svéd | Kifejezések - Üzleti élet | Levél

Levél - Cím

J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Amerikai címzés forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám + utca neve
Település neve + ország rövidítése + irányítószám
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brit és ír címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Település/Város
ország
irányítószám
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadai címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Település+régió/megye rövidítés+irányítószám
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ausztráliai címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Régió/megye/állam
Település+irányítószám
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Új-Zélandi címzés:
Címzett neve
Vállalat
Házszám+Utca
Körzet/kerület/megye
Település+irányítószám
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
Általános angol címzés: címzett, vállalat, házszám +utca, teleülés+megye/régió+irányítószám

Levél - Nyitás/Kezdés

尊敬的主席先生,
Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
Nagyon hivatalos, ha a címzettnek van valamilyen címe/rangja, akkor azt használjuk a nevük helyett
尊敬的先生,
Bäste herrn,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
尊敬的女士,
Bästa fru,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
尊敬的先生/女士,
Bästa herr eller fru,
Hivatalos, nem és név ismeretlen
尊敬的先生们,
Bästa herrar,
Hivatalos, amikor több embernek vagy egy egész részlegnek címezzük
尊敬的收信人,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Hivatalos, címzettek neve és neme ismeretlen
尊敬的史密斯先生,
Bäste herr Smith,
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
尊敬的史密斯女士,
Bästa fru Smith,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
尊敬的史密斯小姐,
Bästa fröken Smith,
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
尊敬的史密斯小姐/女士,
Bästa fru Smith,
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
亲爱的约翰 史密斯,
Bäste John Smith,
Kevésbé hivatalos, már történt korábban üzletkötés/kapcsolatfelvétel a felek között
亲爱的约翰,
Bäste John,
Nem hivatalos, a címzett a barátunk
我们因为...给您写信
Vi skriver till er angående ...
Hivatalos, az egész vállalat nevében szól
我们写这封信是因为...
Vi skriver i samband med ...
Hivatalos, az egész vállalat nevében szól
因贵公司...
Vidare till ...
Hivatalos, valami olyanra utal, amit a címzett vállalattal kapcsolatban megtapasztaltál
鉴于贵公司...
Med hänvisning till ...
Hivatalos, valami olyanra utal, amit a címzett vállalattal kapcsolatban megtapasztaltál
我写这封信,想询问关于...的信息
Jag skriver för att fråga om ...
Kevésbé hivatalos, a saját céged nevében való íráskor
我代表...给您写信
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Hivatalos, amikor valaki más nevében írsz
...诚挚推荐贵公司
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Hivatalos, udvarias kezdés

Levél - Fő szöveg

请问您是否介意...
Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
Hivatalos kérés, óvatos
您是否能够...
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Hivatalos kérés, óvatos
如果您能...,我将不胜感激
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Hivatalos kérés, óvatos
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
如果您能… ,我将非常感激
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
您能将…发送给我吗
Kunde ni vänligen skicka mig ...
Hivatalos kérés, udvarias
我们对接受/获得...很有兴趣
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Hivatalos kérés, udvarias
我必须问您是否...
Jag måste fråga er om/angående ...
Hivatalos kérés, udvarias
您能推荐...吗?
Skulle ni kunna rekommendera ...
Hivatalos kérés, közvetlen
您能将...发送给我吗?
Skulle ni kunna skicka mig ...
Hivatalos kérés, közvetlen
请您尽快按要求将...
Vi ber er omgående att ...
Hivatalos kérés, nagyon közvetlen
如果您能...,我们将不胜感激
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
Hivatalos kérés, udvarias, a vállalat nevében
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Hivatalos különleges kérés, közvetlen
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
我们的意向是...
Vi har för avsikt att ...
Hivatalos, közvetlen szándéknyilatkozat
我们仔细考虑了您的建议和...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Hivatalos, egy üzleti döntés meghozásáról
很抱歉地通知您...
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Hivatalos, ajánlat visszautasítása vagy érdeklődés hiányának érzékeltetése

Levél - Lezárás

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Hivatalos, nagyon udvarias
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
Hivatalos, nagyon udvarias
提前谢谢您…
Tack på förhand...
Hivatalos, nagyon udvarias
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Hivatalos, nagyon udvarias
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
Hivatalos, nagyon udvarias
麻烦您请尽快回复,因为...
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Hivatalos, udvarias
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
Hivatalos, udvarias
我很期待将来有合作的可能性。
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
Hivatalos, udvarias
谢谢您在这件事上的帮忙。
Tack för hjälpen med detta ärende.
Hivatalos, udvarias
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Hivatalos, közvetlen
如果您需要更多信息...
Om ni behöver mer information ...
Hivatalos, közvetlen
和您做生意,我们觉得很愉快。
Vi uppskattar att göra affärer med er.
Hivatalos, közvetlen
请联系我,我的电话号码是...
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
Hivatalos, nagyon közvetlen
期待着尽快得到您的回复。
Jag ser fram emot att höra från er snart.
Kevésbé hivatalos, udvarias
此致
Med vänlig hälsning,
Hivatalos, ismeretlen címzett
此致
敬礼
Med vänliga hälsningar,
Hivatalos, gyakran használt, ismeretlen címzett
肃然至上
Med vänlig hälsning,
Hivatalos, nem gyakori, ismert címzett
祝好
Vänliga hälsningar,
Nem hivatalos, két üzleti partner között akik tegeződnek
祝好
Hälsningar,
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik gyakran dolgoznak együtt