holland | Kifejezések - Üzleti élet | Levél

Levél - Cím

Sr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Amerikai címzés forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám + utca neve
Település neve + ország rövidítése + irányítószám
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
12560 Madrid (Madrid)
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Brit és ír címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Település/Város
ország
irányítószám
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 1102
2560 Quilmes, Provincia de Buenos Aires
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Kanadai címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Település+régió/megye rövidítés+irányítószám
Sra. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Ausztráliai címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Régió/megye/állam
Település+irányítószám
Srta. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Új-Zélandi címzés:
Címzett neve
Vállalat
Házszám+Utca
Körzet/kerület/megye
Település+irányítószám
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
Colonia Polanco
C.P. 12560 México, D.F.
Van der Meer & Zonen, Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Általános angol címzés: címzett, vállalat, házszám +utca, teleülés+megye/régió+irányítószám

Levél - Nyitás/Kezdés

Distinguido Sr. Presidente:
Geachte heer President
Nagyon hivatalos, ha a címzettnek van valamilyen címe/rangja, akkor azt használjuk a nevük helyett
Distinguido Señor:
Geachte heer
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Distinguida Señora:
Geachte mevrouw
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Distinguidos Señores:
Geachte heer, mevrouw
Hivatalos, nem és név ismeretlen
Apreciados Señores:
Geachte dames en heren
Hivatalos, amikor több embernek vagy egy egész részlegnek címezzük
A quien pueda interesar
Geachte dames en heren
Hivatalos, címzettek neve és neme ismeretlen
Apreciado Sr. Pérez:
Geachte heer Jansen
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Apreciada Sra. Pérez:
Geachte mevrouw Jansen
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Apreciada Srta. Pérez:
Geachte mevrouw Jansen
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Apreciada Sra. Pérez:
Geachte mevrouw Jansen
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Estimado Sr. Pérez:
Beste meneer Jansen
Kevésbé hivatalos, már történt korábban üzletkötés/kapcsolatfelvétel a felek között
Querido Juan:
Beste Jan
Nem hivatalos, a címzett a barátunk
Nos dirigimos a usted en referencia a...
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Hivatalos, az egész vállalat nevében szól
Le escribimos en referencia a...
Wij schrijven u in verband met ...
Hivatalos, az egész vállalat nevében szól
Con relación a...
Met betrekking tot ...
Hivatalos, valami olyanra utal, amit a címzett vállalattal kapcsolatban megtapasztaltál
En referencia a...
Ten aanzien van ...
Hivatalos, valami olyanra utal, amit a címzett vállalattal kapcsolatban megtapasztaltál
Escribo para pedir información sobre...
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Kevésbé hivatalos, a saját céged nevében való íráskor
Le escribo en nombre de...
Ik schrijf u uit naam van ...
Hivatalos, amikor valaki más nevében írsz
Su compañía nos fue muy recomendada por...
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Hivatalos, udvarias kezdés

Levél - Fő szöveg

¿Sería posible...
Zou u het erg vinden om ...
Hivatalos kérés, óvatos
¿Tendría la amabilidad de...
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Hivatalos kérés, óvatos
Me complacería mucho si...
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Hivatalos kérés, óvatos
Agradeceríamos si pudiera enviarnos información más detallada en cuanto a...
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Le agradecería enormemente si pudiera...
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
¿Podría enviarme...
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Hivatalos kérés, udvarias
Estamos interesados en obtener/recibir...
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Hivatalos kérés, udvarias
Me atrevo a preguntarle si...
Ik zou u willen vragen, of ...
Hivatalos kérés, udvarias
¿Podría recomendarme...
Kunt u ... aanbevelen ...
Hivatalos kérés, közvetlen
¿Podría enviarme...
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Hivatalos kérés, közvetlen
Se le insta urgentemente a...
U wordt dringend verzocht ...
Hivatalos kérés, nagyon közvetlen
Estaríamos muy agradecidos si...
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Hivatalos kérés, udvarias, a vállalat nevében
¿Cuál es la lista actual de precios de...
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Hivatalos különleges kérés, közvetlen
Estamos interesados en... y quisiéramos saber...
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Entendemos según su anuncio publicitario que ustedes producen...
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Es nuestra intención...
Het is ons oogmerk om ...
Hivatalos, közvetlen szándéknyilatkozat
Consideramos su propuesta con detenimiento y...
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Hivatalos, egy üzleti döntés meghozásáról
Lamentamos informarle que...
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Hivatalos, ajánlat visszautasítása vagy érdeklődés hiányának érzékeltetése

Levél - Lezárás

Si necesita ayuda adicional, sírvase a contactarme.
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Hivatalos, nagyon udvarias
Si podemos brindarle nuestra ayuda, por favor, háganoslo saber.
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Hivatalos, nagyon udvarias
Le agradecemos de antemano...
Bij voorbaat dank.
Hivatalos, nagyon udvarias
Si requiere información adicional no dude en contactarme.
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Hivatalos, nagyon udvarias
Le agradecería mucho si atiende este asunto lo más pronto posible.
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Hivatalos, nagyon udvarias
Le rogamos responda a la brevedad posible ya que...
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Hivatalos, udvarias
Si requiere más información no dude en contactarme.
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Hivatalos, udvarias
Me complace la idea de trabajar juntos.
Ik verheug mij op de samenwerking.
Hivatalos, udvarias
Gracias por su ayuda en este asunto.
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Hivatalos, udvarias
Me complace la idea de discutir esto con usted.
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Hivatalos, közvetlen
Si requiere más información...
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Hivatalos, közvetlen
Apreciamos hacer negocios con usted.
Wij waarderen u als klant.
Hivatalos, közvetlen
Por favor, póngase en contacto conmigo, mi número directo es...
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Hivatalos, nagyon közvetlen
Espero tener noticias de usted pronto.
Ik hoor graag van u.
Kevésbé hivatalos, udvarias
Se despide cordialmente,
Met vriendelijke groet,
Hivatalos, ismeretlen címzett
Atentamente,
Met vriendelijke groet,
Hivatalos, gyakran használt, ismeretlen címzett
Respetuosamente,
Hoogachtend,
Hivatalos, nem gyakori, ismert címzett
Saludos,
Met de beste groeten,
Nem hivatalos, két üzleti partner között akik tegeződnek
Saludos,
Groeten,
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik gyakran dolgoznak együtt