angol | Kifejezések - Üzleti élet | Levél

Levél - Cím

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikai címzés forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám + utca neve
Település neve + ország rövidítése + irányítószám
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brit és ír címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Település/Város
ország
irányítószám
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadai címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Település+régió/megye rövidítés+irányítószám
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ausztráliai címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Régió/megye/állam
Település+irányítószám
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Új-Zélandi címzés:
Címzett neve
Vállalat
Házszám+Utca
Körzet/kerület/megye
Település+irányítószám
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Általános angol címzés: címzett, vállalat, házszám +utca, teleülés+megye/régió+irányítószám

Levél - Nyitás/Kezdés

Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
Dear Mr. President,
Nagyon hivatalos, ha a címzettnek van valamilyen címe/rangja, akkor azt használjuk a nevük helyett
Bäste herrn,
Dear Sir,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Bästa fru,
Dear Madam,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Bästa herr eller fru,
Dear Sir / Madam,
Hivatalos, nem és név ismeretlen
Bästa herrar,
Dear Sirs,
Hivatalos, amikor több embernek vagy egy egész részlegnek címezzük
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
To whom it may concern,
Hivatalos, címzettek neve és neme ismeretlen
Bäste herr Smith,
Dear Mr. Smith,
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Bästa fru Smith,
Dear Mrs. Smith,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Bästa fröken Smith,
Dear Miss Smith,
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Bästa fru Smith,
Dear Ms. Smith,
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Bäste John Smith,
Dear John Smith,
Kevésbé hivatalos, már történt korábban üzletkötés/kapcsolatfelvétel a felek között
Bäste John,
Dear John,
Nem hivatalos, a címzett a barátunk
Vi skriver till er angående ...
We are writing to you regarding…
Hivatalos, az egész vállalat nevében szól
Vi skriver i samband med ...
We are writing in connection with...
Hivatalos, az egész vállalat nevében szól
Vidare till ...
Further to…
Hivatalos, valami olyanra utal, amit a címzett vállalattal kapcsolatban megtapasztaltál
Med hänvisning till ...
With reference to…
Hivatalos, valami olyanra utal, amit a címzett vállalattal kapcsolatban megtapasztaltál
Jag skriver för att fråga om ...
I am writing to enquire about…
Kevésbé hivatalos, a saját céged nevében való íráskor
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
I am writing to you on behalf of...
Hivatalos, amikor valaki más nevében írsz
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Your company was highly recommended by…
Hivatalos, udvarias kezdés

Levél - Fő szöveg

Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
Would you mind if…
Hivatalos kérés, óvatos
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Would you be so kind as to…
Hivatalos kérés, óvatos
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
I would be most obliged if…
Hivatalos kérés, óvatos
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
I would be grateful if you could...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Kunde ni vänligen skicka mig ...
Would you please send me…
Hivatalos kérés, udvarias
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
We are interested in obtaining/receiving…
Hivatalos kérés, udvarias
Jag måste fråga er om/angående ...
I must ask you whether...
Hivatalos kérés, udvarias
Skulle ni kunna rekommendera ...
Could you recommend…
Hivatalos kérés, közvetlen
Skulle ni kunna skicka mig ...
Would you please send me…
Hivatalos kérés, közvetlen
Vi ber er omgående att ...
You are urgently requested to…
Hivatalos kérés, nagyon közvetlen
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
We would be grateful if…
Hivatalos kérés, udvarias, a vállalat nevében
Vad är ert nuvarande listpris för ...
What is your current list price for…
Hivatalos különleges kérés, közvetlen
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
We are interested in ... and we would like to know ...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
We understand from your advertisment that you produce…
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Vi har för avsikt att ...
It is our intention to…
Hivatalos, közvetlen szándéknyilatkozat
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
We carefully considered your proposal and…
Hivatalos, egy üzleti döntés meghozásáról
Vi beklagar att behöva meddela att ...
We are sorry to inform you that…
Hivatalos, ajánlat visszautasítása vagy érdeklődés hiányának érzékeltetése

Levél - Lezárás

Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
If you need any additional assistance, please contact me.
Hivatalos, nagyon udvarias
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Hivatalos, nagyon udvarias
Tack på förhand...
Thanking you in advance…
Hivatalos, nagyon udvarias
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Hivatalos, nagyon udvarias
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Hivatalos, nagyon udvarias
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Please reply as soon as possible because…
Hivatalos, udvarias
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
If you require any further information, feel free to contact me.
Hivatalos, udvarias
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
I look forward to the possibility of working together.
Hivatalos, udvarias
Tack för hjälpen med detta ärende.
Thank you for your help in this matter.
Hivatalos, udvarias
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
I look forward to discussing this with you.
Hivatalos, közvetlen
Om ni behöver mer information ...
If you require more information ...
Hivatalos, közvetlen
Vi uppskattar att göra affärer med er.
We appreciate your business.
Hivatalos, közvetlen
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
Please contact me - my direct telephone number is…
Hivatalos, nagyon közvetlen
Jag ser fram emot att höra från er snart.
I look forward to hearing from you soon.
Kevésbé hivatalos, udvarias
Med vänlig hälsning,
Yours faithfully,
Hivatalos, ismeretlen címzett
Med vänliga hälsningar,
Yours sincerely,
Hivatalos, gyakran használt, ismeretlen címzett
Med vänlig hälsning,
Respectfully yours,
Hivatalos, nem gyakori, ismert címzett
Vänliga hälsningar,
Kind/Best regards,
Nem hivatalos, két üzleti partner között akik tegeződnek
Hälsningar,
Regards,
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik gyakran dolgoznak együtt