angol | Kifejezések - Üzleti élet | Levél

Levél - Cím

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikai címzés forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám + utca neve
Település neve + ország rövidítése + irányítószám
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brit és ír címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Település/Város
ország
irányítószám
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadai címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Település+régió/megye rövidítés+irányítószám
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ausztráliai címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Régió/megye/állam
Település+irányítószám
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Új-Zélandi címzés:
Címzett neve
Vállalat
Házszám+Utca
Körzet/kerület/megye
Település+irányítószám
Комарова Н.
Новосибирск
ул. Советская, 56 - 123
530000
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Általános angol címzés: címzett, vállalat, házszám +utca, teleülés+megye/régió+irányítószám

Levél - Nyitás/Kezdés

Уважаемый г-н президент
Dear Mr. President,
Nagyon hivatalos, ha a címzettnek van valamilyen címe/rangja, akkor azt használjuk a nevük helyett
Уважаемый г-н ...
Dear Sir,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Уважаемая госпожа
Dear Madam,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Уважаемые...
Dear Sir / Madam,
Hivatalos, nem és név ismeretlen
Уважаемые...
Dear Sirs,
Hivatalos, amikor több embernek vagy egy egész részlegnek címezzük
Уважаемые...
To whom it may concern,
Hivatalos, címzettek neve és neme ismeretlen
Уважаемый г-н Смидт
Dear Mr. Smith,
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Уважаемая г-жа Смидт
Dear Mrs. Smith,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Уважаемая г-жа Смидт
Dear Miss Smith,
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Уважаемая г-жа Смидт
Dear Ms. Smith,
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Уважаемый...
Dear John Smith,
Kevésbé hivatalos, már történt korábban üzletkötés/kapcsolatfelvétel a felek között
Привет, Иван!
Dear John,
Nem hivatalos, a címzett a barátunk
Пишем вам по поводу...
We are writing to you regarding…
Hivatalos, az egész vállalat nevében szól
Мы пишем в связи с ...
We are writing in connection with...
Hivatalos, az egész vállalat nevében szól
Ввиду...
Further to…
Hivatalos, valami olyanra utal, amit a címzett vállalattal kapcsolatban megtapasztaltál
В отношении...
With reference to…
Hivatalos, valami olyanra utal, amit a címzett vállalattal kapcsolatban megtapasztaltál
Не могли бы вы предоставить информацию о...
I am writing to enquire about…
Kevésbé hivatalos, a saját céged nevében való íráskor
Я пишу от лица..., чтобы...
I am writing to you on behalf of...
Hivatalos, amikor valaki más nevében írsz
Ваша компания была рекомендована...
Your company was highly recommended by…
Hivatalos, udvarias kezdés

Levél - Fő szöveg

Вы не против, если...
Would you mind if…
Hivatalos kérés, óvatos
Будьте любезны...
Would you be so kind as to…
Hivatalos kérés, óvatos
Буду очень благодарен, если...
I would be most obliged if…
Hivatalos kérés, óvatos
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
I would be grateful if you could...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Не могли бы вы прислать мне...
Would you please send me…
Hivatalos kérés, udvarias
Мы заинтересованы в получении...
We are interested in obtaining/receiving…
Hivatalos kérés, udvarias
Вынужден (с)просить вас...
I must ask you whether...
Hivatalos kérés, udvarias
Не могли бы вы посоветовать...
Could you recommend…
Hivatalos kérés, közvetlen
Пришлите пожалуйста...
Would you please send me…
Hivatalos kérés, közvetlen
Вам необходимо срочно...
You are urgently requested to…
Hivatalos kérés, nagyon közvetlen
Мы были бы признательны, если..
We would be grateful if…
Hivatalos kérés, udvarias, a vállalat nevében
Каков ваш актуальный прейскурант на...
What is your current list price for…
Hivatalos különleges kérés, közvetlen
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
We are interested in ... and we would like to know ...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
We understand from your advertisment that you produce…
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Мы намерены...
It is our intention to…
Hivatalos, közvetlen szándéknyilatkozat
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
We carefully considered your proposal and…
Hivatalos, egy üzleti döntés meghozásáról
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
We are sorry to inform you that…
Hivatalos, ajánlat visszautasítása vagy érdeklődés hiányának érzékeltetése

Levél - Lezárás

Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
If you need any additional assistance, please contact me.
Hivatalos, nagyon udvarias
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Hivatalos, nagyon udvarias
Заранее спасибо...
Thanking you in advance…
Hivatalos, nagyon udvarias
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Hivatalos, nagyon udvarias
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Hivatalos, nagyon udvarias
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Please reply as soon as possible because…
Hivatalos, udvarias
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
If you require any further information, feel free to contact me.
Hivatalos, udvarias
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
I look forward to the possibility of working together.
Hivatalos, udvarias
Спасибо за помощь в этом деле.
Thank you for your help in this matter.
Hivatalos, udvarias
Я хотел бы обсудить это с вами
I look forward to discussing this with you.
Hivatalos, közvetlen
Если вам необходимо больше информации...
If you require more information ...
Hivatalos, közvetlen
Мы ценим ваш вклад
We appreciate your business.
Hivatalos, közvetlen
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Please contact me - my direct telephone number is…
Hivatalos, nagyon közvetlen
Надеюсь на скорый ответ
I look forward to hearing from you soon.
Kevésbé hivatalos, udvarias
С уважением...
Yours faithfully,
Hivatalos, ismeretlen címzett
С уважением...
Yours sincerely,
Hivatalos, gyakran használt, ismeretlen címzett
С уважением ваш...
Respectfully yours,
Hivatalos, nem gyakori, ismert címzett
С уважением...
Kind/Best regards,
Nem hivatalos, két üzleti partner között akik tegeződnek
С уважением...
Regards,
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik gyakran dolgoznak együtt