dán | Kifejezések - Üzleti élet | Levél

Levél - Cím

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikai címzés forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám + utca neve
Település neve + ország rövidítése + irányítószám
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brit és ír címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Település/Város
ország
irányítószám
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Administrerende direktør
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadai címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Település+régió/megye rövidítés+irányítószám
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ausztráliai címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Régió/megye/állam
Település+irányítószám
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Új-Zélandi címzés:
Címzett neve
Vállalat
Házszám+Utca
Körzet/kerület/megye
Település+irányítószám
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Általános angol címzés: címzett, vállalat, házszám +utca, teleülés+megye/régió+irányítószám

Levél - Nyitás/Kezdés

Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
Kære Hr. Direktør,
Nagyon hivatalos, ha a címzettnek van valamilyen címe/rangja, akkor azt használjuk a nevük helyett
Bäste herrn,
Kære Hr.,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Bästa fru,
Kære Fru,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Bästa herr eller fru,
Kære Hr./Fru,
Hivatalos, nem és név ismeretlen
Bästa herrar,
Kære Hr./Fru.,
Hivatalos, amikor több embernek vagy egy egész részlegnek címezzük
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Til hvem det vedkommer,
Hivatalos, címzettek neve és neme ismeretlen
Bäste herr Smith,
Kære Hr. Smith,
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Bästa fru Smith,
Kære Fru. Smith,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Bästa fröken Smith,
Kære Frk. Smith,
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Bästa fru Smith,
Kære Fr. Smith,
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Bäste John Smith,
Kære John Smith,
Kevésbé hivatalos, már történt korábban üzletkötés/kapcsolatfelvétel a felek között
Bäste John,
Kære John,
Nem hivatalos, a címzett a barátunk
Vi skriver till er angående ...
Vi skriver til jer angående...
Hivatalos, az egész vállalat nevében szól
Vi skriver i samband med ...
Vi skriver i forbindelse med...
Hivatalos, az egész vállalat nevében szól
Vidare till ...
I fortsættelse af...
Hivatalos, valami olyanra utal, amit a címzett vállalattal kapcsolatban megtapasztaltál
Med hänvisning till ...
I henhold til...
Hivatalos, valami olyanra utal, amit a címzett vállalattal kapcsolatban megtapasztaltál
Jag skriver för att fråga om ...
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Kevésbé hivatalos, a saját céged nevében való íráskor
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Jeg skriver til dig på vegne af...
Hivatalos, amikor valaki más nevében írsz
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Hivatalos, udvarias kezdés

Levél - Fő szöveg

Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
Vil du have noget imod at...
Hivatalos kérés, óvatos
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Kunne du være så venlig at...
Hivatalos kérés, óvatos
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Jeg vil være meget taknemmelig hvis...
Hivatalos kérés, óvatos
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information om...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
Jeg vil være taknemmelig hvis du kunne...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Kunde ni vänligen skicka mig ...
Vil du være så venlig at sende mig...
Hivatalos kérés, udvarias
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Vi er interesseret i at opnå/modtage...
Hivatalos kérés, udvarias
Jag måste fråga er om/angående ...
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Hivatalos kérés, udvarias
Skulle ni kunna rekommendera ...
Kan du anbefale...
Hivatalos kérés, közvetlen
Skulle ni kunna skicka mig ...
Kan du venligst sende mig...
Hivatalos kérés, közvetlen
Vi ber er omgående att ...
Du er snarest anmodet til at...
Hivatalos kérés, nagyon közvetlen
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
Vi vil være taknemmelig hvis...
Hivatalos kérés, udvarias, a vállalat nevében
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Hivatalos különleges kérés, közvetlen
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Vi er interesseret i... og vi kunne godt tænke os at vide...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Ud fra jeres reklame forstår vi at I producere...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Vi har för avsikt att ...
Det er vores hensigt at...
Hivatalos, közvetlen szándéknyilatkozat
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Vi har omhyggeligt overvejet jeres forslag og...
Hivatalos, egy üzleti döntés meghozásáról
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Vi er kede af at måtte informere dig om at...
Hivatalos, ajánlat visszautasítása vagy érdeklődés hiányának érzékeltetése

Levél - Lezárás

Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Hivatalos, nagyon udvarias
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
Hvis vi kan kan hjælpe dig yderligere, vær venlig at lade os vide det.
Hivatalos, nagyon udvarias
Tack på förhand...
Tak på forhånd...
Hivatalos, nagyon udvarias
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Hvis du får brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Hivatalos, nagyon udvarias
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
Jeg vil være meget taknemlig hvis du kunne kigge på dette så hurtigt som muligt.
Hivatalos, nagyon udvarias
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Vær venlig at svare tilbage så hurtigt som muligt...
Hivatalos, udvarias
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Hivatalos, udvarias
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
Jeg ser frem til et muligt samarbejde.
Hivatalos, udvarias
Tack för hjälpen med detta ärende.
Tak for din hjælp med dette anliggende.
Hivatalos, udvarias
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Hivatalos, közvetlen
Om ni behöver mer information ...
Hvis du ønsker mere information...
Hivatalos, közvetlen
Vi uppskattar att göra affärer med er.
Vi sætter pris på jeres forretning.
Hivatalos, közvetlen
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
Vær venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Hivatalos, nagyon közvetlen
Jag ser fram emot att höra från er snart.
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Kevésbé hivatalos, udvarias
Med vänlig hälsning,
Med venlig hilsen
Hivatalos, ismeretlen címzett
Med vänliga hälsningar,
Med venlig hilsen
Hivatalos, gyakran használt, ismeretlen címzett
Med vänlig hälsning,
Med respekt,
Hivatalos, nem gyakori, ismert címzett
Vänliga hälsningar,
Med venlig hilsen
Nem hivatalos, két üzleti partner között akik tegeződnek
Hälsningar,
Med venlig hilsen
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik gyakran dolgoznak együtt