spanyol | Kifejezések - Üzleti élet | Levél

Levél - Cím

J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
Sr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikai címzés forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám + utca neve
Település neve + ország rövidítése + irányítószám
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
12560 Madrid (Madrid)
Brit és ír címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Település/Város
ország
irányítószám
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 1102
2560 Quilmes, Provincia de Buenos Aires
Kanadai címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Település+régió/megye rövidítés+irányítószám
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Sra. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ausztráliai címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Régió/megye/állam
Település+irányítószám
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
Srta. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Új-Zélandi címzés:
Címzett neve
Vállalat
Házszám+Utca
Körzet/kerület/megye
Település+irányítószám
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
Colonia Polanco
C.P. 12560 México, D.F.
Általános angol címzés: címzett, vállalat, házszám +utca, teleülés+megye/régió+irányítószám

Levél - Nyitás/Kezdés

尊敬的主席先生,
Distinguido Sr. Presidente:
Nagyon hivatalos, ha a címzettnek van valamilyen címe/rangja, akkor azt használjuk a nevük helyett
尊敬的先生,
Distinguido Señor:
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
尊敬的女士,
Distinguida Señora:
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
尊敬的先生/女士,
Distinguidos Señores:
Hivatalos, nem és név ismeretlen
尊敬的先生们,
Apreciados Señores:
Hivatalos, amikor több embernek vagy egy egész részlegnek címezzük
尊敬的收信人,
A quien pueda interesar
Hivatalos, címzettek neve és neme ismeretlen
尊敬的史密斯先生,
Apreciado Sr. Pérez:
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
尊敬的史密斯女士,
Apreciada Sra. Pérez:
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
尊敬的史密斯小姐,
Apreciada Srta. Pérez:
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
尊敬的史密斯小姐/女士,
Apreciada Sra. Pérez:
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
亲爱的约翰 史密斯,
Estimado Sr. Pérez:
Kevésbé hivatalos, már történt korábban üzletkötés/kapcsolatfelvétel a felek között
亲爱的约翰,
Querido Juan:
Nem hivatalos, a címzett a barátunk
我们因为...给您写信
Nos dirigimos a usted en referencia a...
Hivatalos, az egész vállalat nevében szól
我们写这封信是因为...
Le escribimos en referencia a...
Hivatalos, az egész vállalat nevében szól
因贵公司...
Con relación a...
Hivatalos, valami olyanra utal, amit a címzett vállalattal kapcsolatban megtapasztaltál
鉴于贵公司...
En referencia a...
Hivatalos, valami olyanra utal, amit a címzett vállalattal kapcsolatban megtapasztaltál
我写这封信,想询问关于...的信息
Escribo para pedir información sobre...
Kevésbé hivatalos, a saját céged nevében való íráskor
我代表...给您写信
Le escribo en nombre de...
Hivatalos, amikor valaki más nevében írsz
...诚挚推荐贵公司
Su compañía nos fue muy recomendada por...
Hivatalos, udvarias kezdés

Levél - Fő szöveg

请问您是否介意...
¿Sería posible...
Hivatalos kérés, óvatos
您是否能够...
¿Tendría la amabilidad de...
Hivatalos kérés, óvatos
如果您能...,我将不胜感激
Me complacería mucho si...
Hivatalos kérés, óvatos
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
Agradeceríamos si pudiera enviarnos información más detallada en cuanto a...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
如果您能… ,我将非常感激
Le agradecería enormemente si pudiera...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
您能将…发送给我吗
¿Podría enviarme...
Hivatalos kérés, udvarias
我们对接受/获得...很有兴趣
Estamos interesados en obtener/recibir...
Hivatalos kérés, udvarias
我必须问您是否...
Me atrevo a preguntarle si...
Hivatalos kérés, udvarias
您能推荐...吗?
¿Podría recomendarme...
Hivatalos kérés, közvetlen
您能将...发送给我吗?
¿Podría enviarme...
Hivatalos kérés, közvetlen
请您尽快按要求将...
Se le insta urgentemente a...
Hivatalos kérés, nagyon közvetlen
如果您能...,我们将不胜感激
Estaríamos muy agradecidos si...
Hivatalos kérés, udvarias, a vállalat nevében
您目前针对...的价格清单是什么样的?
¿Cuál es la lista actual de precios de...
Hivatalos különleges kérés, közvetlen
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Estamos interesados en... y quisiéramos saber...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Entendemos según su anuncio publicitario que ustedes producen...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
我们的意向是...
Es nuestra intención...
Hivatalos, közvetlen szándéknyilatkozat
我们仔细考虑了您的建议和...
Consideramos su propuesta con detenimiento y...
Hivatalos, egy üzleti döntés meghozásáról
很抱歉地通知您...
Lamentamos informarle que...
Hivatalos, ajánlat visszautasítása vagy érdeklődés hiányának érzékeltetése

Levél - Lezárás

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Si necesita ayuda adicional, sírvase a contactarme.
Hivatalos, nagyon udvarias
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Si podemos brindarle nuestra ayuda, por favor, háganoslo saber.
Hivatalos, nagyon udvarias
提前谢谢您…
Le agradecemos de antemano...
Hivatalos, nagyon udvarias
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
Si requiere información adicional no dude en contactarme.
Hivatalos, nagyon udvarias
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Le agradecería mucho si atiende este asunto lo más pronto posible.
Hivatalos, nagyon udvarias
麻烦您请尽快回复,因为...
Le rogamos responda a la brevedad posible ya que...
Hivatalos, udvarias
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Si requiere más información no dude en contactarme.
Hivatalos, udvarias
我很期待将来有合作的可能性。
Me complace la idea de trabajar juntos.
Hivatalos, udvarias
谢谢您在这件事上的帮忙。
Gracias por su ayuda en este asunto.
Hivatalos, udvarias
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
Me complace la idea de discutir esto con usted.
Hivatalos, közvetlen
如果您需要更多信息...
Si requiere más información...
Hivatalos, közvetlen
和您做生意,我们觉得很愉快。
Apreciamos hacer negocios con usted.
Hivatalos, közvetlen
请联系我,我的电话号码是...
Por favor, póngase en contacto conmigo, mi número directo es...
Hivatalos, nagyon közvetlen
期待着尽快得到您的回复。
Espero tener noticias de usted pronto.
Kevésbé hivatalos, udvarias
此致
Se despide cordialmente,
Hivatalos, ismeretlen címzett
此致
敬礼
Atentamente,
Hivatalos, gyakran használt, ismeretlen címzett
肃然至上
Respetuosamente,
Hivatalos, nem gyakori, ismert címzett
祝好
Saludos,
Nem hivatalos, két üzleti partner között akik tegeződnek
祝好
Saludos,
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik gyakran dolgoznak együtt