angol | Kifejezések - Üzleti élet | Levél

Levél - Cím

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikai címzés forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám + utca neve
Település neve + ország rövidítése + irányítószám
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brit és ír címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Település/Város
ország
irányítószám
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadai címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Település+régió/megye rövidítés+irányítószám
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ausztráliai címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Régió/megye/állam
Település+irányítószám
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Új-Zélandi címzés:
Címzett neve
Vállalat
Házszám+Utca
Körzet/kerület/megye
Település+irányítószám
심수정
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
137-070
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Általános angol címzés: címzett, vállalat, házszám +utca, teleülés+megye/régió+irányítószám

Levél - Nyitás/Kezdés

친애하는 사장님께,
Dear Mr. President,
Nagyon hivatalos, ha a címzettnek van valamilyen címe/rangja, akkor azt használjuk a nevük helyett
관계자님께 드립니다.
Dear Sir,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
사모님께 드립니다.
Dear Madam,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
관계자님께 드립니다.
Dear Sir / Madam,
Hivatalos, nem és név ismeretlen
관계자분들께 드립니다.
Dear Sirs,
Hivatalos, amikor több embernek vagy egy egész részlegnek címezzük
관계자분께 드립니다.
To whom it may concern,
Hivatalos, címzettek neve és neme ismeretlen
친애하는 김철수님,
Dear Mr. Smith,
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
친애하는 최수정님,
Dear Mrs. Smith,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
친애하는 김미나님,
Dear Miss Smith,
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
친애하는 신수경님,
Dear Ms. Smith,
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
반가운 김미경님,
Dear John Smith,
Kevésbé hivatalos, már történt korábban üzletkötés/kapcsolatfelvétel a felek között
반가운 철호씨,
Dear John,
Nem hivatalos, a címzett a barátunk
안녕하세요. ....에 대하여 편지를 드립니다.
We are writing to you regarding…
Hivatalos, az egész vállalat nevében szól
안녕하세요. ....와 관련하여 편지를 드립니다.
We are writing in connection with...
Hivatalos, az egész vállalat nevében szól
....에 관하여 말씀드리자면,
Further to…
Hivatalos, valami olyanra utal, amit a címzett vállalattal kapcsolatban megtapasztaltál
....에 대해 말씀드리자면,
With reference to…
Hivatalos, valami olyanra utal, amit a címzett vállalattal kapcsolatban megtapasztaltál
...에 관해 문의하려 편지를 드립니다.
I am writing to enquire about…
Kevésbé hivatalos, a saját céged nevében való íráskor
.....를 대신하여 이 글을 드립니다.
I am writing to you on behalf of...
Hivatalos, amikor valaki más nevében írsz
.....께서 귀사를 크게 추천하였습니다.
Your company was highly recommended by…
Hivatalos, udvarias kezdés

Levél - Fő szöveg

혹시 폐가 되지 않는다면 ......
Would you mind if…
Hivatalos kérés, óvatos
혹시 ...... 해주실 수 있나요
Would you be so kind as to…
Hivatalos kérés, óvatos
...을 해주신다면 감사하여 몸둘바를 모르겠습니다.
I would be most obliged if…
Hivatalos kérés, óvatos
....에 대하여 좀 더 자세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
...을 해주신다면 매우 감사히 생각하겠습니다.
I would be grateful if you could...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
....을 보내주시겠습니까?
Would you please send me…
Hivatalos kérés, udvarias
....을 받아보고 싶습니다.
We are interested in obtaining/receiving…
Hivatalos kérés, udvarias
......이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
I must ask you whether...
Hivatalos kérés, udvarias
...을 추천해주시겠습니까?
Could you recommend…
Hivatalos kérés, közvetlen
...을 보내주시겠습니까?
Would you please send me…
Hivatalos kérés, közvetlen
신속히 ...을 하십시오.
You are urgently requested to…
Hivatalos kérés, nagyon közvetlen
....를 해주신다면 저희는 참 고맙겠습니다.
We would be grateful if…
Hivatalos kérés, udvarias, a vállalat nevében
....의 현재 정가가 얼마입니까?
What is your current list price for…
Hivatalos különleges kérés, közvetlen
저희는 ....에 관심이 있으며, ....에 대해 더 알고 싶습니다.
We are interested in ... and we would like to know ...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
광고를 통해 ....을 생산하신다는 것을 알게 되었습니다.
We understand from your advertisment that you produce…
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
저희는 .....을 하고 싶습니다.
It is our intention to…
Hivatalos, közvetlen szándéknyilatkozat
저희는 주의깊게 귀하의 제안을 살펴보았으며 ...
We carefully considered your proposal and…
Hivatalos, egy üzleti döntés meghozásáról
..... 를 알려드리게 되어 유감을 표합니다.
We are sorry to inform you that…
Hivatalos, ajánlat visszautasítása vagy érdeklődés hiányának érzékeltetése

Levél - Lezárás

혹시 다른 부가적인 도움이 필요하시면, 언제든지 연락하여 주십시오.
If you need any additional assistance, please contact me.
Hivatalos, nagyon udvarias
저희의 다른 도움이 필요하시다면, 언제든지 알려주십시오.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Hivatalos, nagyon udvarias
... 에 관해 미리 감사드립니다.
Thanking you in advance…
Hivatalos, nagyon udvarias
더 많은 정보가 필요하시다면, 주저하지 마시고 연락주시기 바랍니다.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Hivatalos, nagyon udvarias
이 일에 관해 최대한 빨리 토의해 주시고 연락주시면 감사하겠습니다.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Hivatalos, nagyon udvarias
최대한 빨리 답장 주시기 바랍니다. 왜냐햐면 ....
Please reply as soon as possible because…
Hivatalos, udvarias
더 많은 정보가 필요하시면, 저에게 연락하여 주세요.
If you require any further information, feel free to contact me.
Hivatalos, udvarias
혹시 같이 일하게 될 날을 기대하고 있겠습니다.
I look forward to the possibility of working together.
Hivatalos, udvarias
이 일을 도와주셔서 감사합니다.
Thank you for your help in this matter.
Hivatalos, udvarias
이 일에 관해 다인과 함꼐 논의 하길 기대합니다.
I look forward to discussing this with you.
Hivatalos, közvetlen
더 많은 정보를 원하시면...
If you require more information ...
Hivatalos, közvetlen
당신의 노고에 감사드립니다.
We appreciate your business.
Hivatalos, közvetlen
저에게 연락하십시오 - 제 전화번호는 ...
Please contact me - my direct telephone number is…
Hivatalos, nagyon közvetlen
곧 답장을 받고 싶습니다.
I look forward to hearing from you soon.
Kevésbé hivatalos, udvarias
... 드림,
Yours faithfully,
Hivatalos, ismeretlen címzett
... 드림,
Yours sincerely,
Hivatalos, gyakran használt, ismeretlen címzett
... 올림,
Respectfully yours,
Hivatalos, nem gyakori, ismert címzett
... 보냄,
Kind/Best regards,
Nem hivatalos, két üzleti partner között akik tegeződnek
... 가,
Regards,
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik gyakran dolgoznak együtt