kínai | Kifejezések - Üzleti élet | Levél

Levél - Cím

คุณ J. Rhodes
บริษัท Rhodes & Rhodes
212 ถนน Silverback Drive
แคลิฟอร์เนียสปริงส์ CA 92926
J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
Amerikai címzés forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám + utca neve
Település neve + ország rövidítése + irányítószám
นาย Adam Smith
บริษัท Smith's Plastics
ถนนที่ 8 ถนน Crossfield br>Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
Brit és ír címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Település/Város
ország
irányítószám
กรรมการจัดการ
บริษัทไฟท์สตาร์
ถนนเลขที่ 155 ถนน Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
Kanadai címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Település+régió/megye rövidítés+irányítószám
นางสาว Celia Jones
บริษัท TZ Motors
ถนนเลขที่47 ถนนHerbert
จังหวัด Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Ausztráliai címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Régió/megye/állam
Település+irányítószám
นางสาว L. Marshall
บริษัทAquatechnics Ltd.
ถนนเลขที่745 ถนนKing Street
West End
Wellington 0680
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
Új-Zélandi címzés:
Címzett neve
Vállalat
Házszám+Utca
Körzet/kerület/megye
Település+irányítószám
นาย N. Summerbee
บริษัทTyres of Manhattan.
ถนนเลขที่ 335 ถนนหลัก
New York NY 92926
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
Általános angol címzés: címzett, vállalat, házszám +utca, teleülés+megye/régió+irányítószám

Levél - Nyitás/Kezdés

เรียน ท่านประธานาธิบดี
尊敬的主席先生,
Nagyon hivatalos, ha a címzettnek van valamilyen címe/rangja, akkor azt használjuk a nevük helyett
เรียนท่าน
尊敬的先生,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
เรียนท่าน
尊敬的女士,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
เรียนท่าน
尊敬的先生/女士,
Hivatalos, nem és név ismeretlen
เรียน ท่านทั้งหลาย
尊敬的先生们,
Hivatalos, amikor több embernek vagy egy egész részlegnek címezzük
ถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง
尊敬的收信人,
Hivatalos, címzettek neve és neme ismeretlen
เรียน คุณสมิทธิ์
尊敬的史密斯先生,
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
เรียน คุณสมิทธิ์
尊敬的史密斯女士,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
เรียน คุณสมิทธิ์
尊敬的史密斯小姐,
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
เรียน คุณสมิทธิ์
尊敬的史密斯小姐/女士,
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
เรียน คุณจอห์น สมิทธิ์
亲爱的约翰 史密斯,
Kevésbé hivatalos, már történt korábban üzletkötés/kapcsolatfelvétel a felek között
เรียน จอห์น
亲爱的约翰,
Nem hivatalos, a címzett a barátunk
เราได้เขียนจดหมายมาหาของคุณเนื่องมาจาก...
我们因为...给您写信
Hivatalos, az egész vállalat nevében szól
เราเขียนต่อเนื่องมาจาก...
我们写这封信是因为...
Hivatalos, az egész vállalat nevében szól
เพิ่มเข้ามาจาก...
因贵公司...
Hivatalos, valami olyanra utal, amit a címzett vállalattal kapcsolatban megtapasztaltál
อ้างอิงมาจาก...
鉴于贵公司...
Hivatalos, valami olyanra utal, amit a címzett vállalattal kapcsolatban megtapasztaltál
ฉันเขียนจดหมายมาเพื่อถามว่า...
我写这封信,想询问关于...的信息
Kevésbé hivatalos, a saját céged nevében való íráskor
ฉันเขียนถึงคุณมาในฐานะของ...
我代表...给您写信
Hivatalos, amikor valaki más nevében írsz
บริษัทของคุณนั้นได้รับการแนะนำมาจาก...
...诚挚推荐贵公司
Hivatalos, udvarias kezdés

Levél - Fő szöveg

คุณถือหรือเปล่าถ้า...
请问您是否介意...
Hivatalos kérés, óvatos
คุณถือหรือเปล่าถ้า...
您是否能够...
Hivatalos kérés, óvatos
ฉันจะรู้สึกดีใจอย่างมากถ้า...
如果您能...,我将不胜感激
Hivatalos kérés, óvatos
เราจะดีใจเป็นอย่างมากถ้าคุณสามารถส่งข้อมูลเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับ...
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
ฉันจะรู้สึกดีใจอย่างมากถ้าคุณ...
如果您能… ,我将非常感激
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
คุณช่วยส่ง...ให้ฉันหน่อยได้ไหม
您能将…发送给我吗
Hivatalos kérés, udvarias
เราสนใจที่จะได้รับ...
我们对接受/获得...很有兴趣
Hivatalos kérés, udvarias
ฉันต้องถามคุณว่า...
我必须问您是否...
Hivatalos kérés, udvarias
คุณช่วยแนะนำ...
您能推荐...吗?
Hivatalos kérés, közvetlen
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันหน่อยได้ไหม
您能将...发送给我吗?
Hivatalos kérés, közvetlen
คุณได้ถูกขอคำร้องให้...
请您尽快按要求将...
Hivatalos kérés, nagyon közvetlen
เราจะดีใจเป็นอย่างมากถ้า...
如果您能...,我们将不胜感激
Hivatalos kérés, udvarias, a vállalat nevében
ราคาลิสต์ปัจจัยของคุณใน...
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Hivatalos különleges kérés, közvetlen
เราสนใจใน...และเราต้องการที่จะรู้ว่า...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
เราเข้าใจจากโฆษณาว่าคุณผลิต...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
มันเป็นจุดมุ่งหมายของเราที่...
我们的意向是...
Hivatalos, közvetlen szándéknyilatkozat
เราได้พิจารณาคำขอคุณอย่างจริงจังและ...
我们仔细考虑了您的建议和...
Hivatalos, egy üzleti döntés meghozásáról
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
很抱歉地通知您...
Hivatalos, ajánlat visszautasítása vagy érdeklődés hiányának érzékeltetése

Levél - Lezárás

ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Hivatalos, nagyon udvarias
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณเพิ่มได้อีก กรุณาติดต่อมาที่เรา
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Hivatalos, nagyon udvarias
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
提前谢谢您…
Hivatalos, nagyon udvarias
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะติดต่อฉันมา
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
Hivatalos, nagyon udvarias
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมากถ้าคุณช่วยดูเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Hivatalos, nagyon udvarias
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
麻烦您请尽快回复,因为...
Hivatalos, udvarias
ถ้าคุณต้องการข้อมูลต่างๆเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Hivatalos, udvarias
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่เราจะได้ร่วมมือกัน
我很期待将来有合作的可能性。
Hivatalos, udvarias
ขอบคุณที่ช่วยเหลือเราเกี่ยวกับประเด็นนี้
谢谢您在这件事上的帮忙。
Hivatalos, udvarias
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะมาอภิปรายกับคุณ
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
Hivatalos, közvetlen
ถ้าคุณต้องการข้อมูลต่างๆเพิ่มเติม...
如果您需要更多信息...
Hivatalos, közvetlen
เราซาบซึ้งกับธุรกิจของคุณมาก...
和您做生意,我们觉得很愉快。
Hivatalos, közvetlen
กรุณาติดต่อฉัน - เบอร์โทรศัพท์โดยตรงคือ...
请联系我,我的电话号码是...
Hivatalos, nagyon közvetlen
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอคุณอีกครั้ง
期待着尽快得到您的回复。
Kevésbé hivatalos, udvarias
ด้วยความเคารพ
此致
Hivatalos, ismeretlen címzett
ขอแสดงความนับถือ
此致
敬礼
Hivatalos, gyakran használt, ismeretlen címzett
ด้วยความเคารพ
肃然至上
Hivatalos, nem gyakori, ismert címzett
ด้วยความเคารพ
祝好
Nem hivatalos, két üzleti partner között akik tegeződnek
ด้วยความนับถือ
祝好
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik gyakran dolgoznak együtt