holland | Kifejezések - Üzleti élet | Levél

Levél - Cím

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Amerikai címzés forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám + utca neve
Település neve + ország rövidítése + irányítószám
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Brit és ír címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Település/Város
ország
irányítószám
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Kanadai címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Település+régió/megye rövidítés+irányítószám
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Ausztráliai címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Régió/megye/állam
Település+irányítószám
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Új-Zélandi címzés:
Címzett neve
Vállalat
Házszám+Utca
Körzet/kerület/megye
Település+irányítószám
Sr. Vítor Silva
Posto Brasil
Av. Alagoas 546
Bairro Alegria
Vitória da Conquista-BA
45025-440
Van der Meer & Zonen, Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Általános angol címzés: címzett, vállalat, házszám +utca, teleülés+megye/régió+irányítószám

Levél - Nyitás/Kezdés

Excelentíssimo Sr. Presidente,
Geachte heer President
Nagyon hivatalos, ha a címzettnek van valamilyen címe/rangja, akkor azt használjuk a nevük helyett
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Geachte heer
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Geachte mevrouw
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Geachte heer, mevrouw
Hivatalos, nem és név ismeretlen
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Geachte dames en heren
Hivatalos, amikor több embernek vagy egy egész részlegnek címezzük
A quem possa interessar,
Geachte dames en heren
Hivatalos, címzettek neve és neme ismeretlen
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Geachte heer Jansen
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Geachte mevrouw Jansen
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Geachte mevrouw Jansen
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Geachte mevrouw Jansen
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Prezado Vítor Silva,
Caro Vítor Silva,
Beste meneer Jansen
Kevésbé hivatalos, már történt korábban üzletkötés/kapcsolatfelvétel a felek között
Prezado Vítor,
Caro Vítor,
Beste Jan
Nem hivatalos, a címzett a barátunk
Escrevemos a respeito de...
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Hivatalos, az egész vállalat nevében szól
Escrevemos em atenção a...
Wij schrijven u in verband met ...
Hivatalos, az egész vállalat nevében szól
Em relação à/ao ...
Met betrekking tot ...
Hivatalos, valami olyanra utal, amit a címzett vállalattal kapcsolatban megtapasztaltál
Em atenção à/ao...
Ten aanzien van ...
Hivatalos, valami olyanra utal, amit a címzett vállalattal kapcsolatban megtapasztaltál
Escrevo-lhe para saber sobre...
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Kevésbé hivatalos, a saját céged nevében való íráskor
Escrevo-lhe em nome de...
Ik schrijf u uit naam van ...
Hivatalos, amikor valaki más nevében írsz
Sua empresa foi altamente recomendada por...
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Hivatalos, udvarias kezdés

Levél - Fő szöveg

O senhor se importaria se...(masculino)
A senhora se importaria se...(feminino)
Zou u het erg vinden om ...
Hivatalos kérés, óvatos
Teria a gentileza de...
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Hivatalos kérés, óvatos
Eu ficaria muito satisfeito se...
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Hivatalos kérés, óvatos
Nós apreciaríamos se o senhor pudesse nos enviar informações mais detalhadas sobre...
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Eu agradeceria se o senhor pudesse...
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Hivatalos kérés, udvarias
Nós estamos interessados em obter/receber...
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Hivatalos kérés, udvarias
Devo perguntar-lhe se...
Ik zou u willen vragen, of ...
Hivatalos kérés, udvarias
O senhor poderia recomendar...
Kunt u ... aanbevelen ...
Hivatalos kérés, közvetlen
O senhor/A senhora poderia, por favor, me enviar...
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Hivatalos kérés, közvetlen
O senhor/A senhora é urgentemente requesitado a...
U wordt dringend verzocht ...
Hivatalos kérés, nagyon közvetlen
Nós ficaríamos agradecidos se...
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Hivatalos kérés, udvarias, a vállalat nevében
Qual a lista atual de preços de...
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Hivatalos különleges kérés, közvetlen
Nós estamos interessados em...e gostaríamos de saber...
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Nós percebemos pelo seu anúncio que o senhor (a empresa) produz...
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
É a nossa intenção...
Het is ons oogmerk om ...
Hivatalos, közvetlen szándéknyilatkozat
Nós analisamos sua proposta com atenção e...
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Hivatalos, egy üzleti döntés meghozásáról
Lamentamos informar que...
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Hivatalos, ajánlat visszautasítása vagy érdeklődés hiányának érzékeltetése

Levél - Lezárás

Caso necessite de qualquer assistência extra, por favor entre em contato.
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Hivatalos, nagyon udvarias
Se pudermos ser úteis de qualquer outra forma, informe-nos por favor.
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Hivatalos, nagyon udvarias
Desde já agradeço...(singular)
Desde já agradecemos...(plural)
Bij voorbaat dank.
Hivatalos, nagyon udvarias
Caso necessite de qualquer outra informação, não hesite em me contactar.
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Hivatalos, nagyon udvarias
Eu apreciaria se o senhor analisasse esta questão o mais rápido possível.
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Hivatalos, nagyon udvarias
Por favor, responda o mais rápido possível, pois...
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Hivatalos, udvarias
Caso necessite de maiores informações, não hesite em me contactar.
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Hivatalos, udvarias
Eu espero que possamos trabalhar em parceria.
Ik verheug mij op de samenwerking.
Hivatalos, udvarias
Obrigado por sua ajuda com esta questão.
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Hivatalos, udvarias
Aguardo a oportunidade de discutirmos sobre isto.
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Hivatalos, közvetlen
Caso precise de maiores informações...
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Hivatalos, közvetlen
Nós prezamos o seu negócio.
Wij waarderen u als klant.
Hivatalos, közvetlen
Por favor entre em contato comigo. Meu número de telefone direto é...
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Hivatalos, nagyon közvetlen
Eu espero ter notícias suas em breve.
Ik hoor graag van u.
Kevésbé hivatalos, udvarias
Cordialmente,
Met vriendelijke groet,
Hivatalos, ismeretlen címzett
Atenciosamente,
Met vriendelijke groet,
Hivatalos, gyakran használt, ismeretlen címzett
Com elevada estima,
Hoogachtend,
Hivatalos, nem gyakori, ismert címzett
Lembranças,
Met de beste groeten,
Nem hivatalos, két üzleti partner között akik tegeződnek
Abraços,
Groeten,
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik gyakran dolgoznak együtt