kínai | Kifejezések - Üzleti élet | Levél

Levél - Cím

Sr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
Amerikai címzés forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám + utca neve
Település neve + ország rövidítése + irányítószám
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
12560 Madrid (Madrid)
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
Brit és ír címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Település/Város
ország
irányítószám
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 1102
2560 Quilmes, Provincia de Buenos Aires
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
Kanadai címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Település+régió/megye rövidítés+irányítószám
Sra. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Ausztráliai címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Régió/megye/állam
Település+irányítószám
Srta. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
Új-Zélandi címzés:
Címzett neve
Vállalat
Házszám+Utca
Körzet/kerület/megye
Település+irányítószám
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
Colonia Polanco
C.P. 12560 México, D.F.
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
Általános angol címzés: címzett, vállalat, házszám +utca, teleülés+megye/régió+irányítószám

Levél - Nyitás/Kezdés

Distinguido Sr. Presidente:
尊敬的主席先生,
Nagyon hivatalos, ha a címzettnek van valamilyen címe/rangja, akkor azt használjuk a nevük helyett
Distinguido Señor:
尊敬的先生,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Distinguida Señora:
尊敬的女士,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Distinguidos Señores:
尊敬的先生/女士,
Hivatalos, nem és név ismeretlen
Apreciados Señores:
尊敬的先生们,
Hivatalos, amikor több embernek vagy egy egész részlegnek címezzük
A quien pueda interesar
尊敬的收信人,
Hivatalos, címzettek neve és neme ismeretlen
Apreciado Sr. Pérez:
尊敬的史密斯先生,
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Apreciada Sra. Pérez:
尊敬的史密斯女士,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Apreciada Srta. Pérez:
尊敬的史密斯小姐,
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Apreciada Sra. Pérez:
尊敬的史密斯小姐/女士,
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Estimado Sr. Pérez:
亲爱的约翰 史密斯,
Kevésbé hivatalos, már történt korábban üzletkötés/kapcsolatfelvétel a felek között
Querido Juan:
亲爱的约翰,
Nem hivatalos, a címzett a barátunk
Nos dirigimos a usted en referencia a...
我们因为...给您写信
Hivatalos, az egész vállalat nevében szól
Le escribimos en referencia a...
我们写这封信是因为...
Hivatalos, az egész vállalat nevében szól
Con relación a...
因贵公司...
Hivatalos, valami olyanra utal, amit a címzett vállalattal kapcsolatban megtapasztaltál
En referencia a...
鉴于贵公司...
Hivatalos, valami olyanra utal, amit a címzett vállalattal kapcsolatban megtapasztaltál
Escribo para pedir información sobre...
我写这封信,想询问关于...的信息
Kevésbé hivatalos, a saját céged nevében való íráskor
Le escribo en nombre de...
我代表...给您写信
Hivatalos, amikor valaki más nevében írsz
Su compañía nos fue muy recomendada por...
...诚挚推荐贵公司
Hivatalos, udvarias kezdés

Levél - Fő szöveg

¿Sería posible...
请问您是否介意...
Hivatalos kérés, óvatos
¿Tendría la amabilidad de...
您是否能够...
Hivatalos kérés, óvatos
Me complacería mucho si...
如果您能...,我将不胜感激
Hivatalos kérés, óvatos
Agradeceríamos si pudiera enviarnos información más detallada en cuanto a...
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Le agradecería enormemente si pudiera...
如果您能… ,我将非常感激
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
¿Podría enviarme...
您能将…发送给我吗
Hivatalos kérés, udvarias
Estamos interesados en obtener/recibir...
我们对接受/获得...很有兴趣
Hivatalos kérés, udvarias
Me atrevo a preguntarle si...
我必须问您是否...
Hivatalos kérés, udvarias
¿Podría recomendarme...
您能推荐...吗?
Hivatalos kérés, közvetlen
¿Podría enviarme...
您能将...发送给我吗?
Hivatalos kérés, közvetlen
Se le insta urgentemente a...
请您尽快按要求将...
Hivatalos kérés, nagyon közvetlen
Estaríamos muy agradecidos si...
如果您能...,我们将不胜感激
Hivatalos kérés, udvarias, a vállalat nevében
¿Cuál es la lista actual de precios de...
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Hivatalos különleges kérés, közvetlen
Estamos interesados en... y quisiéramos saber...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Entendemos según su anuncio publicitario que ustedes producen...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Es nuestra intención...
我们的意向是...
Hivatalos, közvetlen szándéknyilatkozat
Consideramos su propuesta con detenimiento y...
我们仔细考虑了您的建议和...
Hivatalos, egy üzleti döntés meghozásáról
Lamentamos informarle que...
很抱歉地通知您...
Hivatalos, ajánlat visszautasítása vagy érdeklődés hiányának érzékeltetése

Levél - Lezárás

Si necesita ayuda adicional, sírvase a contactarme.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Hivatalos, nagyon udvarias
Si podemos brindarle nuestra ayuda, por favor, háganoslo saber.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Hivatalos, nagyon udvarias
Le agradecemos de antemano...
提前谢谢您…
Hivatalos, nagyon udvarias
Si requiere información adicional no dude en contactarme.
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
Hivatalos, nagyon udvarias
Le agradecería mucho si atiende este asunto lo más pronto posible.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Hivatalos, nagyon udvarias
Le rogamos responda a la brevedad posible ya que...
麻烦您请尽快回复,因为...
Hivatalos, udvarias
Si requiere más información no dude en contactarme.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Hivatalos, udvarias
Me complace la idea de trabajar juntos.
我很期待将来有合作的可能性。
Hivatalos, udvarias
Gracias por su ayuda en este asunto.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Hivatalos, udvarias
Me complace la idea de discutir esto con usted.
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
Hivatalos, közvetlen
Si requiere más información...
如果您需要更多信息...
Hivatalos, közvetlen
Apreciamos hacer negocios con usted.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Hivatalos, közvetlen
Por favor, póngase en contacto conmigo, mi número directo es...
请联系我,我的电话号码是...
Hivatalos, nagyon közvetlen
Espero tener noticias de usted pronto.
期待着尽快得到您的回复。
Kevésbé hivatalos, udvarias
Se despide cordialmente,
此致
Hivatalos, ismeretlen címzett
Atentamente,
此致
敬礼
Hivatalos, gyakran használt, ismeretlen címzett
Respetuosamente,
肃然至上
Hivatalos, nem gyakori, ismert címzett
Saludos,
祝好
Nem hivatalos, két üzleti partner között akik tegeződnek
Saludos,
祝好
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik gyakran dolgoznak együtt