holland | Kifejezések - Üzleti élet | Levél

Levél - Cím

J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Amerikai címzés forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám + utca neve
Település neve + ország rövidítése + irányítószám
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Brit és ír címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Település/Város
ország
irányítószám
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Kanadai címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Település+régió/megye rövidítés+irányítószám
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Ausztráliai címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Régió/megye/állam
Település+irányítószám
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
Miss. L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Új-Zélandi címzés:
Címzett neve
Vállalat
Házszám+Utca
Körzet/kerület/megye
Település+irányítószám
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
Van der Meer & Zonen, Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Általános angol címzés: címzett, vállalat, házszám +utca, teleülés+megye/régió+irányítószám

Levél - Nyitás/Kezdés

尊敬的主席先生,
Geachte heer President
Nagyon hivatalos, ha a címzettnek van valamilyen címe/rangja, akkor azt használjuk a nevük helyett
尊敬的先生,
Geachte heer
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
尊敬的女士,
Geachte mevrouw
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
尊敬的先生/女士,
Geachte heer, mevrouw
Hivatalos, nem és név ismeretlen
尊敬的先生们,
Geachte dames en heren
Hivatalos, amikor több embernek vagy egy egész részlegnek címezzük
尊敬的收信人,
Geachte dames en heren
Hivatalos, címzettek neve és neme ismeretlen
尊敬的史密斯先生,
Geachte heer Jansen
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
尊敬的史密斯女士,
Geachte mevrouw Jansen
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
尊敬的史密斯小姐,
Geachte mevrouw Jansen
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
尊敬的史密斯小姐/女士,
Geachte mevrouw Jansen
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
亲爱的约翰 史密斯,
Beste meneer Jansen
Kevésbé hivatalos, már történt korábban üzletkötés/kapcsolatfelvétel a felek között
亲爱的约翰,
Beste Jan
Nem hivatalos, a címzett a barátunk
我们因为...给您写信
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Hivatalos, az egész vállalat nevében szól
我们写这封信是因为...
Wij schrijven u in verband met ...
Hivatalos, az egész vállalat nevében szól
因贵公司...
Met betrekking tot ...
Hivatalos, valami olyanra utal, amit a címzett vállalattal kapcsolatban megtapasztaltál
鉴于贵公司...
Ten aanzien van ...
Hivatalos, valami olyanra utal, amit a címzett vállalattal kapcsolatban megtapasztaltál
我写这封信,想询问关于...的信息
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Kevésbé hivatalos, a saját céged nevében való íráskor
我代表...给您写信
Ik schrijf u uit naam van ...
Hivatalos, amikor valaki más nevében írsz
...诚挚推荐贵公司
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Hivatalos, udvarias kezdés

Levél - Fő szöveg

请问您是否介意...
Zou u het erg vinden om ...
Hivatalos kérés, óvatos
您是否能够...
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Hivatalos kérés, óvatos
如果您能...,我将不胜感激
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Hivatalos kérés, óvatos
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
如果您能… ,我将非常感激
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
您能将…发送给我吗
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Hivatalos kérés, udvarias
我们对接受/获得...很有兴趣
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Hivatalos kérés, udvarias
我必须问您是否...
Ik zou u willen vragen, of ...
Hivatalos kérés, udvarias
您能推荐...吗?
Kunt u ... aanbevelen ...
Hivatalos kérés, közvetlen
您能将...发送给我吗?
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Hivatalos kérés, közvetlen
请您尽快按要求将...
U wordt dringend verzocht ...
Hivatalos kérés, nagyon közvetlen
如果您能...,我们将不胜感激
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Hivatalos kérés, udvarias, a vállalat nevében
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Hivatalos különleges kérés, közvetlen
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
我们的意向是...
Het is ons oogmerk om ...
Hivatalos, közvetlen szándéknyilatkozat
我们仔细考虑了您的建议和...
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Hivatalos, egy üzleti döntés meghozásáról
很抱歉地通知您...
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Hivatalos, ajánlat visszautasítása vagy érdeklődés hiányának érzékeltetése

Levél - Lezárás

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Hivatalos, nagyon udvarias
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Hivatalos, nagyon udvarias
提前谢谢您…
Bij voorbaat dank.
Hivatalos, nagyon udvarias
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Hivatalos, nagyon udvarias
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Hivatalos, nagyon udvarias
麻烦您请尽快回复,因为...
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Hivatalos, udvarias
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Hivatalos, udvarias
我很期待将来有合作的可能性。
Ik verheug mij op de samenwerking.
Hivatalos, udvarias
谢谢您在这件事上的帮忙。
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Hivatalos, udvarias
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Hivatalos, közvetlen
如果您需要更多信息...
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Hivatalos, közvetlen
和您做生意,我们觉得很愉快。
Wij waarderen u als klant.
Hivatalos, közvetlen
请联系我,我的电话号码是...
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Hivatalos, nagyon közvetlen
期待着尽快得到您的回复。
Ik hoor graag van u.
Kevésbé hivatalos, udvarias
此致
Met vriendelijke groet,
Hivatalos, ismeretlen címzett
此致
敬礼
Met vriendelijke groet,
Hivatalos, gyakran használt, ismeretlen címzett
肃然至上
Hoogachtend,
Hivatalos, nem gyakori, ismert címzett
祝好
Met de beste groeten,
Nem hivatalos, két üzleti partner között akik tegeződnek
祝好
Groeten,
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik gyakran dolgoznak együtt