angol | Kifejezések - Üzleti élet | Levél

Levél - Cím

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikai címzés forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám + utca neve
Település neve + ország rövidítése + irányítószám
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brit és ír címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Település/Város
ország
irányítószám
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadai címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Település+régió/megye rövidítés+irányítószám
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ausztráliai címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Régió/megye/állam
Település+irányítószám
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Új-Zélandi címzés:
Címzett neve
Vállalat
Házszám+Utca
Körzet/kerület/megye
Település+irányítószám
Sr. Vítor Silva
Posto Brasil
Av. Alagoas 546
Bairro Alegria
Vitória da Conquista-BA
45025-440
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Általános angol címzés: címzett, vállalat, házszám +utca, teleülés+megye/régió+irányítószám

Levél - Nyitás/Kezdés

Excelentíssimo Sr. Presidente,
Dear Mr. President,
Nagyon hivatalos, ha a címzettnek van valamilyen címe/rangja, akkor azt használjuk a nevük helyett
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Dear Sir,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Dear Madam,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Dear Sir / Madam,
Hivatalos, nem és név ismeretlen
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Dear Sirs,
Hivatalos, amikor több embernek vagy egy egész részlegnek címezzük
A quem possa interessar,
To whom it may concern,
Hivatalos, címzettek neve és neme ismeretlen
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Dear Mr. Smith,
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Dear Mrs. Smith,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Dear Miss Smith,
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Dear Ms. Smith,
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Prezado Vítor Silva,
Caro Vítor Silva,
Dear John Smith,
Kevésbé hivatalos, már történt korábban üzletkötés/kapcsolatfelvétel a felek között
Prezado Vítor,
Caro Vítor,
Dear John,
Nem hivatalos, a címzett a barátunk
Escrevemos a respeito de...
We are writing to you regarding…
Hivatalos, az egész vállalat nevében szól
Escrevemos em atenção a...
We are writing in connection with...
Hivatalos, az egész vállalat nevében szól
Em relação à/ao ...
Further to…
Hivatalos, valami olyanra utal, amit a címzett vállalattal kapcsolatban megtapasztaltál
Em atenção à/ao...
With reference to…
Hivatalos, valami olyanra utal, amit a címzett vállalattal kapcsolatban megtapasztaltál
Escrevo-lhe para saber sobre...
I am writing to enquire about…
Kevésbé hivatalos, a saját céged nevében való íráskor
Escrevo-lhe em nome de...
I am writing to you on behalf of...
Hivatalos, amikor valaki más nevében írsz
Sua empresa foi altamente recomendada por...
Your company was highly recommended by…
Hivatalos, udvarias kezdés

Levél - Fő szöveg

O senhor se importaria se...(masculino)
A senhora se importaria se...(feminino)
Would you mind if…
Hivatalos kérés, óvatos
Teria a gentileza de...
Would you be so kind as to…
Hivatalos kérés, óvatos
Eu ficaria muito satisfeito se...
I would be most obliged if…
Hivatalos kérés, óvatos
Nós apreciaríamos se o senhor pudesse nos enviar informações mais detalhadas sobre...
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Eu agradeceria se o senhor pudesse...
I would be grateful if you could...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
Would you please send me…
Hivatalos kérés, udvarias
Nós estamos interessados em obter/receber...
We are interested in obtaining/receiving…
Hivatalos kérés, udvarias
Devo perguntar-lhe se...
I must ask you whether...
Hivatalos kérés, udvarias
O senhor poderia recomendar...
Could you recommend…
Hivatalos kérés, közvetlen
O senhor/A senhora poderia, por favor, me enviar...
Would you please send me…
Hivatalos kérés, közvetlen
O senhor/A senhora é urgentemente requesitado a...
You are urgently requested to…
Hivatalos kérés, nagyon közvetlen
Nós ficaríamos agradecidos se...
We would be grateful if…
Hivatalos kérés, udvarias, a vállalat nevében
Qual a lista atual de preços de...
What is your current list price for…
Hivatalos különleges kérés, közvetlen
Nós estamos interessados em...e gostaríamos de saber...
We are interested in ... and we would like to know ...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Nós percebemos pelo seu anúncio que o senhor (a empresa) produz...
We understand from your advertisment that you produce…
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
É a nossa intenção...
It is our intention to…
Hivatalos, közvetlen szándéknyilatkozat
Nós analisamos sua proposta com atenção e...
We carefully considered your proposal and…
Hivatalos, egy üzleti döntés meghozásáról
Lamentamos informar que...
We are sorry to inform you that…
Hivatalos, ajánlat visszautasítása vagy érdeklődés hiányának érzékeltetése

Levél - Lezárás

Caso necessite de qualquer assistência extra, por favor entre em contato.
If you need any additional assistance, please contact me.
Hivatalos, nagyon udvarias
Se pudermos ser úteis de qualquer outra forma, informe-nos por favor.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Hivatalos, nagyon udvarias
Desde já agradeço...(singular)
Desde já agradecemos...(plural)
Thanking you in advance…
Hivatalos, nagyon udvarias
Caso necessite de qualquer outra informação, não hesite em me contactar.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Hivatalos, nagyon udvarias
Eu apreciaria se o senhor analisasse esta questão o mais rápido possível.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Hivatalos, nagyon udvarias
Por favor, responda o mais rápido possível, pois...
Please reply as soon as possible because…
Hivatalos, udvarias
Caso necessite de maiores informações, não hesite em me contactar.
If you require any further information, feel free to contact me.
Hivatalos, udvarias
Eu espero que possamos trabalhar em parceria.
I look forward to the possibility of working together.
Hivatalos, udvarias
Obrigado por sua ajuda com esta questão.
Thank you for your help in this matter.
Hivatalos, udvarias
Aguardo a oportunidade de discutirmos sobre isto.
I look forward to discussing this with you.
Hivatalos, közvetlen
Caso precise de maiores informações...
If you require more information ...
Hivatalos, közvetlen
Nós prezamos o seu negócio.
We appreciate your business.
Hivatalos, közvetlen
Por favor entre em contato comigo. Meu número de telefone direto é...
Please contact me - my direct telephone number is…
Hivatalos, nagyon közvetlen
Eu espero ter notícias suas em breve.
I look forward to hearing from you soon.
Kevésbé hivatalos, udvarias
Cordialmente,
Yours faithfully,
Hivatalos, ismeretlen címzett
Atenciosamente,
Yours sincerely,
Hivatalos, gyakran használt, ismeretlen címzett
Com elevada estima,
Respectfully yours,
Hivatalos, nem gyakori, ismert címzett
Lembranças,
Kind/Best regards,
Nem hivatalos, két üzleti partner között akik tegeződnek
Abraços,
Regards,
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik gyakran dolgoznak együtt