kínai | Kifejezések - Üzleti élet | Levél

Levél - Cím

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
Amerikai címzés forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám + utca neve
Település neve + ország rövidítése + irányítószám
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
Brit és ír címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Település/Város
ország
irányítószám
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
Kanadai címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Település+régió/megye rövidítés+irányítószám
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Ausztráliai címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Régió/megye/állam
Település+irányítószám
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
Új-Zélandi címzés:
Címzett neve
Vállalat
Házszám+Utca
Körzet/kerület/megye
Település+irányítószám
S.A.G. s.n.c.
di Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
Általános angol címzés: címzett, vállalat, házszám +utca, teleülés+megye/régió+irányítószám

Levél - Nyitás/Kezdés

Egregio Prof. Gianpaoletti,
尊敬的主席先生,
Nagyon hivatalos, ha a címzettnek van valamilyen címe/rangja, akkor azt használjuk a nevük helyett
Gentilissimo,
尊敬的先生,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Gentilissima,
尊敬的女士,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Gentili Signore e Signori,
尊敬的先生/女士,
Hivatalos, nem és név ismeretlen
Alla cortese attenzione di ...,
尊敬的先生们,
Hivatalos, amikor több embernek vagy egy egész részlegnek címezzük
A chi di competenza,
尊敬的收信人,
Hivatalos, címzettek neve és neme ismeretlen
Gentilissimo Sig. Rossi,
尊敬的史密斯先生,
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
尊敬的史密斯女士,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Gentilissima Sig.na Verdi,
尊敬的史密斯小姐,
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Gentilissima Sig.ra Rossi,
尊敬的史密斯小姐/女士,
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Gentilissimo Bianchi,
亲爱的约翰 史密斯,
Kevésbé hivatalos, már történt korábban üzletkötés/kapcsolatfelvétel a felek között
Gentile Mario,
亲爱的约翰,
Nem hivatalos, a címzett a barátunk
La contatto per conto di S.A.G. s.n.c. in riferimento a...
我们因为...给您写信
Hivatalos, az egész vállalat nevében szól
La contatto in nome di S.A.G. s.n.c. per quanto riguarda...
我们写这封信是因为...
Hivatalos, az egész vállalat nevében szól
In riferimento a...
因贵公司...
Hivatalos, valami olyanra utal, amit a címzett vállalattal kapcsolatban megtapasztaltál
Per quanto concerne...
鉴于贵公司...
Hivatalos, valami olyanra utal, amit a címzett vállalattal kapcsolatban megtapasztaltál
La contatto per avere maggiori informazioni...
我写这封信,想询问关于...的信息
Kevésbé hivatalos, a saját céged nevében való íráskor
La contatto per conto di...
我代表...给您写信
Hivatalos, amikor valaki más nevében írsz
La Vs. azienda ci è stata caldamente raccomandata da...
...诚挚推荐贵公司
Hivatalos, udvarias kezdés

Levél - Fő szöveg

Le dispiacerebbe...
请问您是否介意...
Hivatalos kérés, óvatos
La contatto per sapere se può...
您是否能够...
Hivatalos kérés, óvatos
Le sarei veramente grata/o se...
如果您能...,我将不胜感激
Hivatalos kérés, óvatos
Le saremmo molto grati se volesse inviarci informazioni più dettagliate in riferimento a...
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Le sarei riconoscente se volesse...
如果您能… ,我将非常感激
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Potrebbe inviarmi...
您能将…发送给我吗
Hivatalos kérés, udvarias
Siamo interessati a ricevere/ottenere...
我们对接受/获得...很有兴趣
Hivatalos kérés, udvarias
Mi trovo a chiederLe di...
我必须问您是否...
Hivatalos kérés, udvarias
Potrebbe raccomadarmi...
您能推荐...吗?
Hivatalos kérés, közvetlen
Potrebbe inviarmi..., per favore.
您能将...发送给我吗?
Hivatalos kérés, közvetlen
La invitiamo caldamente a...
请您尽快按要求将...
Hivatalos kérés, nagyon közvetlen
Le saremmo grati se...
如果您能...,我们将不胜感激
Hivatalos kérés, udvarias, a vállalat nevében
Potrebbe inviarmi il listino prezzi attualmente in uso per...
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Hivatalos különleges kérés, közvetlen
Siamo interessati a... e vorremo sapere...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Dal Vs. materiale pubblicitario intuiamo che la Vs. azienda produce...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
È nostra intenzione...
我们的意向是...
Hivatalos, közvetlen szándéknyilatkozat
Dopo attenta considerazione...
我们仔细考虑了您的建议和...
Hivatalos, egy üzleti döntés meghozásáról
Siamo spiacenti di doverLa informare che...
很抱歉地通知您...
Hivatalos, ajánlat visszautasítása vagy érdeklődés hiányának érzékeltetése

Levél - Lezárás

In caso avesse bisogno di assistenza, non esiti a contattarmi.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Hivatalos, nagyon udvarias
Se possiamo esserLe di ulteriore aiuto, non esiti a contattarci.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Hivatalos, nagyon udvarias
RingraziandoLa anticipatamente,
提前谢谢您…
Hivatalos, nagyon udvarias
In caso fossero necessarie ulteriori informazioni, non esiti a contattarmi.
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
Hivatalos, nagyon udvarias
Le sarei grato/a se volesse occuparsi della questione il prima possibile.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Hivatalos, nagyon udvarias
La preghiamo di contattarci il prima possibile poiché...
麻烦您请尽快回复,因为...
Hivatalos, udvarias
Rimango a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Hivatalos, udvarias
Spero vivamente sia possibile pensare ad una prossima collaborazione.
我很期待将来有合作的可能性。
Hivatalos, udvarias
La ringrazio per l'aiuto nella risoluzione di questa questione.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Hivatalos, udvarias
Spero di poterne discutere con Lei al più presto.
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
Hivatalos, közvetlen
In caso fossero necessarie maggiori informazioni...
如果您需要更多信息...
Hivatalos, közvetlen
Pensiamo che la Vs. attività sia molto interessante.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Hivatalos, közvetlen
Sentiamoci, il mio numero è...
请联系我,我的电话号码是...
Hivatalos, nagyon közvetlen
Spero di sentirLa presto.
期待着尽快得到您的回复。
Kevésbé hivatalos, udvarias
In fede,
此致
Hivatalos, ismeretlen címzett
Cordiali saluti
此致
敬礼
Hivatalos, gyakran használt, ismeretlen címzett
Cordialmente,
肃然至上
Hivatalos, nem gyakori, ismert címzett
Saluti
祝好
Nem hivatalos, két üzleti partner között akik tegeződnek
Saluti
祝好
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik gyakran dolgoznak együtt