francia | Kifejezések - Üzleti élet | Levél

Levél - Cím

J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikai címzés forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám + utca neve
Település neve + ország rövidítése + irányítószám
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brit és ír címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Település/Város
ország
irányítószám
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
Claude Dubois
Société Lecanada
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
Kanadai címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Település+régió/megye rövidítés+irányítószám
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Jacques Durant
Société Labelgique
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
Ausztráliai címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Régió/megye/állam
Település+irányítószám
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
Stéphane Bajon
Société Lasuisse
50 avenue de la République
1500 Genève.
Új-Zélandi címzés:
Címzett neve
Vállalat
Házszám+Utca
Körzet/kerület/megye
Település+irányítószám
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
Clarisse Beaulieu
Société Lafrance
18, rue du Bac
75500 PARIS.
Általános angol címzés: címzett, vállalat, házszám +utca, teleülés+megye/régió+irányítószám

Levél - Nyitás/Kezdés

尊敬的主席先生,
Monsieur le président,
Nagyon hivatalos, ha a címzettnek van valamilyen címe/rangja, akkor azt használjuk a nevük helyett
尊敬的先生,
Monsieur,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
尊敬的女士,
Madame,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
尊敬的先生/女士,
Madame, Monsieur,
Hivatalos, nem és név ismeretlen
尊敬的先生们,
Madame, Monsieur,
Hivatalos, amikor több embernek vagy egy egész részlegnek címezzük
尊敬的收信人,
Aux principaux concernés,
Hivatalos, címzettek neve és neme ismeretlen
尊敬的史密斯先生,
Monsieur Dupont,
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
尊敬的史密斯女士,
Madame Dupont,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
尊敬的史密斯小姐,
Mademoiselle Dupont,
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
尊敬的史密斯小姐/女士,
Madame Dupont,
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
亲爱的约翰 史密斯,
Monsieur Dupont,
Kevésbé hivatalos, már történt korábban üzletkötés/kapcsolatfelvétel a felek között
亲爱的约翰,
Cher Benjamin,
Nem hivatalos, a címzett a barátunk
我们因为...给您写信
Nous vous écrivons concernant...
Hivatalos, az egész vállalat nevében szól
我们写这封信是因为...
Nous vous écrivons au sujet de...
Hivatalos, az egész vállalat nevében szól
因贵公司...
Suite à...
Hivatalos, valami olyanra utal, amit a címzett vállalattal kapcsolatban megtapasztaltál
鉴于贵公司...
En référence à...
Hivatalos, valami olyanra utal, amit a címzett vállalattal kapcsolatban megtapasztaltál
我写这封信,想询问关于...的信息
J'écris afin de me renseigner sur...
Kevésbé hivatalos, a saját céged nevében való íráskor
我代表...给您写信
Je vous écris de la part de...
Hivatalos, amikor valaki más nevében írsz
...诚挚推荐贵公司
Votre société fut recommandée par...
Hivatalos, udvarias kezdés

Levél - Fő szöveg

请问您是否介意...
Si cela ne vous occasionne aucun désagrément...
Hivatalos kérés, óvatos
您是否能够...
Auriez-vous l'amabilité de...
Hivatalos kérés, óvatos
如果您能...,我将不胜感激
Je vous saurai gré de...
Hivatalos kérés, óvatos
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
Nous vous saurions gré si vous aviez l'obligeance de nous envoyer plus d'informations sur...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
如果您能… ,我将非常感激
Je vous saurai gré de...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
您能将…发送给我吗
Pourriez-vous me faire parvenir...
Hivatalos kérés, udvarias
我们对接受/获得...很有兴趣
Nous sommes intéressés par la réception de...
Hivatalos kérés, udvarias
我必须问您是否...
Je me permets de vous demander si...
Hivatalos kérés, udvarias
您能推荐...吗?
Pourriez-vous recommander...
Hivatalos kérés, közvetlen
您能将...发送给我吗?
Auriez-vous l'obligeance de m'envoyer...
Hivatalos kérés, közvetlen
请您尽快按要求将...
Nous vous prions de...
Hivatalos kérés, nagyon közvetlen
如果您能...,我们将不胜感激
Nous vous serions reconnaissants si...
Hivatalos kérés, udvarias, a vállalat nevében
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Quelle est votre liste des prix pour...
Hivatalos különleges kérés, közvetlen
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Nous sommes intéressés par ... et nous désirerions savoir ...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Nous comprenons de part votre publicité que vous produisez...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
我们的意向是...
Notre intention est de...
Hivatalos, közvetlen szándéknyilatkozat
我们仔细考虑了您的建议和...
Nous avons étudié votre proposition avec la plus grande attention et...
Hivatalos, egy üzleti döntés meghozásáról
很抱歉地通知您...
Nous regrettons de vous informer que...
Hivatalos, ajánlat visszautasítása vagy érdeklődés hiányának érzékeltetése

Levél - Lezárás

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Pour toute aide supplémentaire, n'hésitez pas à me contacter.
Hivatalos, nagyon udvarias
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
N'hésitez pas à nous contacter pour toute une aide supplémentaire.
Hivatalos, nagyon udvarias
提前谢谢您…
En vous remerciant par avance...
Hivatalos, nagyon udvarias
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.
Hivatalos, nagyon udvarias
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Je vous serais reconnaissant si vous pouviez étudier cette question aussi rapidement que possible.
Hivatalos, nagyon udvarias
麻烦您请尽快回复,因为...
Merci de me répondre dès que possible, étant donné que...
Hivatalos, udvarias
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'informations.
Hivatalos, udvarias
我很期待将来有合作的可能性。
Je me réjouis de la possibilité d'une future collaboration.
Hivatalos, udvarias
谢谢您在这件事上的帮忙。
Merci pour votre aide.
Hivatalos, udvarias
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
Dans l'attente d'un entretien prochain.
Hivatalos, közvetlen
如果您需要更多信息...
Si vous avez besoin de plus d'informations...
Hivatalos, közvetlen
和您做生意,我们觉得很愉快。
Merci de votre confiance.
Hivatalos, közvetlen
请联系我,我的电话号码是...
Merci de me contacter, mon numéro de téléphone est le...
Hivatalos, nagyon közvetlen
期待着尽快得到您的回复。
Dans l'attente de votre réponse.
Kevésbé hivatalos, udvarias
此致
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux.
Hivatalos, ismeretlen címzett
此致
敬礼
Veuillez recevoir mes plus cordiales salutations.
Hivatalos, gyakran használt, ismeretlen címzett
肃然至上
Veuillez agréer mes salutations distinguées.
Hivatalos, nem gyakori, ismert címzett
祝好
Meilleures salutations,
Nem hivatalos, két üzleti partner között akik tegeződnek
祝好
Cordialement,
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik gyakran dolgoznak együtt