eszperantó | Kifejezések - Üzleti élet | Levél

Levél - Cím

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikai címzés forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám + utca neve
Település neve + ország rövidítése + irányítószám
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brit és ír címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Település/Város
ország
irányítószám
Ügyvezető igazgató
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadai címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Település+régió/megye rövidítés+irányítószám
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ausztráliai címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Régió/megye/állam
Település+irányítószám
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Új-Zélandi címzés:
Címzett neve
Vállalat
Házszám+Utca
Körzet/kerület/megye
Település+irányítószám
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Általános angol címzés: címzett, vállalat, házszám +utca, teleülés+megye/régió+irányítószám

Levél - Nyitás/Kezdés

Tisztelt Elnök Úr!
Kara Sinjoro Prezidanto,
Nagyon hivatalos, ha a címzettnek van valamilyen címe/rangja, akkor azt használjuk a nevük helyett
Tisztelt Uram!
Estimata sinjoro,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Tisztelt Hölgyem!
Estimata sinjorino,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Estimata sinjoro/sinjorino,
Hivatalos, nem és név ismeretlen
Tisztelt Uraim!
Estimataj sinjoroj,
Hivatalos, amikor több embernek vagy egy egész részlegnek címezzük
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Al kiu ĝi povas koncerni,
Hivatalos, címzettek neve és neme ismeretlen
Tisztelt Smith Úr!
Estimata sinjoro Smith,
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Tisztelt Smith Asszony!
Estimata sinjorino Smith,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Tisztelt Smith Asszony!
Estimata sinjorino Smith,
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Tisztelt Smith Asszony!
Estimata sinjorino Smith,
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Kedves Smith John!
Estimata John Smith,
Kevésbé hivatalos, már történt korábban üzletkötés/kapcsolatfelvétel a felek között
Kedves John!
Estimata John,
Nem hivatalos, a címzett a barátunk
Azzal kapcsolatban írunk, hogy...
Ni skribas al vi pri...
Hivatalos, az egész vállalat nevében szól
Azzal kapcsolatban írunk, hogy...
Ni skribas en rilato kun...
Hivatalos, az egész vállalat nevében szól
Továbbá...
Plu al...
Hivatalos, valami olyanra utal, amit a címzett vállalattal kapcsolatban megtapasztaltál
A ....ajánlásával ....
Kun referenco al...
Hivatalos, valami olyanra utal, amit a címzett vállalattal kapcsolatban megtapasztaltál
Érdeklődnék, hogy ...
Mi skribas por demandi pri...
Kevésbé hivatalos, a saját céged nevében való íráskor
X nevében írok Önnek ...
Mi skribas al vi nome de...
Hivatalos, amikor valaki más nevében írsz
Az Önök vállalatát erősen ajánlották ....
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Hivatalos, udvarias kezdés

Levél - Fő szöveg

Nem bánná, ha ...
Ĉu vi kontraŭus, se...
Hivatalos kérés, óvatos
Lenne olyan szíves, hogy ...
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Hivatalos kérés, óvatos
Le lennék kötelezve, ha ...
Mi estus plej dankema, se...
Hivatalos kérés, óvatos
Nagyon értékelnénk, ha tudna részletesebb információt küldeni a ... kapcsolatban.
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Nagyon hálás lennék, ha ...
Mi estus dankema, se vi povus...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Lenne olyan szíves, hogy elküldi a ....
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Hivatalos kérés, udvarias
Érdeklődnénk a .... megszerzése/fogadása felől.
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Hivatalos kérés, udvarias
Meg kell kérdeznem, hogy ...
Mi devas peti vin, ĉu...
Hivatalos kérés, udvarias
Tudna ajánlani ...
Ĉu vi povas rekomendi...
Hivatalos kérés, közvetlen
El tudná nekem küldeni a ...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Hivatalos kérés, közvetlen
Kérem, hogy sürgősen ...
Vi estas urĝe petita al...
Hivatalos kérés, nagyon közvetlen
Hálásak lennék, ha ...
Ni estus dankemaj, se...
Hivatalos kérés, udvarias, a vállalat nevében
Mi a jelenlegi ára a ....?
Kio estas via nuna listoprezo por...
Hivatalos különleges kérés, közvetlen
Érdeklődnénk, hogy .... és tudni szeretnénk, hogy ...
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Ha jól értjük a hirdetésük alapján, Önök gyártanak...
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Az a szándékunk, hogy ...
Ĝi estas nia intenco...
Hivatalos, közvetlen szándéknyilatkozat
Alaposan átgondoltunk az ajánlatát és ...
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Hivatalos, egy üzleti döntés meghozásáról
Sajnálattal értesítjük, hogy...
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Hivatalos, ajánlat visszautasítása vagy érdeklődés hiányának érzékeltetése

Levél - Lezárás

Amennyiben további segítségre lenne szüksége, nyugodtan keressen meg.
Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Hivatalos, nagyon udvarias
Amennyiben bármi másban a későbbiekben segítségére lehetünk, csak értesítsen minket.
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Hivatalos, nagyon udvarias
Előre is megköszönve segítségét...
Antaŭdankon…
Hivatalos, nagyon udvarias
Amennyiben bármi további információra van szüksége, ne habozzon a megkeresésemmel.
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Hivatalos, nagyon udvarias
Nagyon hálás lennék, ha minél hamarabb bele tudna nézni ebbe az ügybe.
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Hivatalos, nagyon udvarias
Kérem válaszoljon minél hamarabb, mivel ...
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Hivatalos, udvarias
Ha bármi további információra van szüksége, nyugodtan keressen.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Hivatalos, udvarias
Előre örülök a lehetőségnek, hogy együtt dolgozzunk
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Hivatalos, udvarias
Köszönöm a segítségét ebben az ügyben
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Hivatalos, udvarias
Várom, hogy megbeszéljük
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Hivatalos, közvetlen
Ha több információra van szüksége
Se vi bezonas pli informon...
Hivatalos, közvetlen
Értékeljük az Önök üzletét
Ni dankas vian negocon.
Hivatalos, közvetlen
Kérem keressen meg- a közvetlen mobiltelefonszámom ...
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Hivatalos, nagyon közvetlen
Várom a mihamarabbi válaszát
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Kevésbé hivatalos, udvarias
Tisztelettel,
Altestime,
Hivatalos, ismeretlen címzett
Tisztelettel,
Altestime,
Hivatalos, gyakran használt, ismeretlen címzett
Tisztelettel,
Altestime,
Hivatalos, nem gyakori, ismert címzett
Üdvözlettel,
Ĉion bonan,
Nem hivatalos, két üzleti partner között akik tegeződnek
Üdvözlettel,
Ĉion bonan,
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik gyakran dolgoznak együtt