magyar | Kifejezések - Üzleti élet | Levél

Levél - Cím

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikai címzés forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám + utca neve
Település neve + ország rövidítése + irányítószám
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brit és ír címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Település/Város
ország
irányítószám
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Ügyvezető igazgató
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadai címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Település+régió/megye rövidítés+irányítószám
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ausztráliai címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Régió/megye/állam
Település+irányítószám
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Új-Zélandi címzés:
Címzett neve
Vállalat
Házszám+Utca
Körzet/kerület/megye
Település+irányítószám
Комарова Н.
Новосибирск
ул. Советская, 56 - 123
530000
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Általános angol címzés: címzett, vállalat, házszám +utca, teleülés+megye/régió+irányítószám

Levél - Nyitás/Kezdés

Уважаемый г-н президент
Tisztelt Elnök Úr!
Nagyon hivatalos, ha a címzettnek van valamilyen címe/rangja, akkor azt használjuk a nevük helyett
Уважаемый г-н ...
Tisztelt Uram!
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Уважаемая госпожа
Tisztelt Hölgyem!
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Уважаемые...
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Hivatalos, nem és név ismeretlen
Уважаемые...
Tisztelt Uraim!
Hivatalos, amikor több embernek vagy egy egész részlegnek címezzük
Уважаемые...
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Hivatalos, címzettek neve és neme ismeretlen
Уважаемый г-н Смидт
Tisztelt Smith Úr!
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Уважаемая г-жа Смидт
Tisztelt Smith Asszony!
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Уважаемая г-жа Смидт
Tisztelt Smith Asszony!
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Уважаемая г-жа Смидт
Tisztelt Smith Asszony!
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Уважаемый...
Kedves Smith John!
Kevésbé hivatalos, már történt korábban üzletkötés/kapcsolatfelvétel a felek között
Привет, Иван!
Kedves John!
Nem hivatalos, a címzett a barátunk
Пишем вам по поводу...
Azzal kapcsolatban írunk, hogy...
Hivatalos, az egész vállalat nevében szól
Мы пишем в связи с ...
Azzal kapcsolatban írunk, hogy...
Hivatalos, az egész vállalat nevében szól
Ввиду...
Továbbá...
Hivatalos, valami olyanra utal, amit a címzett vállalattal kapcsolatban megtapasztaltál
В отношении...
A ....ajánlásával ....
Hivatalos, valami olyanra utal, amit a címzett vállalattal kapcsolatban megtapasztaltál
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Érdeklődnék, hogy ...
Kevésbé hivatalos, a saját céged nevében való íráskor
Я пишу от лица..., чтобы...
X nevében írok Önnek ...
Hivatalos, amikor valaki más nevében írsz
Ваша компания была рекомендована...
Az Önök vállalatát erősen ajánlották ....
Hivatalos, udvarias kezdés

Levél - Fő szöveg

Вы не против, если...
Nem bánná, ha ...
Hivatalos kérés, óvatos
Будьте любезны...
Lenne olyan szíves, hogy ...
Hivatalos kérés, óvatos
Буду очень благодарен, если...
Le lennék kötelezve, ha ...
Hivatalos kérés, óvatos
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Nagyon értékelnénk, ha tudna részletesebb információt küldeni a ... kapcsolatban.
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Nagyon hálás lennék, ha ...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Не могли бы вы прислать мне...
Lenne olyan szíves, hogy elküldi a ....
Hivatalos kérés, udvarias
Мы заинтересованы в получении...
Érdeklődnénk a .... megszerzése/fogadása felől.
Hivatalos kérés, udvarias
Вынужден (с)просить вас...
Meg kell kérdeznem, hogy ...
Hivatalos kérés, udvarias
Не могли бы вы посоветовать...
Tudna ajánlani ...
Hivatalos kérés, közvetlen
Пришлите пожалуйста...
El tudná nekem küldeni a ...
Hivatalos kérés, közvetlen
Вам необходимо срочно...
Kérem, hogy sürgősen ...
Hivatalos kérés, nagyon közvetlen
Мы были бы признательны, если..
Hálásak lennék, ha ...
Hivatalos kérés, udvarias, a vállalat nevében
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Mi a jelenlegi ára a ....?
Hivatalos különleges kérés, közvetlen
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Érdeklődnénk, hogy .... és tudni szeretnénk, hogy ...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Ha jól értjük a hirdetésük alapján, Önök gyártanak...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Мы намерены...
Az a szándékunk, hogy ...
Hivatalos, közvetlen szándéknyilatkozat
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Alaposan átgondoltunk az ajánlatát és ...
Hivatalos, egy üzleti döntés meghozásáról
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Sajnálattal értesítjük, hogy...
Hivatalos, ajánlat visszautasítása vagy érdeklődés hiányának érzékeltetése

Levél - Lezárás

Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Amennyiben további segítségre lenne szüksége, nyugodtan keressen meg.
Hivatalos, nagyon udvarias
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Amennyiben bármi másban a későbbiekben segítségére lehetünk, csak értesítsen minket.
Hivatalos, nagyon udvarias
Заранее спасибо...
Előre is megköszönve segítségét...
Hivatalos, nagyon udvarias
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Amennyiben bármi további információra van szüksége, ne habozzon a megkeresésemmel.
Hivatalos, nagyon udvarias
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Nagyon hálás lennék, ha minél hamarabb bele tudna nézni ebbe az ügybe.
Hivatalos, nagyon udvarias
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Kérem válaszoljon minél hamarabb, mivel ...
Hivatalos, udvarias
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Ha bármi további információra van szüksége, nyugodtan keressen.
Hivatalos, udvarias
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Előre örülök a lehetőségnek, hogy együtt dolgozzunk
Hivatalos, udvarias
Спасибо за помощь в этом деле.
Köszönöm a segítségét ebben az ügyben
Hivatalos, udvarias
Я хотел бы обсудить это с вами
Várom, hogy megbeszéljük
Hivatalos, közvetlen
Если вам необходимо больше информации...
Ha több információra van szüksége
Hivatalos, közvetlen
Мы ценим ваш вклад
Értékeljük az Önök üzletét
Hivatalos, közvetlen
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Kérem keressen meg- a közvetlen mobiltelefonszámom ...
Hivatalos, nagyon közvetlen
Надеюсь на скорый ответ
Várom a mihamarabbi válaszát
Kevésbé hivatalos, udvarias
С уважением...
Tisztelettel,
Hivatalos, ismeretlen címzett
С уважением...
Tisztelettel,
Hivatalos, gyakran használt, ismeretlen címzett
С уважением ваш...
Tisztelettel,
Hivatalos, nem gyakori, ismert címzett
С уважением...
Üdvözlettel,
Nem hivatalos, két üzleti partner között akik tegeződnek
С уважением...
Üdvözlettel,
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik gyakran dolgoznak együtt