eszperantó | Kifejezések - Üzleti élet | Levél

Levél - Cím

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikai címzés forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám + utca neve
Település neve + ország rövidítése + irányítószám
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brit és ír címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Település/Város
ország
irányítószám
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadai címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Település+régió/megye rövidítés+irányítószám
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ausztráliai címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Régió/megye/állam
Település+irányítószám
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Új-Zélandi címzés:
Címzett neve
Vállalat
Házszám+Utca
Körzet/kerület/megye
Település+irányítószám
심수정
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
137-070
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Általános angol címzés: címzett, vállalat, házszám +utca, teleülés+megye/régió+irányítószám

Levél - Nyitás/Kezdés

친애하는 사장님께,
Kara Sinjoro Prezidanto,
Nagyon hivatalos, ha a címzettnek van valamilyen címe/rangja, akkor azt használjuk a nevük helyett
관계자님께 드립니다.
Estimata sinjoro,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
사모님께 드립니다.
Estimata sinjorino,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
관계자님께 드립니다.
Estimata sinjoro/sinjorino,
Hivatalos, nem és név ismeretlen
관계자분들께 드립니다.
Estimataj sinjoroj,
Hivatalos, amikor több embernek vagy egy egész részlegnek címezzük
관계자분께 드립니다.
Al kiu ĝi povas koncerni,
Hivatalos, címzettek neve és neme ismeretlen
친애하는 김철수님,
Estimata sinjoro Smith,
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
친애하는 최수정님,
Estimata sinjorino Smith,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
친애하는 김미나님,
Estimata sinjorino Smith,
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
친애하는 신수경님,
Estimata sinjorino Smith,
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
반가운 김미경님,
Estimata John Smith,
Kevésbé hivatalos, már történt korábban üzletkötés/kapcsolatfelvétel a felek között
반가운 철호씨,
Estimata John,
Nem hivatalos, a címzett a barátunk
안녕하세요. ....에 대하여 편지를 드립니다.
Ni skribas al vi pri...
Hivatalos, az egész vállalat nevében szól
안녕하세요. ....와 관련하여 편지를 드립니다.
Ni skribas en rilato kun...
Hivatalos, az egész vállalat nevében szól
....에 관하여 말씀드리자면,
Plu al...
Hivatalos, valami olyanra utal, amit a címzett vállalattal kapcsolatban megtapasztaltál
....에 대해 말씀드리자면,
Kun referenco al...
Hivatalos, valami olyanra utal, amit a címzett vállalattal kapcsolatban megtapasztaltál
...에 관해 문의하려 편지를 드립니다.
Mi skribas por demandi pri...
Kevésbé hivatalos, a saját céged nevében való íráskor
.....를 대신하여 이 글을 드립니다.
Mi skribas al vi nome de...
Hivatalos, amikor valaki más nevében írsz
.....께서 귀사를 크게 추천하였습니다.
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Hivatalos, udvarias kezdés

Levél - Fő szöveg

혹시 폐가 되지 않는다면 ......
Ĉu vi kontraŭus, se...
Hivatalos kérés, óvatos
혹시 ...... 해주실 수 있나요
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Hivatalos kérés, óvatos
...을 해주신다면 감사하여 몸둘바를 모르겠습니다.
Mi estus plej dankema, se...
Hivatalos kérés, óvatos
....에 대하여 좀 더 자세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
...을 해주신다면 매우 감사히 생각하겠습니다.
Mi estus dankema, se vi povus...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
....을 보내주시겠습니까?
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Hivatalos kérés, udvarias
....을 받아보고 싶습니다.
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Hivatalos kérés, udvarias
......이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Mi devas peti vin, ĉu...
Hivatalos kérés, udvarias
...을 추천해주시겠습니까?
Ĉu vi povas rekomendi...
Hivatalos kérés, közvetlen
...을 보내주시겠습니까?
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Hivatalos kérés, közvetlen
신속히 ...을 하십시오.
Vi estas urĝe petita al...
Hivatalos kérés, nagyon közvetlen
....를 해주신다면 저희는 참 고맙겠습니다.
Ni estus dankemaj, se...
Hivatalos kérés, udvarias, a vállalat nevében
....의 현재 정가가 얼마입니까?
Kio estas via nuna listoprezo por...
Hivatalos különleges kérés, közvetlen
저희는 ....에 관심이 있으며, ....에 대해 더 알고 싶습니다.
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
광고를 통해 ....을 생산하신다는 것을 알게 되었습니다.
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
저희는 .....을 하고 싶습니다.
Ĝi estas nia intenco...
Hivatalos, közvetlen szándéknyilatkozat
저희는 주의깊게 귀하의 제안을 살펴보았으며 ...
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Hivatalos, egy üzleti döntés meghozásáról
..... 를 알려드리게 되어 유감을 표합니다.
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Hivatalos, ajánlat visszautasítása vagy érdeklődés hiányának érzékeltetése

Levél - Lezárás

혹시 다른 부가적인 도움이 필요하시면, 언제든지 연락하여 주십시오.
Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Hivatalos, nagyon udvarias
저희의 다른 도움이 필요하시다면, 언제든지 알려주십시오.
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Hivatalos, nagyon udvarias
... 에 관해 미리 감사드립니다.
Antaŭdankon…
Hivatalos, nagyon udvarias
더 많은 정보가 필요하시다면, 주저하지 마시고 연락주시기 바랍니다.
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Hivatalos, nagyon udvarias
이 일에 관해 최대한 빨리 토의해 주시고 연락주시면 감사하겠습니다.
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Hivatalos, nagyon udvarias
최대한 빨리 답장 주시기 바랍니다. 왜냐햐면 ....
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Hivatalos, udvarias
더 많은 정보가 필요하시면, 저에게 연락하여 주세요.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Hivatalos, udvarias
혹시 같이 일하게 될 날을 기대하고 있겠습니다.
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Hivatalos, udvarias
이 일을 도와주셔서 감사합니다.
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Hivatalos, udvarias
이 일에 관해 다인과 함꼐 논의 하길 기대합니다.
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Hivatalos, közvetlen
더 많은 정보를 원하시면...
Se vi bezonas pli informon...
Hivatalos, közvetlen
당신의 노고에 감사드립니다.
Ni dankas vian negocon.
Hivatalos, közvetlen
저에게 연락하십시오 - 제 전화번호는 ...
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Hivatalos, nagyon közvetlen
곧 답장을 받고 싶습니다.
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Kevésbé hivatalos, udvarias
... 드림,
Altestime,
Hivatalos, ismeretlen címzett
... 드림,
Altestime,
Hivatalos, gyakran használt, ismeretlen címzett
... 올림,
Altestime,
Hivatalos, nem gyakori, ismert címzett
... 보냄,
Ĉion bonan,
Nem hivatalos, két üzleti partner között akik tegeződnek
... 가,
Ĉion bonan,
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik gyakran dolgoznak együtt