német | Kifejezések - Üzleti élet | Levél

Levél - Cím

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikai címzés forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám + utca neve
Település neve + ország rövidítése + irányítószám
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brit és ír címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Település/Város
ország
irányítószám
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadai címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Település+régió/megye rövidítés+irányítószám
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ausztráliai címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Régió/megye/állam
Település+irányítószám
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Új-Zélandi címzés:
Címzett neve
Vállalat
Házszám+Utca
Körzet/kerület/megye
Település+irányítószám
심수정
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
137-070
Müller & Sohn GmbH
Herrn Peter Müller
Falkenstraße 28
20140 Hamburg
Deutschland
Általános angol címzés: címzett, vállalat, házszám +utca, teleülés+megye/régió+irányítószám

Levél - Nyitás/Kezdés

친애하는 사장님께,
Sehr geehrter Herr Präsident,
Nagyon hivatalos, ha a címzettnek van valamilyen címe/rangja, akkor azt használjuk a nevük helyett
관계자님께 드립니다.
Sehr geehrte Damen und Herren,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
사모님께 드립니다.
Sehr geehrte Damen und Herren,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
관계자님께 드립니다.
Sehr geehrte Damen und Herren,
Hivatalos, nem és név ismeretlen
관계자분들께 드립니다.
Sehr geehrte Damen und Herren,
Hivatalos, amikor több embernek vagy egy egész részlegnek címezzük
관계자분께 드립니다.
Sehr geehrte Damen und Herren,
Hivatalos, címzettek neve és neme ismeretlen
친애하는 김철수님,
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
친애하는 최수정님,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
친애하는 김미나님,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
친애하는 신수경님,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
반가운 김미경님,
Lieber Herr Schmidt,
Kevésbé hivatalos, már történt korábban üzletkötés/kapcsolatfelvétel a felek között
반가운 철호씨,
Lieber Johann,
Nem hivatalos, a címzett a barátunk
안녕하세요. ....에 대하여 편지를 드립니다.
Wir schreiben Ihnen bezüglich...
Hivatalos, az egész vállalat nevében szól
안녕하세요. ....와 관련하여 편지를 드립니다.
Wir schreiben Ihnen in Zusammenhang mit...
Hivatalos, az egész vállalat nevében szól
....에 관하여 말씀드리자면,
Bezug nehmend auf...
Hivatalos, valami olyanra utal, amit a címzett vállalattal kapcsolatban megtapasztaltál
....에 대해 말씀드리자면,
In Bezug auf...
Hivatalos, valami olyanra utal, amit a címzett vállalattal kapcsolatban megtapasztaltál
...에 관해 문의하려 편지를 드립니다.
Ich schreibe Ihnen, um mich nach ... zu erkundigen...
Kevésbé hivatalos, a saját céged nevében való íráskor
.....를 대신하여 이 글을 드립니다.
Ich schreibe Ihnen im Namen von...
Hivatalos, amikor valaki más nevében írsz
.....께서 귀사를 크게 추천하였습니다.
Ihr Unternehmen wurde mir von ... sehr empfohlen...
Hivatalos, udvarias kezdés

Levél - Fő szöveg

혹시 폐가 되지 않는다면 ......
Würde es Sie Ihnen etwas ausmachen, wenn...
Hivatalos kérés, óvatos
혹시 ...... 해주실 수 있나요
Wären Sie so freundlich...
Hivatalos kérés, óvatos
...을 해주신다면 감사하여 몸둘바를 모르겠습니다.
Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn...
Hivatalos kérés, óvatos
....에 대하여 좀 더 자세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns ausführlichere Informationen über ... zusenden könnten.
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
...을 해주신다면 매우 감사히 생각하겠습니다.
Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie ... könnten...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
....을 보내주시겠습니까?
Würden Sie mir freundlicherweise ... zusenden...
Hivatalos kérés, udvarias
....을 받아보고 싶습니다.
Wir sind daran interessiert, ... zu beziehen/erhalten...
Hivatalos kérés, udvarias
......이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Ich möchte Sie fragen, ob...
Hivatalos kérés, udvarias
...을 추천해주시겠습니까?
Können Sie ... empfehlen...
Hivatalos kérés, közvetlen
...을 보내주시겠습니까?
Würden Sie mir freundlicherweise … zusenden...
Hivatalos kérés, közvetlen
신속히 ...을 하십시오.
Sie werden dringlichst gebeten, ...
Hivatalos kérés, nagyon közvetlen
....를 해주신다면 저희는 참 고맙겠습니다.
Wir wären Ihnen dankbar, wenn...
Hivatalos kérés, udvarias, a vállalat nevében
....의 현재 정가가 얼마입니까?
Wie lautet Ihr aktueller Listenpreis für...
Hivatalos különleges kérés, közvetlen
저희는 ....에 관심이 있으며, ....에 대해 더 알고 싶습니다.
Wir sind an ... interessiert und würden gerne wissen, ...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
광고를 통해 ....을 생산하신다는 것을 알게 되었습니다.
Wir haben Ihrer Werbung entnommen, dass Sie ... herstellen...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
저희는 .....을 하고 싶습니다.
Wir beabsichtigen...
Hivatalos, közvetlen szándéknyilatkozat
저희는 주의깊게 귀하의 제안을 살펴보았으며 ...
Wir haben Ihr Angebot sorgfältig geprüft und…
Hivatalos, egy üzleti döntés meghozásáról
..... 를 알려드리게 되어 유감을 표합니다.
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass…
Hivatalos, ajánlat visszautasítása vagy érdeklődés hiányának érzékeltetése

Levél - Lezárás

혹시 다른 부가적인 도움이 필요하시면, 언제든지 연락하여 주십시오.
Für weitere Auskünfte stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Hivatalos, nagyon udvarias
저희의 다른 도움이 필요하시다면, 언제든지 알려주십시오.
Bitte lassen Sie uns wissen, falls wir Ihnen weiter behilflich sein können.
Hivatalos, nagyon udvarias
... 에 관해 미리 감사드립니다.
Vielen Dank im Voraus...
Hivatalos, nagyon udvarias
더 많은 정보가 필요하시다면, 주저하지 마시고 연락주시기 바랍니다.
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Hivatalos, nagyon udvarias
이 일에 관해 최대한 빨리 토의해 주시고 연락주시면 감사하겠습니다.
Ich wäre Ihnen äußerst dankbar, wenn Sie diese Angelegenheit so schnell wie möglich prüfen könnten.
Hivatalos, nagyon udvarias
최대한 빨리 답장 주시기 바랍니다. 왜냐햐면 ....
Bitte antworten Sie uns umgehend, da…
Hivatalos, udvarias
더 많은 정보가 필요하시면, 저에게 연락하여 주세요.
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Hivatalos, udvarias
혹시 같이 일하게 될 날을 기대하고 있겠습니다.
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.
Hivatalos, udvarias
이 일을 도와주셔서 감사합니다.
Vielen Dank für Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit.
Hivatalos, udvarias
이 일에 관해 다인과 함꼐 논의 하길 기대합니다.
Ich freue mich darauf, diesen Sachverhalt mit Ihnen zu besprechen.
Hivatalos, közvetlen
더 많은 정보를 원하시면...
Falls Sie weitere Informationen benötigen...
Hivatalos, közvetlen
당신의 노고에 감사드립니다.
Wir schätzen Sie als Kunde.
Hivatalos, közvetlen
저에게 연락하십시오 - 제 전화번호는 ...
Bitte kontaktieren Sie mich. Meine Telefonnummer ist...
Hivatalos, nagyon közvetlen
곧 답장을 받고 싶습니다.
Ich würde mich freuen, bald von Ihnen zu hören.
Kevésbé hivatalos, udvarias
... 드림,
Mit freundlichen Grüßen
Hivatalos, ismeretlen címzett
... 드림,
Mit freundlichen Grüßen
Hivatalos, gyakran használt, ismeretlen címzett
... 올림,
Hochachtungsvoll
Hivatalos, nem gyakori, ismert címzett
... 보냄,
Herzliche Grüße
Nem hivatalos, két üzleti partner között akik tegeződnek
... 가,
Grüße
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik gyakran dolgoznak együtt