kínai | Kifejezések - Üzleti élet | Levél

Levél - Cím

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
Amerikai címzés forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám + utca neve
Település neve + ország rövidítése + irányítószám
Mr. Adam Smith
Smith Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
Brit és ír címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Település/Város
ország
irányítószám
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
Kanadai címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Település+régió/megye rövidítés+irányítószám
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Ausztráliai címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Régió/megye/állam
Település+irányítószám
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
Új-Zélandi címzés:
Címzett neve
Vállalat
Házszám+Utca
Körzet/kerület/megye
Település+irányítószám
Müller & Sohn GmbH
Herrn Peter Müller
Falkenstraße 28
20140 Hamburg
Deutschland
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
Általános angol címzés: címzett, vállalat, házszám +utca, teleülés+megye/régió+irányítószám

Levél - Nyitás/Kezdés

Sehr geehrter Herr Präsident,
尊敬的主席先生,
Nagyon hivatalos, ha a címzettnek van valamilyen címe/rangja, akkor azt használjuk a nevük helyett
Sehr geehrte Damen und Herren,
尊敬的先生,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Sehr geehrte Damen und Herren,
尊敬的女士,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Sehr geehrte Damen und Herren,
尊敬的先生/女士,
Hivatalos, nem és név ismeretlen
Sehr geehrte Damen und Herren,
尊敬的先生们,
Hivatalos, amikor több embernek vagy egy egész részlegnek címezzük
Sehr geehrte Damen und Herren,
尊敬的收信人,
Hivatalos, címzettek neve és neme ismeretlen
Sehr geehrter Herr Schmidt,
尊敬的史密斯先生,
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Sehr geehrte Frau Schmidt,
尊敬的史密斯女士,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Sehr geehrte Frau Schmidt,
尊敬的史密斯小姐,
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Sehr geehrte Frau Schmidt,
尊敬的史密斯小姐/女士,
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Lieber Herr Schmidt,
亲爱的约翰 史密斯,
Kevésbé hivatalos, már történt korábban üzletkötés/kapcsolatfelvétel a felek között
Lieber Johann,
亲爱的约翰,
Nem hivatalos, a címzett a barátunk
Wir schreiben Ihnen bezüglich...
我们因为...给您写信
Hivatalos, az egész vállalat nevében szól
Wir schreiben Ihnen in Zusammenhang mit...
我们写这封信是因为...
Hivatalos, az egész vállalat nevében szól
Bezug nehmend auf...
因贵公司...
Hivatalos, valami olyanra utal, amit a címzett vállalattal kapcsolatban megtapasztaltál
In Bezug auf...
鉴于贵公司...
Hivatalos, valami olyanra utal, amit a címzett vállalattal kapcsolatban megtapasztaltál
Ich schreibe Ihnen, um mich nach ... zu erkundigen...
我写这封信,想询问关于...的信息
Kevésbé hivatalos, a saját céged nevében való íráskor
Ich schreibe Ihnen im Namen von...
我代表...给您写信
Hivatalos, amikor valaki más nevében írsz
Ihr Unternehmen wurde mir von ... sehr empfohlen...
...诚挚推荐贵公司
Hivatalos, udvarias kezdés

Levél - Fő szöveg

Würde es Sie Ihnen etwas ausmachen, wenn...
请问您是否介意...
Hivatalos kérés, óvatos
Wären Sie so freundlich...
您是否能够...
Hivatalos kérés, óvatos
Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn...
如果您能...,我将不胜感激
Hivatalos kérés, óvatos
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns ausführlichere Informationen über ... zusenden könnten.
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie ... könnten...
如果您能… ,我将非常感激
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Würden Sie mir freundlicherweise ... zusenden...
您能将…发送给我吗
Hivatalos kérés, udvarias
Wir sind daran interessiert, ... zu beziehen/erhalten...
我们对接受/获得...很有兴趣
Hivatalos kérés, udvarias
Ich möchte Sie fragen, ob...
我必须问您是否...
Hivatalos kérés, udvarias
Können Sie ... empfehlen...
您能推荐...吗?
Hivatalos kérés, közvetlen
Würden Sie mir freundlicherweise … zusenden...
您能将...发送给我吗?
Hivatalos kérés, közvetlen
Sie werden dringlichst gebeten, ...
请您尽快按要求将...
Hivatalos kérés, nagyon közvetlen
Wir wären Ihnen dankbar, wenn...
如果您能...,我们将不胜感激
Hivatalos kérés, udvarias, a vállalat nevében
Wie lautet Ihr aktueller Listenpreis für...
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Hivatalos különleges kérés, közvetlen
Wir sind an ... interessiert und würden gerne wissen, ...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Wir haben Ihrer Werbung entnommen, dass Sie ... herstellen...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Wir beabsichtigen...
我们的意向是...
Hivatalos, közvetlen szándéknyilatkozat
Wir haben Ihr Angebot sorgfältig geprüft und…
我们仔细考虑了您的建议和...
Hivatalos, egy üzleti döntés meghozásáról
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass…
很抱歉地通知您...
Hivatalos, ajánlat visszautasítása vagy érdeklődés hiányának érzékeltetése

Levél - Lezárás

Für weitere Auskünfte stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Hivatalos, nagyon udvarias
Bitte lassen Sie uns wissen, falls wir Ihnen weiter behilflich sein können.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Hivatalos, nagyon udvarias
Vielen Dank im Voraus...
提前谢谢您…
Hivatalos, nagyon udvarias
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
Hivatalos, nagyon udvarias
Ich wäre Ihnen äußerst dankbar, wenn Sie diese Angelegenheit so schnell wie möglich prüfen könnten.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Hivatalos, nagyon udvarias
Bitte antworten Sie uns umgehend, da…
麻烦您请尽快回复,因为...
Hivatalos, udvarias
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Hivatalos, udvarias
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.
我很期待将来有合作的可能性。
Hivatalos, udvarias
Vielen Dank für Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Hivatalos, udvarias
Ich freue mich darauf, diesen Sachverhalt mit Ihnen zu besprechen.
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
Hivatalos, közvetlen
Falls Sie weitere Informationen benötigen...
如果您需要更多信息...
Hivatalos, közvetlen
Wir schätzen Sie als Kunde.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Hivatalos, közvetlen
Bitte kontaktieren Sie mich. Meine Telefonnummer ist...
请联系我,我的电话号码是...
Hivatalos, nagyon közvetlen
Ich würde mich freuen, bald von Ihnen zu hören.
期待着尽快得到您的回复。
Kevésbé hivatalos, udvarias
Mit freundlichen Grüßen
此致
Hivatalos, ismeretlen címzett
Mit freundlichen Grüßen
此致
敬礼
Hivatalos, gyakran használt, ismeretlen címzett
Hochachtungsvoll
肃然至上
Hivatalos, nem gyakori, ismert címzett
Herzliche Grüße
祝好
Nem hivatalos, két üzleti partner között akik tegeződnek
Grüße
祝好
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik gyakran dolgoznak együtt