.
ถนนเลขที่745 ถนนKing Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Új-Zélandi címzés:
Címzett neve
Vállalat
Házszám+Utca
Körzet/kerület/megye
Település+irányítószám
นาย N. Summerbee
บริษัทTyres of Manhattan.
ถนนเลขที่ 335 ถนนหลัก
New York NY 92926
Ông Nguyễn Văn A.
Công ty TNHH Sao Đỏ
Số 219 Đội Cấn
Hà Nội
Általános angol címzés: címzett, vállalat, házszám +utca, teleülés+megye/régió+irányítószám

Levél - Nyitás/Kezdés

เรียน ท่านประธานาธิบดี
Kính gửi ngài Chủ tịch,
Nagyon hivatalos, ha a címzettnek van valamilyen címe/rangja, akkor azt használjuk a nevük helyett
เรียนท่าน
Thưa ông,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
เรียนท่าน
Thưa bà,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
เรียนท่าน
Thưa ông/bà,
Hivatalos, nem és név ismeretlen
เรียน ท่านทั้งหลาย
Thưa các ông bà,
Hivatalos, amikor több embernek vagy egy egész részlegnek címezzük
ถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง
Thưa ông/bà,
Hivatalos, címzettek neve és neme ismeretlen
เรียน คุณสมิทธิ์
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
เรียน คุณสมิทธิ์
Kính gửi bà Trần Thị B,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
เรียน คุณสมิทธิ์
Kính gửi bà Trần Thị B,
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
เรียน คุณสมิทธิ์
Kính gửi bà Trần Thị B,
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
เรียน คุณจอห์น สมิทธิ์
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
Kevésbé hivatalos, már történt korábban üzletkötés/kapcsolatfelvétel a felek között
เรียน จอห์น
Gửi ông A,
Nem hivatalos, a címzett a barátunk
เราได้เขียนจดหมายมาหาของคุณเนื่องมาจาก...
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
Hivatalos, az egész vállalat nevében szól
เราเขียนต่อเนื่องมาจาก...
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
Hivatalos, az egész vállalat nevében szól
เพิ่มเข้ามาจาก...
Liên quan tới việc/vấn đề...
Hivatalos, valami olyanra utal, amit a címzett vállalattal kapcsolatban megtapasztaltál
อ้างอิงมาจาก...
Về việc/vấn đề...
Hivatalos, valami olyanra utal, amit a címzett vállalattal kapcsolatban megtapasztaltál
ฉันเขียนจดหมายมาเพื่อถามว่า...
Tôi viết thư này để nói về...
Kevésbé hivatalos, a saját céged nevében való íráskor
ฉันเขียนถึงคุณมาในฐานะของ...
Tôi xin thay mặt... viết thư này
Hivatalos, amikor valaki más nevében írsz
บริษัทของคุณนั้นได้รับการแนะนำมาจาก...
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
Hivatalos, udvarias kezdés

Levél - Fő szöveg

คุณถือหรือเปล่าถ้า...
Liệu ông/bà có phiền...
Hivatalos kérés, óvatos
คุณถือหรือเปล่าถ้า...
Không biết ông/bà có vui lòng...
Hivatalos kérés, óvatos
ฉันจะรู้สึกดีใจอย่างมากถ้า...
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
Hivatalos kérés, óvatos
เราจะดีใจเป็นอย่างมากถ้าคุณสามารถส่งข้อมูลเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับ...
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
ฉันจะรู้สึกดีใจอย่างมากถ้าคุณ...
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
คุณช่วยส่ง...ให้ฉันหน่อยได้ไหม
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
Hivatalos kérés, udvarias
เราสนใจที่จะได้รับ...
Chúng tôi rất quan tâm tới...
Hivatalos kérés, udvarias
ฉันต้องถามคุณว่า...
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
Hivatalos kérés, udvarias
คุณช่วยแนะนำ...
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
Hivatalos kérés, közvetlen
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันหน่อยได้ไหม
Ông/bà vui lòng gửi...
Hivatalos kérés, közvetlen
คุณได้ถูกขอคำร้องให้...
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
Hivatalos kérés, nagyon közvetlen
เราจะดีใจเป็นอย่างมากถ้า...
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
Hivatalos kérés, udvarias, a vállalat nevében
ราคาลิสต์ปัจจัยของคุณใน...
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
Hivatalos különleges kérés, közvetlen
เราสนใจใน...และเราต้องการที่จะรู้ว่า...
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
เราเข้าใจจากโฆษณาว่าคุณผลิต...
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
มันเป็นจุดมุ่งหมายของเราที่...
Chúng tôi dự định...
Hivatalos, közvetlen szándéknyilatkozat
เราได้พิจารณาคำขอคุณอย่างจริงจังและ...
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
Hivatalos, egy üzleti döntés meghozásáról
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
Hivatalos, ajánlat visszautasítása vagy érdeklődés hiányának érzékeltetése

Levél - Lezárás

ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Hivatalos, nagyon udvarias
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณเพิ่มได้อีก กรุณาติดต่อมาที่เรา
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
Hivatalos, nagyon udvarias
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Xin chân thành cảm ơn...
Hivatalos, nagyon udvarias
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะติดต่อฉันมา
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
Hivatalos, nagyon udvarias
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมากถ้าคุณช่วยดูเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
Hivatalos, nagyon udvarias
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
Hivatalos, udvarias
ถ้าคุณต้องการข้อมูลต่างๆเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Hivatalos, udvarias
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่เราจะได้ร่วมมือกัน
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
Hivatalos, udvarias
ขอบคุณที่ช่วยเหลือเราเกี่ยวกับประเด็นนี้
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
Hivatalos, udvarias
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะมาอภิปรายกับคุณ
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
Hivatalos, közvetlen
ถ้าคุณต้องการข้อมูลต่างๆเพิ่มเติม...
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
Hivatalos, közvetlen
เราซาบซึ้งกับธุรกิจของคุณมาก...
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
Hivatalos, közvetlen
กรุณาติดต่อฉัน - เบอร์โทรศัพท์โดยตรงคือ...
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
Hivatalos, nagyon közvetlen
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอคุณอีกครั้ง
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
Kevésbé hivatalos, udvarias
ด้วยความเคารพ
Kính thư,
Hivatalos, ismeretlen címzett
ขอแสดงความนับถือ
Kính thư,
Hivatalos, gyakran használt, ismeretlen címzett
ด้วยความเคารพ
Trân trọng,
Hivatalos, nem gyakori, ismert címzett
ด้วยความเคารพ
Thân ái,
Nem hivatalos, két üzleti partner között akik tegeződnek
ด้วยความนับถือ
Thân ái,
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik gyakran dolgoznak együtt