kínai | Kifejezések - Üzleti élet | Levél

Levél - Cím

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
Amerikai címzés forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám + utca neve
Település neve + ország rövidítése + irányítószám
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
Brit és ír címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Település/Város
ország
irányítószám
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
Kanadai címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Település+régió/megye rövidítés+irányítószám
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Ausztráliai címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Régió/megye/állam
Település+irányítószám
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
Új-Zélandi címzés:
Címzett neve
Vállalat
Házszám+Utca
Körzet/kerület/megye
Település+irányítószám
Sr. Vítor Silva
Posto Brasil
Av. Alagoas 546
Bairro Alegria
Vitória da Conquista-BA
45025-440
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
Általános angol címzés: címzett, vállalat, házszám +utca, teleülés+megye/régió+irányítószám

Levél - Nyitás/Kezdés

Excelentíssimo Sr. Presidente,
尊敬的主席先生,
Nagyon hivatalos, ha a címzettnek van valamilyen címe/rangja, akkor azt használjuk a nevük helyett
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
尊敬的先生,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
尊敬的女士,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
尊敬的先生/女士,
Hivatalos, nem és név ismeretlen
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
尊敬的先生们,
Hivatalos, amikor több embernek vagy egy egész részlegnek címezzük
A quem possa interessar,
尊敬的收信人,
Hivatalos, címzettek neve és neme ismeretlen
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
尊敬的史密斯先生,
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
尊敬的史密斯女士,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
尊敬的史密斯小姐,
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
尊敬的史密斯小姐/女士,
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Prezado Vítor Silva,
Caro Vítor Silva,
亲爱的约翰 史密斯,
Kevésbé hivatalos, már történt korábban üzletkötés/kapcsolatfelvétel a felek között
Prezado Vítor,
Caro Vítor,
亲爱的约翰,
Nem hivatalos, a címzett a barátunk
Escrevemos a respeito de...
我们因为...给您写信
Hivatalos, az egész vállalat nevében szól
Escrevemos em atenção a...
我们写这封信是因为...
Hivatalos, az egész vállalat nevében szól
Em relação à/ao ...
因贵公司...
Hivatalos, valami olyanra utal, amit a címzett vállalattal kapcsolatban megtapasztaltál
Em atenção à/ao...
鉴于贵公司...
Hivatalos, valami olyanra utal, amit a címzett vállalattal kapcsolatban megtapasztaltál
Escrevo-lhe para saber sobre...
我写这封信,想询问关于...的信息
Kevésbé hivatalos, a saját céged nevében való íráskor
Escrevo-lhe em nome de...
我代表...给您写信
Hivatalos, amikor valaki más nevében írsz
Sua empresa foi altamente recomendada por...
...诚挚推荐贵公司
Hivatalos, udvarias kezdés

Levél - Fő szöveg

O senhor se importaria se...(masculino)
A senhora se importaria se...(feminino)
请问您是否介意...
Hivatalos kérés, óvatos
Teria a gentileza de...
您是否能够...
Hivatalos kérés, óvatos
Eu ficaria muito satisfeito se...
如果您能...,我将不胜感激
Hivatalos kérés, óvatos
Nós apreciaríamos se o senhor pudesse nos enviar informações mais detalhadas sobre...
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Eu agradeceria se o senhor pudesse...
如果您能… ,我将非常感激
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
您能将…发送给我吗
Hivatalos kérés, udvarias
Nós estamos interessados em obter/receber...
我们对接受/获得...很有兴趣
Hivatalos kérés, udvarias
Devo perguntar-lhe se...
我必须问您是否...
Hivatalos kérés, udvarias
O senhor poderia recomendar...
您能推荐...吗?
Hivatalos kérés, közvetlen
O senhor/A senhora poderia, por favor, me enviar...
您能将...发送给我吗?
Hivatalos kérés, közvetlen
O senhor/A senhora é urgentemente requesitado a...
请您尽快按要求将...
Hivatalos kérés, nagyon közvetlen
Nós ficaríamos agradecidos se...
如果您能...,我们将不胜感激
Hivatalos kérés, udvarias, a vállalat nevében
Qual a lista atual de preços de...
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Hivatalos különleges kérés, közvetlen
Nós estamos interessados em...e gostaríamos de saber...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Nós percebemos pelo seu anúncio que o senhor (a empresa) produz...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
É a nossa intenção...
我们的意向是...
Hivatalos, közvetlen szándéknyilatkozat
Nós analisamos sua proposta com atenção e...
我们仔细考虑了您的建议和...
Hivatalos, egy üzleti döntés meghozásáról
Lamentamos informar que...
很抱歉地通知您...
Hivatalos, ajánlat visszautasítása vagy érdeklődés hiányának érzékeltetése

Levél - Lezárás

Caso necessite de qualquer assistência extra, por favor entre em contato.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Hivatalos, nagyon udvarias
Se pudermos ser úteis de qualquer outra forma, informe-nos por favor.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Hivatalos, nagyon udvarias
Desde já agradeço...(singular)
Desde já agradecemos...(plural)
提前谢谢您…
Hivatalos, nagyon udvarias
Caso necessite de qualquer outra informação, não hesite em me contactar.
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
Hivatalos, nagyon udvarias
Eu apreciaria se o senhor analisasse esta questão o mais rápido possível.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Hivatalos, nagyon udvarias
Por favor, responda o mais rápido possível, pois...
麻烦您请尽快回复,因为...
Hivatalos, udvarias
Caso necessite de maiores informações, não hesite em me contactar.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Hivatalos, udvarias
Eu espero que possamos trabalhar em parceria.
我很期待将来有合作的可能性。
Hivatalos, udvarias
Obrigado por sua ajuda com esta questão.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Hivatalos, udvarias
Aguardo a oportunidade de discutirmos sobre isto.
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
Hivatalos, közvetlen
Caso precise de maiores informações...
如果您需要更多信息...
Hivatalos, közvetlen
Nós prezamos o seu negócio.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Hivatalos, közvetlen
Por favor entre em contato comigo. Meu número de telefone direto é...
请联系我,我的电话号码是...
Hivatalos, nagyon közvetlen
Eu espero ter notícias suas em breve.
期待着尽快得到您的回复。
Kevésbé hivatalos, udvarias
Cordialmente,
此致
Hivatalos, ismeretlen címzett
Atenciosamente,
此致
敬礼
Hivatalos, gyakran használt, ismeretlen címzett
Com elevada estima,
肃然至上
Hivatalos, nem gyakori, ismert címzett
Lembranças,
祝好
Nem hivatalos, két üzleti partner között akik tegeződnek
Abraços,
祝好
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik gyakran dolgoznak együtt