orosz | Kifejezések - Üzleti élet | Levél

Levél - Cím

J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikai címzés forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám + utca neve
Település neve + ország rövidítése + irányítószám
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brit és ír címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Település/Város
ország
irányítószám
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadai címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Település+régió/megye rövidítés+irányítószám
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ausztráliai címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Régió/megye/állam
Település+irányítószám
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Új-Zélandi címzés:
Címzett neve
Vállalat
Házszám+Utca
Körzet/kerület/megye
Település+irányítószám
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
Комарова Н.
Новосибирск
ул. Советская, 56 - 123
530000
Általános angol címzés: címzett, vállalat, házszám +utca, teleülés+megye/régió+irányítószám

Levél - Nyitás/Kezdés

尊敬的主席先生,
Уважаемый г-н президент
Nagyon hivatalos, ha a címzettnek van valamilyen címe/rangja, akkor azt használjuk a nevük helyett
尊敬的先生,
Уважаемый г-н ...
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
尊敬的女士,
Уважаемая госпожа
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
尊敬的先生/女士,
Уважаемые...
Hivatalos, nem és név ismeretlen
尊敬的先生们,
Уважаемые...
Hivatalos, amikor több embernek vagy egy egész részlegnek címezzük
尊敬的收信人,
Уважаемые...
Hivatalos, címzettek neve és neme ismeretlen
尊敬的史密斯先生,
Уважаемый г-н Смидт
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
尊敬的史密斯女士,
Уважаемая г-жа Смидт
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
尊敬的史密斯小姐,
Уважаемая г-жа Смидт
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
尊敬的史密斯小姐/女士,
Уважаемая г-жа Смидт
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
亲爱的约翰 史密斯,
Уважаемый...
Kevésbé hivatalos, már történt korábban üzletkötés/kapcsolatfelvétel a felek között
亲爱的约翰,
Привет, Иван!
Nem hivatalos, a címzett a barátunk
我们因为...给您写信
Пишем вам по поводу...
Hivatalos, az egész vállalat nevében szól
我们写这封信是因为...
Мы пишем в связи с ...
Hivatalos, az egész vállalat nevében szól
因贵公司...
Ввиду...
Hivatalos, valami olyanra utal, amit a címzett vállalattal kapcsolatban megtapasztaltál
鉴于贵公司...
В отношении...
Hivatalos, valami olyanra utal, amit a címzett vállalattal kapcsolatban megtapasztaltál
我写这封信,想询问关于...的信息
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Kevésbé hivatalos, a saját céged nevében való íráskor
我代表...给您写信
Я пишу от лица..., чтобы...
Hivatalos, amikor valaki más nevében írsz
...诚挚推荐贵公司
Ваша компания была рекомендована...
Hivatalos, udvarias kezdés

Levél - Fő szöveg

请问您是否介意...
Вы не против, если...
Hivatalos kérés, óvatos
您是否能够...
Будьте любезны...
Hivatalos kérés, óvatos
如果您能...,我将不胜感激
Буду очень благодарен, если...
Hivatalos kérés, óvatos
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
如果您能… ,我将非常感激
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
您能将…发送给我吗
Не могли бы вы прислать мне...
Hivatalos kérés, udvarias
我们对接受/获得...很有兴趣
Мы заинтересованы в получении...
Hivatalos kérés, udvarias
我必须问您是否...
Вынужден (с)просить вас...
Hivatalos kérés, udvarias
您能推荐...吗?
Не могли бы вы посоветовать...
Hivatalos kérés, közvetlen
您能将...发送给我吗?
Пришлите пожалуйста...
Hivatalos kérés, közvetlen
请您尽快按要求将...
Вам необходимо срочно...
Hivatalos kérés, nagyon közvetlen
如果您能...,我们将不胜感激
Мы были бы признательны, если..
Hivatalos kérés, udvarias, a vállalat nevében
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Hivatalos különleges kérés, közvetlen
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
我们的意向是...
Мы намерены...
Hivatalos, közvetlen szándéknyilatkozat
我们仔细考虑了您的建议和...
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Hivatalos, egy üzleti döntés meghozásáról
很抱歉地通知您...
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Hivatalos, ajánlat visszautasítása vagy érdeklődés hiányának érzékeltetése

Levél - Lezárás

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Hivatalos, nagyon udvarias
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Hivatalos, nagyon udvarias
提前谢谢您…
Заранее спасибо...
Hivatalos, nagyon udvarias
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Hivatalos, nagyon udvarias
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Hivatalos, nagyon udvarias
麻烦您请尽快回复,因为...
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Hivatalos, udvarias
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Hivatalos, udvarias
我很期待将来有合作的可能性。
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Hivatalos, udvarias
谢谢您在这件事上的帮忙。
Спасибо за помощь в этом деле.
Hivatalos, udvarias
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
Я хотел бы обсудить это с вами
Hivatalos, közvetlen
如果您需要更多信息...
Если вам необходимо больше информации...
Hivatalos, közvetlen
和您做生意,我们觉得很愉快。
Мы ценим ваш вклад
Hivatalos, közvetlen
请联系我,我的电话号码是...
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Hivatalos, nagyon közvetlen
期待着尽快得到您的回复。
Надеюсь на скорый ответ
Kevésbé hivatalos, udvarias
此致
С уважением...
Hivatalos, ismeretlen címzett
此致
敬礼
С уважением...
Hivatalos, gyakran használt, ismeretlen címzett
肃然至上
С уважением ваш...
Hivatalos, nem gyakori, ismert címzett
祝好
С уважением...
Nem hivatalos, két üzleti partner között akik tegeződnek
祝好
С уважением...
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik gyakran dolgoznak együtt