japán | Kifejezések - Üzleti élet | Levél

Levél - Cím

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Amerikai címzés forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám + utca neve
Település neve + ország rövidítése + irányítószám
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Brit és ír címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Település/Város
ország
irányítószám
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Kanadai címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Település+régió/megye rövidítés+irányítószám
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Ausztráliai címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Régió/megye/állam
Település+irányítószám
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Új-Zélandi címzés:
Címzett neve
Vállalat
Házszám+Utca
Körzet/kerület/megye
Település+irányítószám
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
123-1234
愛知県 名古屋市 中川区12345-6 
株式会社日本 代表取締役社長
佐藤太郎様
Általános angol címzés: címzett, vállalat, házszám +utca, teleülés+megye/régió+irányítószám

Levél - Nyitás/Kezdés

Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
代表取締役社長 ・・・・様
Nagyon hivatalos, ha a címzettnek van valamilyen címe/rangja, akkor azt használjuk a nevük helyett
Bäste herrn,
拝啓
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Bästa fru,
拝啓
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Bästa herr eller fru,
拝啓
Hivatalos, nem és név ismeretlen
Bästa herrar,
株式会社・・・ ・・・・ 御中 
Hivatalos, amikor több embernek vagy egy egész részlegnek címezzük
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
関係者各位
Hivatalos, címzettek neve és neme ismeretlen
Bäste herr Smith,
拝啓
・・・・様
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Bästa fru Smith,
拝啓
・・・・様
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Bästa fröken Smith,
佐藤愛子様
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Bästa fru Smith,
佐藤愛子様
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Bäste John Smith,
佐藤太郎様
Kevésbé hivatalos, már történt korábban üzletkötés/kapcsolatfelvétel a felek között
Bäste John,
佐藤太郎様
Nem hivatalos, a címzett a barátunk
Vi skriver till er angående ...
会社を代表してごあいさつ申し上げます。
Hivatalos, az egész vállalat nevében szól
Vi skriver i samband med ...
一同に変わって・・・
Hivatalos, az egész vállalat nevében szól
Vidare till ...
先日の・・・の件ですが、
Hivatalos, valami olyanra utal, amit a címzett vállalattal kapcsolatban megtapasztaltál
Med hänvisning till ...
・・・にさらに付け加えますと、
Hivatalos, valami olyanra utal, amit a címzett vállalattal kapcsolatban megtapasztaltál
Jag skriver för att fråga om ...
・・・についてお伺いします。
Kevésbé hivatalos, a saját céged nevében való íráskor
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
・・・に代わって連絡しております。
Hivatalos, amikor valaki más nevében írsz
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
あなたの会社は・・・に高く評価されています。
Hivatalos, udvarias kezdés

Levél - Fő szöveg

Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
・・・・していただけないでしょうか。
Hivatalos kérés, óvatos
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
申し訳ありませんが・・・・してくださいませんか?
Hivatalos kérés, óvatos
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
・・・・していただけると大変ありがたいです。
Hivatalos kérés, óvatos
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
・・・・についての情報をお送りいただけると大変ありがたく思います。
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
・・・・していただければ幸いです。
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Kunde ni vänligen skicka mig ...
・・・・していただけますか?
Hivatalos kérés, udvarias
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
是非・・・・を購入したいと思います。
Hivatalos kérés, udvarias
Jag måste fråga er om/angående ...
・・・・は可能でしょうか。
Hivatalos kérés, udvarias
Skulle ni kunna rekommendera ...
・・・・を紹介していただけますか。
Hivatalos kérés, közvetlen
Skulle ni kunna skicka mig ...
・・・・をお送りください。
Hivatalos kérés, közvetlen
Vi ber er omgående att ...
至急・・・・してください。
Hivatalos kérés, nagyon közvetlen
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
・・・・していただけませんでしょうか。
Hivatalos kérés, udvarias, a vállalat nevében
Vad är ert nuvarande listpris för ...
現在の・・・・のカタログ記載価格はいくらでしょうか?
Hivatalos különleges kérés, közvetlen
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
私どもは・・・・に興味があるので詳細をお知らせいただけるとありがたいです。
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
貴社の広告で拝見した、・・・・についての件ですが、
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Vi har för avsikt att ...
・・・・することを目的としております。
Hivatalos, közvetlen szándéknyilatkozat
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
私どもは貴社のご提案を考慮し、・・・・
Hivatalos, egy üzleti döntés meghozásáról
Vi beklagar att behöva meddela att ...
大変申し訳ございませんが・・・・
Hivatalos, ajánlat visszautasítása vagy érdeklődés hiányának érzékeltetése

Levél - Lezárás

Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
ご不明な点がございましたらどうぞお気軽にご連絡ください。
Hivatalos, nagyon udvarias
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
何かお役に立てることがございましたらご連絡ください。
Hivatalos, nagyon udvarias
Tack på förhand...
・・・・してくださいますようお願いいたします。
Hivatalos, nagyon udvarias
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
Hivatalos, nagyon udvarias
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
この件につきましでできるだけ早くお調べいただけると大変ありがたく思います。
Hivatalos, nagyon udvarias
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
・・・・のため、できるだけ早いお返事をお待ちしております。
Hivatalos, udvarias
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
Hivatalos, udvarias
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
お取り引きを開始させていただきたく思います。
Hivatalos, udvarias
Tack för hjälpen med detta ärende.
お力添えいただきありがとうございます。
Hivatalos, udvarias
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
取り引きを開始できる日を心待ちにしています。
Hivatalos, közvetlen
Om ni behöver mer information ...
さらに情報が必要な場合は・・・・
Hivatalos, közvetlen
Vi uppskattar att göra affärer med er.
ありがとうございました。
Hivatalos, közvetlen
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
どうぞお問い合わせください。電話番号は・・・・です。
Hivatalos, nagyon közvetlen
Jag ser fram emot att höra från er snart.
お返事を楽しみにしています。
Kevésbé hivatalos, udvarias
Med vänlig hälsning,
敬具
Hivatalos, ismeretlen címzett
Med vänliga hälsningar,
敬具
Hivatalos, gyakran használt, ismeretlen címzett
Med vänlig hälsning,
敬白
Hivatalos, nem gyakori, ismert címzett
Vänliga hälsningar,
どうぞよろしくお願いします。
Nem hivatalos, két üzleti partner között akik tegeződnek
Hälsningar,
どうぞよろしくお願いします。
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik gyakran dolgoznak együtt