német | Kifejezések - Üzleti élet | Levél

Levél - Cím

J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikai címzés forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám + utca neve
Település neve + ország rövidítése + irányítószám
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brit és ír címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Település/Város
ország
irányítószám
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadai címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Település+régió/megye rövidítés+irányítószám
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ausztráliai címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Régió/megye/állam
Település+irányítószám
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Új-Zélandi címzés:
Címzett neve
Vállalat
Házszám+Utca
Körzet/kerület/megye
Település+irányítószám
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
Müller & Sohn GmbH
Herrn Peter Müller
Falkenstraße 28
20140 Hamburg
Deutschland
Általános angol címzés: címzett, vállalat, házszám +utca, teleülés+megye/régió+irányítószám

Levél - Nyitás/Kezdés

尊敬的主席先生,
Sehr geehrter Herr Präsident,
Nagyon hivatalos, ha a címzettnek van valamilyen címe/rangja, akkor azt használjuk a nevük helyett
尊敬的先生,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
尊敬的女士,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
尊敬的先生/女士,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Hivatalos, nem és név ismeretlen
尊敬的先生们,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Hivatalos, amikor több embernek vagy egy egész részlegnek címezzük
尊敬的收信人,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Hivatalos, címzettek neve és neme ismeretlen
尊敬的史密斯先生,
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
尊敬的史密斯女士,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
尊敬的史密斯小姐,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
尊敬的史密斯小姐/女士,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
亲爱的约翰 史密斯,
Lieber Herr Schmidt,
Kevésbé hivatalos, már történt korábban üzletkötés/kapcsolatfelvétel a felek között
亲爱的约翰,
Lieber Johann,
Nem hivatalos, a címzett a barátunk
我们因为...给您写信
Wir schreiben Ihnen bezüglich...
Hivatalos, az egész vállalat nevében szól
我们写这封信是因为...
Wir schreiben Ihnen in Zusammenhang mit...
Hivatalos, az egész vállalat nevében szól
因贵公司...
Bezug nehmend auf...
Hivatalos, valami olyanra utal, amit a címzett vállalattal kapcsolatban megtapasztaltál
鉴于贵公司...
In Bezug auf...
Hivatalos, valami olyanra utal, amit a címzett vállalattal kapcsolatban megtapasztaltál
我写这封信,想询问关于...的信息
Ich schreibe Ihnen, um mich nach ... zu erkundigen...
Kevésbé hivatalos, a saját céged nevében való íráskor
我代表...给您写信
Ich schreibe Ihnen im Namen von...
Hivatalos, amikor valaki más nevében írsz
...诚挚推荐贵公司
Ihr Unternehmen wurde mir von ... sehr empfohlen...
Hivatalos, udvarias kezdés

Levél - Fő szöveg

请问您是否介意...
Würde es Sie Ihnen etwas ausmachen, wenn...
Hivatalos kérés, óvatos
您是否能够...
Wären Sie so freundlich...
Hivatalos kérés, óvatos
如果您能...,我将不胜感激
Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn...
Hivatalos kérés, óvatos
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns ausführlichere Informationen über ... zusenden könnten.
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
如果您能… ,我将非常感激
Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie ... könnten...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
您能将…发送给我吗
Würden Sie mir freundlicherweise ... zusenden...
Hivatalos kérés, udvarias
我们对接受/获得...很有兴趣
Wir sind daran interessiert, ... zu beziehen/erhalten...
Hivatalos kérés, udvarias
我必须问您是否...
Ich möchte Sie fragen, ob...
Hivatalos kérés, udvarias
您能推荐...吗?
Können Sie ... empfehlen...
Hivatalos kérés, közvetlen
您能将...发送给我吗?
Würden Sie mir freundlicherweise … zusenden...
Hivatalos kérés, közvetlen
请您尽快按要求将...
Sie werden dringlichst gebeten, ...
Hivatalos kérés, nagyon közvetlen
如果您能...,我们将不胜感激
Wir wären Ihnen dankbar, wenn...
Hivatalos kérés, udvarias, a vállalat nevében
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Wie lautet Ihr aktueller Listenpreis für...
Hivatalos különleges kérés, közvetlen
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Wir sind an ... interessiert und würden gerne wissen, ...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Wir haben Ihrer Werbung entnommen, dass Sie ... herstellen...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
我们的意向是...
Wir beabsichtigen...
Hivatalos, közvetlen szándéknyilatkozat
我们仔细考虑了您的建议和...
Wir haben Ihr Angebot sorgfältig geprüft und…
Hivatalos, egy üzleti döntés meghozásáról
很抱歉地通知您...
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass…
Hivatalos, ajánlat visszautasítása vagy érdeklődés hiányának érzékeltetése

Levél - Lezárás

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Für weitere Auskünfte stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Hivatalos, nagyon udvarias
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Bitte lassen Sie uns wissen, falls wir Ihnen weiter behilflich sein können.
Hivatalos, nagyon udvarias
提前谢谢您…
Vielen Dank im Voraus...
Hivatalos, nagyon udvarias
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Hivatalos, nagyon udvarias
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Ich wäre Ihnen äußerst dankbar, wenn Sie diese Angelegenheit so schnell wie möglich prüfen könnten.
Hivatalos, nagyon udvarias
麻烦您请尽快回复,因为...
Bitte antworten Sie uns umgehend, da…
Hivatalos, udvarias
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Hivatalos, udvarias
我很期待将来有合作的可能性。
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.
Hivatalos, udvarias
谢谢您在这件事上的帮忙。
Vielen Dank für Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit.
Hivatalos, udvarias
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
Ich freue mich darauf, diesen Sachverhalt mit Ihnen zu besprechen.
Hivatalos, közvetlen
如果您需要更多信息...
Falls Sie weitere Informationen benötigen...
Hivatalos, közvetlen
和您做生意,我们觉得很愉快。
Wir schätzen Sie als Kunde.
Hivatalos, közvetlen
请联系我,我的电话号码是...
Bitte kontaktieren Sie mich. Meine Telefonnummer ist...
Hivatalos, nagyon közvetlen
期待着尽快得到您的回复。
Ich würde mich freuen, bald von Ihnen zu hören.
Kevésbé hivatalos, udvarias
此致
Mit freundlichen Grüßen
Hivatalos, ismeretlen címzett
此致
敬礼
Mit freundlichen Grüßen
Hivatalos, gyakran használt, ismeretlen címzett
肃然至上
Hochachtungsvoll
Hivatalos, nem gyakori, ismert címzett
祝好
Herzliche Grüße
Nem hivatalos, két üzleti partner között akik tegeződnek
祝好
Grüße
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik gyakran dolgoznak együtt