eszperantó | Kifejezések - Üzleti élet | Levél

Levél - Cím

J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikai címzés forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám + utca neve
Település neve + ország rövidítése + irányítószám
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brit és ír címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Település/Város
ország
irányítószám
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadai címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Település+régió/megye rövidítés+irányítószám
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ausztráliai címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Régió/megye/állam
Település+irányítószám
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Új-Zélandi címzés:
Címzett neve
Vállalat
Házszám+Utca
Körzet/kerület/megye
Település+irányítószám
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Általános angol címzés: címzett, vállalat, házszám +utca, teleülés+megye/régió+irányítószám

Levél - Nyitás/Kezdés

尊敬的主席先生,
Kara Sinjoro Prezidanto,
Nagyon hivatalos, ha a címzettnek van valamilyen címe/rangja, akkor azt használjuk a nevük helyett
尊敬的先生,
Estimata sinjoro,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
尊敬的女士,
Estimata sinjorino,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
尊敬的先生/女士,
Estimata sinjoro/sinjorino,
Hivatalos, nem és név ismeretlen
尊敬的先生们,
Estimataj sinjoroj,
Hivatalos, amikor több embernek vagy egy egész részlegnek címezzük
尊敬的收信人,
Al kiu ĝi povas koncerni,
Hivatalos, címzettek neve és neme ismeretlen
尊敬的史密斯先生,
Estimata sinjoro Smith,
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
尊敬的史密斯女士,
Estimata sinjorino Smith,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
尊敬的史密斯小姐,
Estimata sinjorino Smith,
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
尊敬的史密斯小姐/女士,
Estimata sinjorino Smith,
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
亲爱的约翰 史密斯,
Estimata John Smith,
Kevésbé hivatalos, már történt korábban üzletkötés/kapcsolatfelvétel a felek között
亲爱的约翰,
Estimata John,
Nem hivatalos, a címzett a barátunk
我们因为...给您写信
Ni skribas al vi pri...
Hivatalos, az egész vállalat nevében szól
我们写这封信是因为...
Ni skribas en rilato kun...
Hivatalos, az egész vállalat nevében szól
因贵公司...
Plu al...
Hivatalos, valami olyanra utal, amit a címzett vállalattal kapcsolatban megtapasztaltál
鉴于贵公司...
Kun referenco al...
Hivatalos, valami olyanra utal, amit a címzett vállalattal kapcsolatban megtapasztaltál
我写这封信,想询问关于...的信息
Mi skribas por demandi pri...
Kevésbé hivatalos, a saját céged nevében való íráskor
我代表...给您写信
Mi skribas al vi nome de...
Hivatalos, amikor valaki más nevében írsz
...诚挚推荐贵公司
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Hivatalos, udvarias kezdés

Levél - Fő szöveg

请问您是否介意...
Ĉu vi kontraŭus, se...
Hivatalos kérés, óvatos
您是否能够...
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Hivatalos kérés, óvatos
如果您能...,我将不胜感激
Mi estus plej dankema, se...
Hivatalos kérés, óvatos
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
如果您能… ,我将非常感激
Mi estus dankema, se vi povus...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
您能将…发送给我吗
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Hivatalos kérés, udvarias
我们对接受/获得...很有兴趣
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Hivatalos kérés, udvarias
我必须问您是否...
Mi devas peti vin, ĉu...
Hivatalos kérés, udvarias
您能推荐...吗?
Ĉu vi povas rekomendi...
Hivatalos kérés, közvetlen
您能将...发送给我吗?
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Hivatalos kérés, közvetlen
请您尽快按要求将...
Vi estas urĝe petita al...
Hivatalos kérés, nagyon közvetlen
如果您能...,我们将不胜感激
Ni estus dankemaj, se...
Hivatalos kérés, udvarias, a vállalat nevében
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Kio estas via nuna listoprezo por...
Hivatalos különleges kérés, közvetlen
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
我们的意向是...
Ĝi estas nia intenco...
Hivatalos, közvetlen szándéknyilatkozat
我们仔细考虑了您的建议和...
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Hivatalos, egy üzleti döntés meghozásáról
很抱歉地通知您...
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Hivatalos, ajánlat visszautasítása vagy érdeklődés hiányának érzékeltetése

Levél - Lezárás

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Hivatalos, nagyon udvarias
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Hivatalos, nagyon udvarias
提前谢谢您…
Antaŭdankon…
Hivatalos, nagyon udvarias
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Hivatalos, nagyon udvarias
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Hivatalos, nagyon udvarias
麻烦您请尽快回复,因为...
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Hivatalos, udvarias
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Hivatalos, udvarias
我很期待将来有合作的可能性。
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Hivatalos, udvarias
谢谢您在这件事上的帮忙。
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Hivatalos, udvarias
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Hivatalos, közvetlen
如果您需要更多信息...
Se vi bezonas pli informon...
Hivatalos, közvetlen
和您做生意,我们觉得很愉快。
Ni dankas vian negocon.
Hivatalos, közvetlen
请联系我,我的电话号码是...
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Hivatalos, nagyon közvetlen
期待着尽快得到您的回复。
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Kevésbé hivatalos, udvarias
此致
Altestime,
Hivatalos, ismeretlen címzett
此致
敬礼
Altestime,
Hivatalos, gyakran használt, ismeretlen címzett
肃然至上
Altestime,
Hivatalos, nem gyakori, ismert címzett
祝好
Ĉion bonan,
Nem hivatalos, két üzleti partner között akik tegeződnek
祝好
Ĉion bonan,
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik gyakran dolgoznak együtt