angol | Kifejezések - Üzleti élet | Levél

Levél - Cím

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikai címzés forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám + utca neve
Település neve + ország rövidítése + irányítószám
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brit és ír címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Település/Város
ország
irányítószám
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadai címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Település+régió/megye rövidítés+irányítószám
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ausztráliai címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Régió/megye/állam
Település+irányítószám
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Új-Zélandi címzés:
Címzett neve
Vállalat
Házszám+Utca
Körzet/kerület/megye
Település+irányítószám
S.A.G. s.n.c.
di Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Általános angol címzés: címzett, vállalat, házszám +utca, teleülés+megye/régió+irányítószám

Levél - Nyitás/Kezdés

Egregio Prof. Gianpaoletti,
Dear Mr. President,
Nagyon hivatalos, ha a címzettnek van valamilyen címe/rangja, akkor azt használjuk a nevük helyett
Gentilissimo,
Dear Sir,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Gentilissima,
Dear Madam,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Gentili Signore e Signori,
Dear Sir / Madam,
Hivatalos, nem és név ismeretlen
Alla cortese attenzione di ...,
Dear Sirs,
Hivatalos, amikor több embernek vagy egy egész részlegnek címezzük
A chi di competenza,
To whom it may concern,
Hivatalos, címzettek neve és neme ismeretlen
Gentilissimo Sig. Rossi,
Dear Mr. Smith,
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Dear Mrs. Smith,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Gentilissima Sig.na Verdi,
Dear Miss Smith,
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Dear Ms. Smith,
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Gentilissimo Bianchi,
Dear John Smith,
Kevésbé hivatalos, már történt korábban üzletkötés/kapcsolatfelvétel a felek között
Gentile Mario,
Dear John,
Nem hivatalos, a címzett a barátunk
La contatto per conto di S.A.G. s.n.c. in riferimento a...
We are writing to you regarding…
Hivatalos, az egész vállalat nevében szól
La contatto in nome di S.A.G. s.n.c. per quanto riguarda...
We are writing in connection with...
Hivatalos, az egész vállalat nevében szól
In riferimento a...
Further to…
Hivatalos, valami olyanra utal, amit a címzett vállalattal kapcsolatban megtapasztaltál
Per quanto concerne...
With reference to…
Hivatalos, valami olyanra utal, amit a címzett vállalattal kapcsolatban megtapasztaltál
La contatto per avere maggiori informazioni...
I am writing to enquire about…
Kevésbé hivatalos, a saját céged nevében való íráskor
La contatto per conto di...
I am writing to you on behalf of...
Hivatalos, amikor valaki más nevében írsz
La Vs. azienda ci è stata caldamente raccomandata da...
Your company was highly recommended by…
Hivatalos, udvarias kezdés

Levél - Fő szöveg

Le dispiacerebbe...
Would you mind if…
Hivatalos kérés, óvatos
La contatto per sapere se può...
Would you be so kind as to…
Hivatalos kérés, óvatos
Le sarei veramente grata/o se...
I would be most obliged if…
Hivatalos kérés, óvatos
Le saremmo molto grati se volesse inviarci informazioni più dettagliate in riferimento a...
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Le sarei riconoscente se volesse...
I would be grateful if you could...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Potrebbe inviarmi...
Would you please send me…
Hivatalos kérés, udvarias
Siamo interessati a ricevere/ottenere...
We are interested in obtaining/receiving…
Hivatalos kérés, udvarias
Mi trovo a chiederLe di...
I must ask you whether...
Hivatalos kérés, udvarias
Potrebbe raccomadarmi...
Could you recommend…
Hivatalos kérés, közvetlen
Potrebbe inviarmi..., per favore.
Would you please send me…
Hivatalos kérés, közvetlen
La invitiamo caldamente a...
You are urgently requested to…
Hivatalos kérés, nagyon közvetlen
Le saremmo grati se...
We would be grateful if…
Hivatalos kérés, udvarias, a vállalat nevében
Potrebbe inviarmi il listino prezzi attualmente in uso per...
What is your current list price for…
Hivatalos különleges kérés, közvetlen
Siamo interessati a... e vorremo sapere...
We are interested in ... and we would like to know ...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Dal Vs. materiale pubblicitario intuiamo che la Vs. azienda produce...
We understand from your advertisment that you produce…
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
È nostra intenzione...
It is our intention to…
Hivatalos, közvetlen szándéknyilatkozat
Dopo attenta considerazione...
We carefully considered your proposal and…
Hivatalos, egy üzleti döntés meghozásáról
Siamo spiacenti di doverLa informare che...
We are sorry to inform you that…
Hivatalos, ajánlat visszautasítása vagy érdeklődés hiányának érzékeltetése

Levél - Lezárás

In caso avesse bisogno di assistenza, non esiti a contattarmi.
If you need any additional assistance, please contact me.
Hivatalos, nagyon udvarias
Se possiamo esserLe di ulteriore aiuto, non esiti a contattarci.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Hivatalos, nagyon udvarias
RingraziandoLa anticipatamente,
Thanking you in advance…
Hivatalos, nagyon udvarias
In caso fossero necessarie ulteriori informazioni, non esiti a contattarmi.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Hivatalos, nagyon udvarias
Le sarei grato/a se volesse occuparsi della questione il prima possibile.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Hivatalos, nagyon udvarias
La preghiamo di contattarci il prima possibile poiché...
Please reply as soon as possible because…
Hivatalos, udvarias
Rimango a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.
If you require any further information, feel free to contact me.
Hivatalos, udvarias
Spero vivamente sia possibile pensare ad una prossima collaborazione.
I look forward to the possibility of working together.
Hivatalos, udvarias
La ringrazio per l'aiuto nella risoluzione di questa questione.
Thank you for your help in this matter.
Hivatalos, udvarias
Spero di poterne discutere con Lei al più presto.
I look forward to discussing this with you.
Hivatalos, közvetlen
In caso fossero necessarie maggiori informazioni...
If you require more information ...
Hivatalos, közvetlen
Pensiamo che la Vs. attività sia molto interessante.
We appreciate your business.
Hivatalos, közvetlen
Sentiamoci, il mio numero è...
Please contact me - my direct telephone number is…
Hivatalos, nagyon közvetlen
Spero di sentirLa presto.
I look forward to hearing from you soon.
Kevésbé hivatalos, udvarias
In fede,
Yours faithfully,
Hivatalos, ismeretlen címzett
Cordiali saluti
Yours sincerely,
Hivatalos, gyakran használt, ismeretlen címzett
Cordialmente,
Respectfully yours,
Hivatalos, nem gyakori, ismert címzett
Saluti
Kind/Best regards,
Nem hivatalos, két üzleti partner között akik tegeződnek
Saluti
Regards,
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik gyakran dolgoznak együtt