német | Kifejezések - Üzleti élet | Levél

Levél - Cím

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikai címzés forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám + utca neve
Település neve + ország rövidítése + irányítószám
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brit és ír címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Település/Város
ország
irányítószám
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadai címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Település+régió/megye rövidítés+irányítószám
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ausztráliai címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Régió/megye/állam
Település+irányítószám
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Új-Zélandi címzés:
Címzett neve
Vállalat
Házszám+Utca
Körzet/kerület/megye
Település+irányítószám
Комарова Н.
Новосибирск
ул. Советская, 56 - 123
530000
Müller & Sohn GmbH
Herrn Peter Müller
Falkenstraße 28
20140 Hamburg
Deutschland
Általános angol címzés: címzett, vállalat, házszám +utca, teleülés+megye/régió+irányítószám

Levél - Nyitás/Kezdés

Уважаемый г-н президент
Sehr geehrter Herr Präsident,
Nagyon hivatalos, ha a címzettnek van valamilyen címe/rangja, akkor azt használjuk a nevük helyett
Уважаемый г-н ...
Sehr geehrte Damen und Herren,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Уважаемая госпожа
Sehr geehrte Damen und Herren,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Уважаемые...
Sehr geehrte Damen und Herren,
Hivatalos, nem és név ismeretlen
Уважаемые...
Sehr geehrte Damen und Herren,
Hivatalos, amikor több embernek vagy egy egész részlegnek címezzük
Уважаемые...
Sehr geehrte Damen und Herren,
Hivatalos, címzettek neve és neme ismeretlen
Уважаемый г-н Смидт
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Уважаемая г-жа Смидт
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Уважаемая г-жа Смидт
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Уважаемая г-жа Смидт
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Уважаемый...
Lieber Herr Schmidt,
Kevésbé hivatalos, már történt korábban üzletkötés/kapcsolatfelvétel a felek között
Привет, Иван!
Lieber Johann,
Nem hivatalos, a címzett a barátunk
Пишем вам по поводу...
Wir schreiben Ihnen bezüglich...
Hivatalos, az egész vállalat nevében szól
Мы пишем в связи с ...
Wir schreiben Ihnen in Zusammenhang mit...
Hivatalos, az egész vállalat nevében szól
Ввиду...
Bezug nehmend auf...
Hivatalos, valami olyanra utal, amit a címzett vállalattal kapcsolatban megtapasztaltál
В отношении...
In Bezug auf...
Hivatalos, valami olyanra utal, amit a címzett vállalattal kapcsolatban megtapasztaltál
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Ich schreibe Ihnen, um mich nach ... zu erkundigen...
Kevésbé hivatalos, a saját céged nevében való íráskor
Я пишу от лица..., чтобы...
Ich schreibe Ihnen im Namen von...
Hivatalos, amikor valaki más nevében írsz
Ваша компания была рекомендована...
Ihr Unternehmen wurde mir von ... sehr empfohlen...
Hivatalos, udvarias kezdés

Levél - Fő szöveg

Вы не против, если...
Würde es Sie Ihnen etwas ausmachen, wenn...
Hivatalos kérés, óvatos
Будьте любезны...
Wären Sie so freundlich...
Hivatalos kérés, óvatos
Буду очень благодарен, если...
Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn...
Hivatalos kérés, óvatos
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns ausführlichere Informationen über ... zusenden könnten.
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie ... könnten...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Не могли бы вы прислать мне...
Würden Sie mir freundlicherweise ... zusenden...
Hivatalos kérés, udvarias
Мы заинтересованы в получении...
Wir sind daran interessiert, ... zu beziehen/erhalten...
Hivatalos kérés, udvarias
Вынужден (с)просить вас...
Ich möchte Sie fragen, ob...
Hivatalos kérés, udvarias
Не могли бы вы посоветовать...
Können Sie ... empfehlen...
Hivatalos kérés, közvetlen
Пришлите пожалуйста...
Würden Sie mir freundlicherweise … zusenden...
Hivatalos kérés, közvetlen
Вам необходимо срочно...
Sie werden dringlichst gebeten, ...
Hivatalos kérés, nagyon közvetlen
Мы были бы признательны, если..
Wir wären Ihnen dankbar, wenn...
Hivatalos kérés, udvarias, a vállalat nevében
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Wie lautet Ihr aktueller Listenpreis für...
Hivatalos különleges kérés, közvetlen
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Wir sind an ... interessiert und würden gerne wissen, ...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Wir haben Ihrer Werbung entnommen, dass Sie ... herstellen...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Мы намерены...
Wir beabsichtigen...
Hivatalos, közvetlen szándéknyilatkozat
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Wir haben Ihr Angebot sorgfältig geprüft und…
Hivatalos, egy üzleti döntés meghozásáról
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass…
Hivatalos, ajánlat visszautasítása vagy érdeklődés hiányának érzékeltetése

Levél - Lezárás

Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Für weitere Auskünfte stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Hivatalos, nagyon udvarias
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Bitte lassen Sie uns wissen, falls wir Ihnen weiter behilflich sein können.
Hivatalos, nagyon udvarias
Заранее спасибо...
Vielen Dank im Voraus...
Hivatalos, nagyon udvarias
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Hivatalos, nagyon udvarias
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Ich wäre Ihnen äußerst dankbar, wenn Sie diese Angelegenheit so schnell wie möglich prüfen könnten.
Hivatalos, nagyon udvarias
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Bitte antworten Sie uns umgehend, da…
Hivatalos, udvarias
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Hivatalos, udvarias
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.
Hivatalos, udvarias
Спасибо за помощь в этом деле.
Vielen Dank für Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit.
Hivatalos, udvarias
Я хотел бы обсудить это с вами
Ich freue mich darauf, diesen Sachverhalt mit Ihnen zu besprechen.
Hivatalos, közvetlen
Если вам необходимо больше информации...
Falls Sie weitere Informationen benötigen...
Hivatalos, közvetlen
Мы ценим ваш вклад
Wir schätzen Sie als Kunde.
Hivatalos, közvetlen
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Bitte kontaktieren Sie mich. Meine Telefonnummer ist...
Hivatalos, nagyon közvetlen
Надеюсь на скорый ответ
Ich würde mich freuen, bald von Ihnen zu hören.
Kevésbé hivatalos, udvarias
С уважением...
Mit freundlichen Grüßen
Hivatalos, ismeretlen címzett
С уважением...
Mit freundlichen Grüßen
Hivatalos, gyakran használt, ismeretlen címzett
С уважением ваш...
Hochachtungsvoll
Hivatalos, nem gyakori, ismert címzett
С уважением...
Herzliche Grüße
Nem hivatalos, két üzleti partner között akik tegeződnek
С уважением...
Grüße
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik gyakran dolgoznak együtt