olasz | Kifejezések - Üzleti élet | Levél

Levél - Cím

J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikai címzés forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám + utca neve
Település neve + ország rövidítése + irányítószám
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brit és ír címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Település/Város
ország
irányítószám
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadai címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Település+régió/megye rövidítés+irányítószám
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ausztráliai címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Régió/megye/állam
Település+irányítószám
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Új-Zélandi címzés:
Címzett neve
Vállalat
Házszám+Utca
Körzet/kerület/megye
Település+irányítószám
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
S.A.G. s.n.c.
di Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
Általános angol címzés: címzett, vállalat, házszám +utca, teleülés+megye/régió+irányítószám

Levél - Nyitás/Kezdés

尊敬的主席先生,
Egregio Prof. Gianpaoletti,
Nagyon hivatalos, ha a címzettnek van valamilyen címe/rangja, akkor azt használjuk a nevük helyett
尊敬的先生,
Gentilissimo,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
尊敬的女士,
Gentilissima,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
尊敬的先生/女士,
Gentili Signore e Signori,
Hivatalos, nem és név ismeretlen
尊敬的先生们,
Alla cortese attenzione di ...,
Hivatalos, amikor több embernek vagy egy egész részlegnek címezzük
尊敬的收信人,
A chi di competenza,
Hivatalos, címzettek neve és neme ismeretlen
尊敬的史密斯先生,
Gentilissimo Sig. Rossi,
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
尊敬的史密斯女士,
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
尊敬的史密斯小姐,
Gentilissima Sig.na Verdi,
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
尊敬的史密斯小姐/女士,
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
亲爱的约翰 史密斯,
Gentilissimo Bianchi,
Kevésbé hivatalos, már történt korábban üzletkötés/kapcsolatfelvétel a felek között
亲爱的约翰,
Gentile Mario,
Nem hivatalos, a címzett a barátunk
我们因为...给您写信
La contatto per conto di S.A.G. s.n.c. in riferimento a...
Hivatalos, az egész vállalat nevében szól
我们写这封信是因为...
La contatto in nome di S.A.G. s.n.c. per quanto riguarda...
Hivatalos, az egész vállalat nevében szól
因贵公司...
In riferimento a...
Hivatalos, valami olyanra utal, amit a címzett vállalattal kapcsolatban megtapasztaltál
鉴于贵公司...
Per quanto concerne...
Hivatalos, valami olyanra utal, amit a címzett vállalattal kapcsolatban megtapasztaltál
我写这封信,想询问关于...的信息
La contatto per avere maggiori informazioni...
Kevésbé hivatalos, a saját céged nevében való íráskor
我代表...给您写信
La contatto per conto di...
Hivatalos, amikor valaki más nevében írsz
...诚挚推荐贵公司
La Vs. azienda ci è stata caldamente raccomandata da...
Hivatalos, udvarias kezdés

Levél - Fő szöveg

请问您是否介意...
Le dispiacerebbe...
Hivatalos kérés, óvatos
您是否能够...
La contatto per sapere se può...
Hivatalos kérés, óvatos
如果您能...,我将不胜感激
Le sarei veramente grata/o se...
Hivatalos kérés, óvatos
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
Le saremmo molto grati se volesse inviarci informazioni più dettagliate in riferimento a...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
如果您能… ,我将非常感激
Le sarei riconoscente se volesse...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
您能将…发送给我吗
Potrebbe inviarmi...
Hivatalos kérés, udvarias
我们对接受/获得...很有兴趣
Siamo interessati a ricevere/ottenere...
Hivatalos kérés, udvarias
我必须问您是否...
Mi trovo a chiederLe di...
Hivatalos kérés, udvarias
您能推荐...吗?
Potrebbe raccomadarmi...
Hivatalos kérés, közvetlen
您能将...发送给我吗?
Potrebbe inviarmi..., per favore.
Hivatalos kérés, közvetlen
请您尽快按要求将...
La invitiamo caldamente a...
Hivatalos kérés, nagyon közvetlen
如果您能...,我们将不胜感激
Le saremmo grati se...
Hivatalos kérés, udvarias, a vállalat nevében
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Potrebbe inviarmi il listino prezzi attualmente in uso per...
Hivatalos különleges kérés, közvetlen
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Siamo interessati a... e vorremo sapere...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Dal Vs. materiale pubblicitario intuiamo che la Vs. azienda produce...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
我们的意向是...
È nostra intenzione...
Hivatalos, közvetlen szándéknyilatkozat
我们仔细考虑了您的建议和...
Dopo attenta considerazione...
Hivatalos, egy üzleti döntés meghozásáról
很抱歉地通知您...
Siamo spiacenti di doverLa informare che...
Hivatalos, ajánlat visszautasítása vagy érdeklődés hiányának érzékeltetése

Levél - Lezárás

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
In caso avesse bisogno di assistenza, non esiti a contattarmi.
Hivatalos, nagyon udvarias
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Se possiamo esserLe di ulteriore aiuto, non esiti a contattarci.
Hivatalos, nagyon udvarias
提前谢谢您…
RingraziandoLa anticipatamente,
Hivatalos, nagyon udvarias
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
In caso fossero necessarie ulteriori informazioni, non esiti a contattarmi.
Hivatalos, nagyon udvarias
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Le sarei grato/a se volesse occuparsi della questione il prima possibile.
Hivatalos, nagyon udvarias
麻烦您请尽快回复,因为...
La preghiamo di contattarci il prima possibile poiché...
Hivatalos, udvarias
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Rimango a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.
Hivatalos, udvarias
我很期待将来有合作的可能性。
Spero vivamente sia possibile pensare ad una prossima collaborazione.
Hivatalos, udvarias
谢谢您在这件事上的帮忙。
La ringrazio per l'aiuto nella risoluzione di questa questione.
Hivatalos, udvarias
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
Spero di poterne discutere con Lei al più presto.
Hivatalos, közvetlen
如果您需要更多信息...
In caso fossero necessarie maggiori informazioni...
Hivatalos, közvetlen
和您做生意,我们觉得很愉快。
Pensiamo che la Vs. attività sia molto interessante.
Hivatalos, közvetlen
请联系我,我的电话号码是...
Sentiamoci, il mio numero è...
Hivatalos, nagyon közvetlen
期待着尽快得到您的回复。
Spero di sentirLa presto.
Kevésbé hivatalos, udvarias
此致
In fede,
Hivatalos, ismeretlen címzett
此致
敬礼
Cordiali saluti
Hivatalos, gyakran használt, ismeretlen címzett
肃然至上
Cordialmente,
Hivatalos, nem gyakori, ismert címzett
祝好
Saluti
Nem hivatalos, két üzleti partner között akik tegeződnek
祝好
Saluti
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik gyakran dolgoznak együtt