holland | Kifejezések - Üzleti élet | Levél

Levél - Cím

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Amerikai címzés forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám + utca neve
Település neve + ország rövidítése + irányítószám
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Brit és ír címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Település/Város
ország
irányítószám
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Kanadai címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Település+régió/megye rövidítés+irányítószám
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Ausztráliai címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Régió/megye/állam
Település+irányítószám
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Új-Zélandi címzés:
Címzett neve
Vállalat
Házszám+Utca
Körzet/kerület/megye
Település+irányítószám
심수정
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
137-070
Van der Meer & Zonen, Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Általános angol címzés: címzett, vállalat, házszám +utca, teleülés+megye/régió+irányítószám

Levél - Nyitás/Kezdés

친애하는 사장님께,
Geachte heer President
Nagyon hivatalos, ha a címzettnek van valamilyen címe/rangja, akkor azt használjuk a nevük helyett
관계자님께 드립니다.
Geachte heer
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
사모님께 드립니다.
Geachte mevrouw
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
관계자님께 드립니다.
Geachte heer, mevrouw
Hivatalos, nem és név ismeretlen
관계자분들께 드립니다.
Geachte dames en heren
Hivatalos, amikor több embernek vagy egy egész részlegnek címezzük
관계자분께 드립니다.
Geachte dames en heren
Hivatalos, címzettek neve és neme ismeretlen
친애하는 김철수님,
Geachte heer Jansen
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
친애하는 최수정님,
Geachte mevrouw Jansen
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
친애하는 김미나님,
Geachte mevrouw Jansen
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
친애하는 신수경님,
Geachte mevrouw Jansen
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
반가운 김미경님,
Beste meneer Jansen
Kevésbé hivatalos, már történt korábban üzletkötés/kapcsolatfelvétel a felek között
반가운 철호씨,
Beste Jan
Nem hivatalos, a címzett a barátunk
안녕하세요. ....에 대하여 편지를 드립니다.
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Hivatalos, az egész vállalat nevében szól
안녕하세요. ....와 관련하여 편지를 드립니다.
Wij schrijven u in verband met ...
Hivatalos, az egész vállalat nevében szól
....에 관하여 말씀드리자면,
Met betrekking tot ...
Hivatalos, valami olyanra utal, amit a címzett vállalattal kapcsolatban megtapasztaltál
....에 대해 말씀드리자면,
Ten aanzien van ...
Hivatalos, valami olyanra utal, amit a címzett vállalattal kapcsolatban megtapasztaltál
...에 관해 문의하려 편지를 드립니다.
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Kevésbé hivatalos, a saját céged nevében való íráskor
.....를 대신하여 이 글을 드립니다.
Ik schrijf u uit naam van ...
Hivatalos, amikor valaki más nevében írsz
.....께서 귀사를 크게 추천하였습니다.
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Hivatalos, udvarias kezdés

Levél - Fő szöveg

혹시 폐가 되지 않는다면 ......
Zou u het erg vinden om ...
Hivatalos kérés, óvatos
혹시 ...... 해주실 수 있나요
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Hivatalos kérés, óvatos
...을 해주신다면 감사하여 몸둘바를 모르겠습니다.
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Hivatalos kérés, óvatos
....에 대하여 좀 더 자세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
...을 해주신다면 매우 감사히 생각하겠습니다.
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
....을 보내주시겠습니까?
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Hivatalos kérés, udvarias
....을 받아보고 싶습니다.
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Hivatalos kérés, udvarias
......이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Ik zou u willen vragen, of ...
Hivatalos kérés, udvarias
...을 추천해주시겠습니까?
Kunt u ... aanbevelen ...
Hivatalos kérés, közvetlen
...을 보내주시겠습니까?
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Hivatalos kérés, közvetlen
신속히 ...을 하십시오.
U wordt dringend verzocht ...
Hivatalos kérés, nagyon közvetlen
....를 해주신다면 저희는 참 고맙겠습니다.
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Hivatalos kérés, udvarias, a vállalat nevében
....의 현재 정가가 얼마입니까?
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Hivatalos különleges kérés, közvetlen
저희는 ....에 관심이 있으며, ....에 대해 더 알고 싶습니다.
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
광고를 통해 ....을 생산하신다는 것을 알게 되었습니다.
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
저희는 .....을 하고 싶습니다.
Het is ons oogmerk om ...
Hivatalos, közvetlen szándéknyilatkozat
저희는 주의깊게 귀하의 제안을 살펴보았으며 ...
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Hivatalos, egy üzleti döntés meghozásáról
..... 를 알려드리게 되어 유감을 표합니다.
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Hivatalos, ajánlat visszautasítása vagy érdeklődés hiányának érzékeltetése

Levél - Lezárás

혹시 다른 부가적인 도움이 필요하시면, 언제든지 연락하여 주십시오.
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Hivatalos, nagyon udvarias
저희의 다른 도움이 필요하시다면, 언제든지 알려주십시오.
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Hivatalos, nagyon udvarias
... 에 관해 미리 감사드립니다.
Bij voorbaat dank.
Hivatalos, nagyon udvarias
더 많은 정보가 필요하시다면, 주저하지 마시고 연락주시기 바랍니다.
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Hivatalos, nagyon udvarias
이 일에 관해 최대한 빨리 토의해 주시고 연락주시면 감사하겠습니다.
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Hivatalos, nagyon udvarias
최대한 빨리 답장 주시기 바랍니다. 왜냐햐면 ....
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Hivatalos, udvarias
더 많은 정보가 필요하시면, 저에게 연락하여 주세요.
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Hivatalos, udvarias
혹시 같이 일하게 될 날을 기대하고 있겠습니다.
Ik verheug mij op de samenwerking.
Hivatalos, udvarias
이 일을 도와주셔서 감사합니다.
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Hivatalos, udvarias
이 일에 관해 다인과 함꼐 논의 하길 기대합니다.
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Hivatalos, közvetlen
더 많은 정보를 원하시면...
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Hivatalos, közvetlen
당신의 노고에 감사드립니다.
Wij waarderen u als klant.
Hivatalos, közvetlen
저에게 연락하십시오 - 제 전화번호는 ...
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Hivatalos, nagyon közvetlen
곧 답장을 받고 싶습니다.
Ik hoor graag van u.
Kevésbé hivatalos, udvarias
... 드림,
Met vriendelijke groet,
Hivatalos, ismeretlen címzett
... 드림,
Met vriendelijke groet,
Hivatalos, gyakran használt, ismeretlen címzett
... 올림,
Hoogachtend,
Hivatalos, nem gyakori, ismert címzett
... 보냄,
Met de beste groeten,
Nem hivatalos, két üzleti partner között akik tegeződnek
... 가,
Groeten,
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik gyakran dolgoznak együtt