eszperantó | Kifejezések - Üzleti élet | Levél

Levél - Cím

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikai címzés forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám + utca neve
Település neve + ország rövidítése + irányítószám
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brit és ír címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Település/Város
ország
irányítószám
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadai címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Település+régió/megye rövidítés+irányítószám
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ausztráliai címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Régió/megye/állam
Település+irányítószám
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Új-Zélandi címzés:
Címzett neve
Vállalat
Házszám+Utca
Körzet/kerület/megye
Település+irányítószám
Комарова Н.
Новосибирск
ул. Советская, 56 - 123
530000
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Általános angol címzés: címzett, vállalat, házszám +utca, teleülés+megye/régió+irányítószám

Levél - Nyitás/Kezdés

Уважаемый г-н президент
Kara Sinjoro Prezidanto,
Nagyon hivatalos, ha a címzettnek van valamilyen címe/rangja, akkor azt használjuk a nevük helyett
Уважаемый г-н ...
Estimata sinjoro,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Уважаемая госпожа
Estimata sinjorino,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Уважаемые...
Estimata sinjoro/sinjorino,
Hivatalos, nem és név ismeretlen
Уважаемые...
Estimataj sinjoroj,
Hivatalos, amikor több embernek vagy egy egész részlegnek címezzük
Уважаемые...
Al kiu ĝi povas koncerni,
Hivatalos, címzettek neve és neme ismeretlen
Уважаемый г-н Смидт
Estimata sinjoro Smith,
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Уважаемая г-жа Смидт
Estimata sinjorino Smith,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Уважаемая г-жа Смидт
Estimata sinjorino Smith,
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Уважаемая г-жа Смидт
Estimata sinjorino Smith,
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Уважаемый...
Estimata John Smith,
Kevésbé hivatalos, már történt korábban üzletkötés/kapcsolatfelvétel a felek között
Привет, Иван!
Estimata John,
Nem hivatalos, a címzett a barátunk
Пишем вам по поводу...
Ni skribas al vi pri...
Hivatalos, az egész vállalat nevében szól
Мы пишем в связи с ...
Ni skribas en rilato kun...
Hivatalos, az egész vállalat nevében szól
Ввиду...
Plu al...
Hivatalos, valami olyanra utal, amit a címzett vállalattal kapcsolatban megtapasztaltál
В отношении...
Kun referenco al...
Hivatalos, valami olyanra utal, amit a címzett vállalattal kapcsolatban megtapasztaltál
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Mi skribas por demandi pri...
Kevésbé hivatalos, a saját céged nevében való íráskor
Я пишу от лица..., чтобы...
Mi skribas al vi nome de...
Hivatalos, amikor valaki más nevében írsz
Ваша компания была рекомендована...
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Hivatalos, udvarias kezdés

Levél - Fő szöveg

Вы не против, если...
Ĉu vi kontraŭus, se...
Hivatalos kérés, óvatos
Будьте любезны...
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Hivatalos kérés, óvatos
Буду очень благодарен, если...
Mi estus plej dankema, se...
Hivatalos kérés, óvatos
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Mi estus dankema, se vi povus...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Не могли бы вы прислать мне...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Hivatalos kérés, udvarias
Мы заинтересованы в получении...
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Hivatalos kérés, udvarias
Вынужден (с)просить вас...
Mi devas peti vin, ĉu...
Hivatalos kérés, udvarias
Не могли бы вы посоветовать...
Ĉu vi povas rekomendi...
Hivatalos kérés, közvetlen
Пришлите пожалуйста...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Hivatalos kérés, közvetlen
Вам необходимо срочно...
Vi estas urĝe petita al...
Hivatalos kérés, nagyon közvetlen
Мы были бы признательны, если..
Ni estus dankemaj, se...
Hivatalos kérés, udvarias, a vállalat nevében
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Kio estas via nuna listoprezo por...
Hivatalos különleges kérés, közvetlen
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Мы намерены...
Ĝi estas nia intenco...
Hivatalos, közvetlen szándéknyilatkozat
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Hivatalos, egy üzleti döntés meghozásáról
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Hivatalos, ajánlat visszautasítása vagy érdeklődés hiányának érzékeltetése

Levél - Lezárás

Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Hivatalos, nagyon udvarias
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Hivatalos, nagyon udvarias
Заранее спасибо...
Antaŭdankon…
Hivatalos, nagyon udvarias
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Hivatalos, nagyon udvarias
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Hivatalos, nagyon udvarias
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Hivatalos, udvarias
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Hivatalos, udvarias
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Hivatalos, udvarias
Спасибо за помощь в этом деле.
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Hivatalos, udvarias
Я хотел бы обсудить это с вами
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Hivatalos, közvetlen
Если вам необходимо больше информации...
Se vi bezonas pli informon...
Hivatalos, közvetlen
Мы ценим ваш вклад
Ni dankas vian negocon.
Hivatalos, közvetlen
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Hivatalos, nagyon közvetlen
Надеюсь на скорый ответ
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Kevésbé hivatalos, udvarias
С уважением...
Altestime,
Hivatalos, ismeretlen címzett
С уважением...
Altestime,
Hivatalos, gyakran használt, ismeretlen címzett
С уважением ваш...
Altestime,
Hivatalos, nem gyakori, ismert címzett
С уважением...
Ĉion bonan,
Nem hivatalos, két üzleti partner között akik tegeződnek
С уважением...
Ĉion bonan,
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik gyakran dolgoznak együtt