kínai | Kifejezések - Üzleti élet | Levél

Levél - Cím

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
Amerikai címzés forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám + utca neve
Település neve + ország rövidítése + irányítószám
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
Brit és ír címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Település/Város
ország
irányítószám
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
Kanadai címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Település+régió/megye rövidítés+irányítószám
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Ausztráliai címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Régió/megye/állam
Település+irányítószám
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
Új-Zélandi címzés:
Címzett neve
Vállalat
Házszám+Utca
Körzet/kerület/megye
Település+irányítószám
Комарова Н.
Новосибирск
ул. Советская, 56 - 123
530000
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
Általános angol címzés: címzett, vállalat, házszám +utca, teleülés+megye/régió+irányítószám

Levél - Nyitás/Kezdés

Уважаемый г-н президент
尊敬的主席先生,
Nagyon hivatalos, ha a címzettnek van valamilyen címe/rangja, akkor azt használjuk a nevük helyett
Уважаемый г-н ...
尊敬的先生,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Уважаемая госпожа
尊敬的女士,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Уважаемые...
尊敬的先生/女士,
Hivatalos, nem és név ismeretlen
Уважаемые...
尊敬的先生们,
Hivatalos, amikor több embernek vagy egy egész részlegnek címezzük
Уважаемые...
尊敬的收信人,
Hivatalos, címzettek neve és neme ismeretlen
Уважаемый г-н Смидт
尊敬的史密斯先生,
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Уважаемая г-жа Смидт
尊敬的史密斯女士,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Уважаемая г-жа Смидт
尊敬的史密斯小姐,
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Уважаемая г-жа Смидт
尊敬的史密斯小姐/女士,
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Уважаемый...
亲爱的约翰 史密斯,
Kevésbé hivatalos, már történt korábban üzletkötés/kapcsolatfelvétel a felek között
Привет, Иван!
亲爱的约翰,
Nem hivatalos, a címzett a barátunk
Пишем вам по поводу...
我们因为...给您写信
Hivatalos, az egész vállalat nevében szól
Мы пишем в связи с ...
我们写这封信是因为...
Hivatalos, az egész vállalat nevében szól
Ввиду...
因贵公司...
Hivatalos, valami olyanra utal, amit a címzett vállalattal kapcsolatban megtapasztaltál
В отношении...
鉴于贵公司...
Hivatalos, valami olyanra utal, amit a címzett vállalattal kapcsolatban megtapasztaltál
Не могли бы вы предоставить информацию о...
我写这封信,想询问关于...的信息
Kevésbé hivatalos, a saját céged nevében való íráskor
Я пишу от лица..., чтобы...
我代表...给您写信
Hivatalos, amikor valaki más nevében írsz
Ваша компания была рекомендована...
...诚挚推荐贵公司
Hivatalos, udvarias kezdés

Levél - Fő szöveg

Вы не против, если...
请问您是否介意...
Hivatalos kérés, óvatos
Будьте любезны...
您是否能够...
Hivatalos kérés, óvatos
Буду очень благодарен, если...
如果您能...,我将不胜感激
Hivatalos kérés, óvatos
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
如果您能… ,我将非常感激
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Не могли бы вы прислать мне...
您能将…发送给我吗
Hivatalos kérés, udvarias
Мы заинтересованы в получении...
我们对接受/获得...很有兴趣
Hivatalos kérés, udvarias
Вынужден (с)просить вас...
我必须问您是否...
Hivatalos kérés, udvarias
Не могли бы вы посоветовать...
您能推荐...吗?
Hivatalos kérés, közvetlen
Пришлите пожалуйста...
您能将...发送给我吗?
Hivatalos kérés, közvetlen
Вам необходимо срочно...
请您尽快按要求将...
Hivatalos kérés, nagyon közvetlen
Мы были бы признательны, если..
如果您能...,我们将不胜感激
Hivatalos kérés, udvarias, a vállalat nevében
Каков ваш актуальный прейскурант на...
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Hivatalos különleges kérés, közvetlen
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Мы намерены...
我们的意向是...
Hivatalos, közvetlen szándéknyilatkozat
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
我们仔细考虑了您的建议和...
Hivatalos, egy üzleti döntés meghozásáról
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
很抱歉地通知您...
Hivatalos, ajánlat visszautasítása vagy érdeklődés hiányának érzékeltetése

Levél - Lezárás

Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Hivatalos, nagyon udvarias
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Hivatalos, nagyon udvarias
Заранее спасибо...
提前谢谢您…
Hivatalos, nagyon udvarias
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
Hivatalos, nagyon udvarias
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Hivatalos, nagyon udvarias
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
麻烦您请尽快回复,因为...
Hivatalos, udvarias
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Hivatalos, udvarias
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
我很期待将来有合作的可能性。
Hivatalos, udvarias
Спасибо за помощь в этом деле.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Hivatalos, udvarias
Я хотел бы обсудить это с вами
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
Hivatalos, közvetlen
Если вам необходимо больше информации...
如果您需要更多信息...
Hivatalos, közvetlen
Мы ценим ваш вклад
和您做生意,我们觉得很愉快。
Hivatalos, közvetlen
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
请联系我,我的电话号码是...
Hivatalos, nagyon közvetlen
Надеюсь на скорый ответ
期待着尽快得到您的回复。
Kevésbé hivatalos, udvarias
С уважением...
此致
Hivatalos, ismeretlen címzett
С уважением...
此致
敬礼
Hivatalos, gyakran használt, ismeretlen címzett
С уважением ваш...
肃然至上
Hivatalos, nem gyakori, ismert címzett
С уважением...
祝好
Nem hivatalos, két üzleti partner között akik tegeződnek
С уважением...
祝好
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik gyakran dolgoznak együtt