angol | Kifejezések - Üzleti élet | Levél

Levél - Cím

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikai címzés forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám + utca neve
Település neve + ország rövidítése + irányítószám
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brit és ír címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Település/Város
ország
irányítószám
Ügyvezető igazgató
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadai címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Település+régió/megye rövidítés+irányítószám
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ausztráliai címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Régió/megye/állam
Település+irányítószám
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Új-Zélandi címzés:
Címzett neve
Vállalat
Házszám+Utca
Körzet/kerület/megye
Település+irányítószám
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Általános angol címzés: címzett, vállalat, házszám +utca, teleülés+megye/régió+irányítószám

Levél - Nyitás/Kezdés

Tisztelt Elnök Úr!
Dear Mr. President,
Nagyon hivatalos, ha a címzettnek van valamilyen címe/rangja, akkor azt használjuk a nevük helyett
Tisztelt Uram!
Dear Sir,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Tisztelt Hölgyem!
Dear Madam,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Dear Sir / Madam,
Hivatalos, nem és név ismeretlen
Tisztelt Uraim!
Dear Sirs,
Hivatalos, amikor több embernek vagy egy egész részlegnek címezzük
Tisztelt Hölgyem/Uram!
To whom it may concern,
Hivatalos, címzettek neve és neme ismeretlen
Tisztelt Smith Úr!
Dear Mr. Smith,
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Tisztelt Smith Asszony!
Dear Mrs. Smith,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Tisztelt Smith Asszony!
Dear Miss Smith,
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Tisztelt Smith Asszony!
Dear Ms. Smith,
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Kedves Smith John!
Dear John Smith,
Kevésbé hivatalos, már történt korábban üzletkötés/kapcsolatfelvétel a felek között
Kedves John!
Dear John,
Nem hivatalos, a címzett a barátunk
Azzal kapcsolatban írunk, hogy...
We are writing to you regarding…
Hivatalos, az egész vállalat nevében szól
Azzal kapcsolatban írunk, hogy...
We are writing in connection with...
Hivatalos, az egész vállalat nevében szól
Továbbá...
Further to…
Hivatalos, valami olyanra utal, amit a címzett vállalattal kapcsolatban megtapasztaltál
A ....ajánlásával ....
With reference to…
Hivatalos, valami olyanra utal, amit a címzett vállalattal kapcsolatban megtapasztaltál
Érdeklődnék, hogy ...
I am writing to enquire about…
Kevésbé hivatalos, a saját céged nevében való íráskor
X nevében írok Önnek ...
I am writing to you on behalf of...
Hivatalos, amikor valaki más nevében írsz
Az Önök vállalatát erősen ajánlották ....
Your company was highly recommended by…
Hivatalos, udvarias kezdés

Levél - Fő szöveg

Nem bánná, ha ...
Would you mind if…
Hivatalos kérés, óvatos
Lenne olyan szíves, hogy ...
Would you be so kind as to…
Hivatalos kérés, óvatos
Le lennék kötelezve, ha ...
I would be most obliged if…
Hivatalos kérés, óvatos
Nagyon értékelnénk, ha tudna részletesebb információt küldeni a ... kapcsolatban.
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Nagyon hálás lennék, ha ...
I would be grateful if you could...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Lenne olyan szíves, hogy elküldi a ....
Would you please send me…
Hivatalos kérés, udvarias
Érdeklődnénk a .... megszerzése/fogadása felől.
We are interested in obtaining/receiving…
Hivatalos kérés, udvarias
Meg kell kérdeznem, hogy ...
I must ask you whether...
Hivatalos kérés, udvarias
Tudna ajánlani ...
Could you recommend…
Hivatalos kérés, közvetlen
El tudná nekem küldeni a ...
Would you please send me…
Hivatalos kérés, közvetlen
Kérem, hogy sürgősen ...
You are urgently requested to…
Hivatalos kérés, nagyon közvetlen
Hálásak lennék, ha ...
We would be grateful if…
Hivatalos kérés, udvarias, a vállalat nevében
Mi a jelenlegi ára a ....?
What is your current list price for…
Hivatalos különleges kérés, közvetlen
Érdeklődnénk, hogy .... és tudni szeretnénk, hogy ...
We are interested in ... and we would like to know ...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Ha jól értjük a hirdetésük alapján, Önök gyártanak...
We understand from your advertisment that you produce…
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Az a szándékunk, hogy ...
It is our intention to…
Hivatalos, közvetlen szándéknyilatkozat
Alaposan átgondoltunk az ajánlatát és ...
We carefully considered your proposal and…
Hivatalos, egy üzleti döntés meghozásáról
Sajnálattal értesítjük, hogy...
We are sorry to inform you that…
Hivatalos, ajánlat visszautasítása vagy érdeklődés hiányának érzékeltetése

Levél - Lezárás

Amennyiben további segítségre lenne szüksége, nyugodtan keressen meg.
If you need any additional assistance, please contact me.
Hivatalos, nagyon udvarias
Amennyiben bármi másban a későbbiekben segítségére lehetünk, csak értesítsen minket.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Hivatalos, nagyon udvarias
Előre is megköszönve segítségét...
Thanking you in advance…
Hivatalos, nagyon udvarias
Amennyiben bármi további információra van szüksége, ne habozzon a megkeresésemmel.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Hivatalos, nagyon udvarias
Nagyon hálás lennék, ha minél hamarabb bele tudna nézni ebbe az ügybe.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Hivatalos, nagyon udvarias
Kérem válaszoljon minél hamarabb, mivel ...
Please reply as soon as possible because…
Hivatalos, udvarias
Ha bármi további információra van szüksége, nyugodtan keressen.
If you require any further information, feel free to contact me.
Hivatalos, udvarias
Előre örülök a lehetőségnek, hogy együtt dolgozzunk
I look forward to the possibility of working together.
Hivatalos, udvarias
Köszönöm a segítségét ebben az ügyben
Thank you for your help in this matter.
Hivatalos, udvarias
Várom, hogy megbeszéljük
I look forward to discussing this with you.
Hivatalos, közvetlen
Ha több információra van szüksége
If you require more information ...
Hivatalos, közvetlen
Értékeljük az Önök üzletét
We appreciate your business.
Hivatalos, közvetlen
Kérem keressen meg- a közvetlen mobiltelefonszámom ...
Please contact me - my direct telephone number is…
Hivatalos, nagyon közvetlen
Várom a mihamarabbi válaszát
I look forward to hearing from you soon.
Kevésbé hivatalos, udvarias
Tisztelettel,
Yours faithfully,
Hivatalos, ismeretlen címzett
Tisztelettel,
Yours sincerely,
Hivatalos, gyakran használt, ismeretlen címzett
Tisztelettel,
Respectfully yours,
Hivatalos, nem gyakori, ismert címzett
Üdvözlettel,
Kind/Best regards,
Nem hivatalos, két üzleti partner között akik tegeződnek
Üdvözlettel,
Regards,
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik gyakran dolgoznak együtt