cseh | Kifejezések - Üzleti élet | Levél

Levél - Cím

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikai címzés forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám + utca neve
Település neve + ország rövidítése + irányítószám
Mr. Adam Smith
Smith Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brit és ír címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Település/Város
ország
irányítószám
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director/Výkonný ředitel
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadai címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Település+régió/megye rövidítés+irányítószám
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ausztráliai címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Régió/megye/állam
Település+irányítószám
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Új-Zélandi címzés:
Címzett neve
Vállalat
Házszám+Utca
Körzet/kerület/megye
Település+irányítószám
Müller & Sohn GmbH
Herrn Peter Müller
Falkenstraße 28
20140 Hamburg
Deutschland
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Általános angol címzés: címzett, vállalat, házszám +utca, teleülés+megye/régió+irányítószám

Levél - Nyitás/Kezdés

Sehr geehrter Herr Präsident,
Vážený pane prezidente,
Nagyon hivatalos, ha a címzettnek van valamilyen címe/rangja, akkor azt használjuk a nevük helyett
Sehr geehrte Damen und Herren,
Vážený pane,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Sehr geehrte Damen und Herren,
Vážená paní,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Sehr geehrte Damen und Herren,
Vážený pane/Vážená paní,
Hivatalos, nem és név ismeretlen
Sehr geehrte Damen und Herren,
Dobrý den,
Hivatalos, amikor több embernek vagy egy egész részlegnek címezzük
Sehr geehrte Damen und Herren,
Všem zainteresovaným stranám,
Hivatalos, címzettek neve és neme ismeretlen
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Vážený pane Smith,
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Vážená paní Smithová,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Vážená slečno Smithová,
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Vážená paní Smithová,
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Lieber Herr Schmidt,
Milý Johne Smith,
Kevésbé hivatalos, már történt korábban üzletkötés/kapcsolatfelvétel a felek között
Lieber Johann,
Milý Johne,
Nem hivatalos, a címzett a barátunk
Wir schreiben Ihnen bezüglich...
Obracíme se na vás ohledně...
Hivatalos, az egész vállalat nevében szól
Wir schreiben Ihnen in Zusammenhang mit...
Píšeme vám ve spojitosti s...
Hivatalos, az egész vállalat nevében szól
Bezug nehmend auf...
V návaznosti na...
Hivatalos, valami olyanra utal, amit a címzett vállalattal kapcsolatban megtapasztaltál
In Bezug auf...
V návaznosti na...
Hivatalos, valami olyanra utal, amit a címzett vállalattal kapcsolatban megtapasztaltál
Ich schreibe Ihnen, um mich nach ... zu erkundigen...
Píši vám, abych vás informoval o...
Kevésbé hivatalos, a saját céged nevében való íráskor
Ich schreibe Ihnen im Namen von...
Píši Vám jménem...
Hivatalos, amikor valaki más nevében írsz
Ihr Unternehmen wurde mir von ... sehr empfohlen...
Vaše společnost mi byla doporučena...
Hivatalos, udvarias kezdés

Levél - Fő szöveg

Würde es Sie Ihnen etwas ausmachen, wenn...
Vadilo by Vám, kdyby...
Hivatalos kérés, óvatos
Wären Sie so freundlich...
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Hivatalos kérés, óvatos
Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn...
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Hivatalos kérés, óvatos
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns ausführlichere Informationen über ... zusenden könnten.
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie ... könnten...
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Würden Sie mir freundlicherweise ... zusenden...
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Hivatalos kérés, udvarias
Wir sind daran interessiert, ... zu beziehen/erhalten...
Máme zájem o získání/obdržení...
Hivatalos kérés, udvarias
Ich möchte Sie fragen, ob...
Musím vás požádat, zda...
Hivatalos kérés, udvarias
Können Sie ... empfehlen...
Mohl(a) byste doporučit...
Hivatalos kérés, közvetlen
Würden Sie mir freundlicherweise … zusenden...
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Hivatalos kérés, közvetlen
Sie werden dringlichst gebeten, ...
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Hivatalos kérés, nagyon közvetlen
Wir wären Ihnen dankbar, wenn...
Byli bychom vděční, kdyby...
Hivatalos kérés, udvarias, a vállalat nevében
Wie lautet Ihr aktueller Listenpreis für...
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Hivatalos különleges kérés, közvetlen
Wir sind an ... interessiert und würden gerne wissen, ...
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Wir haben Ihrer Werbung entnommen, dass Sie ... herstellen...
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Wir beabsichtigen...
Naším záměrem je, aby...
Hivatalos, közvetlen szándéknyilatkozat
Wir haben Ihr Angebot sorgfältig geprüft und…
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Hivatalos, egy üzleti döntés meghozásáról
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass…
Je nám líto vás informovat, že...
Hivatalos, ajánlat visszautasítása vagy érdeklődés hiányának érzékeltetése

Levél - Lezárás

Für weitere Auskünfte stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Hivatalos, nagyon udvarias
Bitte lassen Sie uns wissen, falls wir Ihnen weiter behilflich sein können.
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Hivatalos, nagyon udvarias
Vielen Dank im Voraus...
Děkuji Vám předem...
Hivatalos, nagyon udvarias
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Hivatalos, nagyon udvarias
Ich wäre Ihnen äußerst dankbar, wenn Sie diese Angelegenheit so schnell wie möglich prüfen könnten.
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Hivatalos, nagyon udvarias
Bitte antworten Sie uns umgehend, da…
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Hivatalos, udvarias
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Hivatalos, udvarias
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.
Těším se na možnou spolupráci.
Hivatalos, udvarias
Vielen Dank für Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit.
Děkuji Vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Hivatalos, udvarias
Ich freue mich darauf, diesen Sachverhalt mit Ihnen zu besprechen.
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Hivatalos, közvetlen
Falls Sie weitere Informationen benötigen...
Pokud budete potřebovat více informací...
Hivatalos, közvetlen
Wir schätzen Sie als Kunde.
Vážíme si vaší práce.
Hivatalos, közvetlen
Bitte kontaktieren Sie mich. Meine Telefonnummer ist...
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Hivatalos, nagyon közvetlen
Ich würde mich freuen, bald von Ihnen zu hören.
Těším se na Vaší odpověď.
Kevésbé hivatalos, udvarias
Mit freundlichen Grüßen
S pozdravem,
Hivatalos, ismeretlen címzett
Mit freundlichen Grüßen
Se srdečným pozdravem,
Hivatalos, gyakran használt, ismeretlen címzett
Hochachtungsvoll
S úctou,
Hivatalos, nem gyakori, ismert címzett
Herzliche Grüße
Se srdečným pozdravem,
Nem hivatalos, két üzleti partner között akik tegeződnek
Grüße
S pozdravem, / Zdravím,
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik gyakran dolgoznak együtt