holland | Kifejezések - Üzleti élet | Levél

Levél - Cím

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Amerikai címzés forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám + utca neve
Település neve + ország rövidítése + irányítószám
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Brit és ír címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Település/Város
ország
irányítószám
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Kanadai címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Település+régió/megye rövidítés+irányítószám
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Ausztráliai címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Régió/megye/állam
Település+irányítószám
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Új-Zélandi címzés:
Címzett neve
Vállalat
Házszám+Utca
Körzet/kerület/megye
Település+irányítószám
Комарова Н.
Новосибирск
ул. Советская, 56 - 123
530000
Van der Meer & Zonen, Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Általános angol címzés: címzett, vállalat, házszám +utca, teleülés+megye/régió+irányítószám

Levél - Nyitás/Kezdés

Уважаемый г-н президент
Geachte heer President
Nagyon hivatalos, ha a címzettnek van valamilyen címe/rangja, akkor azt használjuk a nevük helyett
Уважаемый г-н ...
Geachte heer
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Уважаемая госпожа
Geachte mevrouw
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Уважаемые...
Geachte heer, mevrouw
Hivatalos, nem és név ismeretlen
Уважаемые...
Geachte dames en heren
Hivatalos, amikor több embernek vagy egy egész részlegnek címezzük
Уважаемые...
Geachte dames en heren
Hivatalos, címzettek neve és neme ismeretlen
Уважаемый г-н Смидт
Geachte heer Jansen
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Уважаемая г-жа Смидт
Geachte mevrouw Jansen
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Уважаемая г-жа Смидт
Geachte mevrouw Jansen
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Уважаемая г-жа Смидт
Geachte mevrouw Jansen
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Уважаемый...
Beste meneer Jansen
Kevésbé hivatalos, már történt korábban üzletkötés/kapcsolatfelvétel a felek között
Привет, Иван!
Beste Jan
Nem hivatalos, a címzett a barátunk
Пишем вам по поводу...
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Hivatalos, az egész vállalat nevében szól
Мы пишем в связи с ...
Wij schrijven u in verband met ...
Hivatalos, az egész vállalat nevében szól
Ввиду...
Met betrekking tot ...
Hivatalos, valami olyanra utal, amit a címzett vállalattal kapcsolatban megtapasztaltál
В отношении...
Ten aanzien van ...
Hivatalos, valami olyanra utal, amit a címzett vállalattal kapcsolatban megtapasztaltál
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Kevésbé hivatalos, a saját céged nevében való íráskor
Я пишу от лица..., чтобы...
Ik schrijf u uit naam van ...
Hivatalos, amikor valaki más nevében írsz
Ваша компания была рекомендована...
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Hivatalos, udvarias kezdés

Levél - Fő szöveg

Вы не против, если...
Zou u het erg vinden om ...
Hivatalos kérés, óvatos
Будьте любезны...
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Hivatalos kérés, óvatos
Буду очень благодарен, если...
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Hivatalos kérés, óvatos
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Не могли бы вы прислать мне...
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Hivatalos kérés, udvarias
Мы заинтересованы в получении...
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Hivatalos kérés, udvarias
Вынужден (с)просить вас...
Ik zou u willen vragen, of ...
Hivatalos kérés, udvarias
Не могли бы вы посоветовать...
Kunt u ... aanbevelen ...
Hivatalos kérés, közvetlen
Пришлите пожалуйста...
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Hivatalos kérés, közvetlen
Вам необходимо срочно...
U wordt dringend verzocht ...
Hivatalos kérés, nagyon közvetlen
Мы были бы признательны, если..
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Hivatalos kérés, udvarias, a vállalat nevében
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Hivatalos különleges kérés, közvetlen
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Мы намерены...
Het is ons oogmerk om ...
Hivatalos, közvetlen szándéknyilatkozat
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Hivatalos, egy üzleti döntés meghozásáról
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Hivatalos, ajánlat visszautasítása vagy érdeklődés hiányának érzékeltetése

Levél - Lezárás

Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Hivatalos, nagyon udvarias
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Hivatalos, nagyon udvarias
Заранее спасибо...
Bij voorbaat dank.
Hivatalos, nagyon udvarias
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Hivatalos, nagyon udvarias
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Hivatalos, nagyon udvarias
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Hivatalos, udvarias
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Hivatalos, udvarias
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Ik verheug mij op de samenwerking.
Hivatalos, udvarias
Спасибо за помощь в этом деле.
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Hivatalos, udvarias
Я хотел бы обсудить это с вами
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Hivatalos, közvetlen
Если вам необходимо больше информации...
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Hivatalos, közvetlen
Мы ценим ваш вклад
Wij waarderen u als klant.
Hivatalos, közvetlen
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Hivatalos, nagyon közvetlen
Надеюсь на скорый ответ
Ik hoor graag van u.
Kevésbé hivatalos, udvarias
С уважением...
Met vriendelijke groet,
Hivatalos, ismeretlen címzett
С уважением...
Met vriendelijke groet,
Hivatalos, gyakran használt, ismeretlen címzett
С уважением ваш...
Hoogachtend,
Hivatalos, nem gyakori, ismert címzett
С уважением...
Met de beste groeten,
Nem hivatalos, két üzleti partner között akik tegeződnek
С уважением...
Groeten,
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik gyakran dolgoznak együtt