koreai | Kifejezések - Üzleti élet | Levél

Levél - Cím

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikai címzés forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám + utca neve
Település neve + ország rövidítése + irányítószám
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brit és ír címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Település/Város
ország
irányítószám
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadai címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Település+régió/megye rövidítés+irányítószám
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ausztráliai címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Régió/megye/állam
Település+irányítószám
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Új-Zélandi címzés:
Címzett neve
Vállalat
Házszám+Utca
Körzet/kerület/megye
Település+irányítószám
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
심수정
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
137-070
Általános angol címzés: címzett, vállalat, házszám +utca, teleülés+megye/régió+irányítószám

Levél - Nyitás/Kezdés

Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
친애하는 사장님께,
Nagyon hivatalos, ha a címzettnek van valamilyen címe/rangja, akkor azt használjuk a nevük helyett
Bäste herrn,
관계자님께 드립니다.
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Bästa fru,
사모님께 드립니다.
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Bästa herr eller fru,
관계자님께 드립니다.
Hivatalos, nem és név ismeretlen
Bästa herrar,
관계자분들께 드립니다.
Hivatalos, amikor több embernek vagy egy egész részlegnek címezzük
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
관계자분께 드립니다.
Hivatalos, címzettek neve és neme ismeretlen
Bäste herr Smith,
친애하는 김철수님,
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Bästa fru Smith,
친애하는 최수정님,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Bästa fröken Smith,
친애하는 김미나님,
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Bästa fru Smith,
친애하는 신수경님,
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Bäste John Smith,
반가운 김미경님,
Kevésbé hivatalos, már történt korábban üzletkötés/kapcsolatfelvétel a felek között
Bäste John,
반가운 철호씨,
Nem hivatalos, a címzett a barátunk
Vi skriver till er angående ...
안녕하세요. ....에 대하여 편지를 드립니다.
Hivatalos, az egész vállalat nevében szól
Vi skriver i samband med ...
안녕하세요. ....와 관련하여 편지를 드립니다.
Hivatalos, az egész vállalat nevében szól
Vidare till ...
....에 관하여 말씀드리자면,
Hivatalos, valami olyanra utal, amit a címzett vállalattal kapcsolatban megtapasztaltál
Med hänvisning till ...
....에 대해 말씀드리자면,
Hivatalos, valami olyanra utal, amit a címzett vállalattal kapcsolatban megtapasztaltál
Jag skriver för att fråga om ...
...에 관해 문의하려 편지를 드립니다.
Kevésbé hivatalos, a saját céged nevében való íráskor
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
.....를 대신하여 이 글을 드립니다.
Hivatalos, amikor valaki más nevében írsz
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
.....께서 귀사를 크게 추천하였습니다.
Hivatalos, udvarias kezdés

Levél - Fő szöveg

Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
혹시 폐가 되지 않는다면 ......
Hivatalos kérés, óvatos
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
혹시 ...... 해주실 수 있나요
Hivatalos kérés, óvatos
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
...을 해주신다면 감사하여 몸둘바를 모르겠습니다.
Hivatalos kérés, óvatos
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
....에 대하여 좀 더 자세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
...을 해주신다면 매우 감사히 생각하겠습니다.
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Kunde ni vänligen skicka mig ...
....을 보내주시겠습니까?
Hivatalos kérés, udvarias
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
....을 받아보고 싶습니다.
Hivatalos kérés, udvarias
Jag måste fråga er om/angående ...
......이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Hivatalos kérés, udvarias
Skulle ni kunna rekommendera ...
...을 추천해주시겠습니까?
Hivatalos kérés, közvetlen
Skulle ni kunna skicka mig ...
...을 보내주시겠습니까?
Hivatalos kérés, közvetlen
Vi ber er omgående att ...
신속히 ...을 하십시오.
Hivatalos kérés, nagyon közvetlen
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
....를 해주신다면 저희는 참 고맙겠습니다.
Hivatalos kérés, udvarias, a vállalat nevében
Vad är ert nuvarande listpris för ...
....의 현재 정가가 얼마입니까?
Hivatalos különleges kérés, közvetlen
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
저희는 ....에 관심이 있으며, ....에 대해 더 알고 싶습니다.
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
광고를 통해 ....을 생산하신다는 것을 알게 되었습니다.
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Vi har för avsikt att ...
저희는 .....을 하고 싶습니다.
Hivatalos, közvetlen szándéknyilatkozat
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
저희는 주의깊게 귀하의 제안을 살펴보았으며 ...
Hivatalos, egy üzleti döntés meghozásáról
Vi beklagar att behöva meddela att ...
..... 를 알려드리게 되어 유감을 표합니다.
Hivatalos, ajánlat visszautasítása vagy érdeklődés hiányának érzékeltetése

Levél - Lezárás

Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
혹시 다른 부가적인 도움이 필요하시면, 언제든지 연락하여 주십시오.
Hivatalos, nagyon udvarias
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
저희의 다른 도움이 필요하시다면, 언제든지 알려주십시오.
Hivatalos, nagyon udvarias
Tack på förhand...
... 에 관해 미리 감사드립니다.
Hivatalos, nagyon udvarias
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
더 많은 정보가 필요하시다면, 주저하지 마시고 연락주시기 바랍니다.
Hivatalos, nagyon udvarias
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
이 일에 관해 최대한 빨리 토의해 주시고 연락주시면 감사하겠습니다.
Hivatalos, nagyon udvarias
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
최대한 빨리 답장 주시기 바랍니다. 왜냐햐면 ....
Hivatalos, udvarias
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
더 많은 정보가 필요하시면, 저에게 연락하여 주세요.
Hivatalos, udvarias
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
혹시 같이 일하게 될 날을 기대하고 있겠습니다.
Hivatalos, udvarias
Tack för hjälpen med detta ärende.
이 일을 도와주셔서 감사합니다.
Hivatalos, udvarias
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
이 일에 관해 다인과 함꼐 논의 하길 기대합니다.
Hivatalos, közvetlen
Om ni behöver mer information ...
더 많은 정보를 원하시면...
Hivatalos, közvetlen
Vi uppskattar att göra affärer med er.
당신의 노고에 감사드립니다.
Hivatalos, közvetlen
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
저에게 연락하십시오 - 제 전화번호는 ...
Hivatalos, nagyon közvetlen
Jag ser fram emot att höra från er snart.
곧 답장을 받고 싶습니다.
Kevésbé hivatalos, udvarias
Med vänlig hälsning,
... 드림,
Hivatalos, ismeretlen címzett
Med vänliga hälsningar,
... 드림,
Hivatalos, gyakran használt, ismeretlen címzett
Med vänlig hälsning,
... 올림,
Hivatalos, nem gyakori, ismert címzett
Vänliga hälsningar,
... 보냄,
Nem hivatalos, két üzleti partner között akik tegeződnek
Hälsningar,
... 가,
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik gyakran dolgoznak együtt