dán | Kifejezések - Üzleti élet | Levél

Levél - Cím

J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikai címzés forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám + utca neve
Település neve + ország rövidítése + irányítószám
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brit és ír címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Település/Város
ország
irányítószám
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
Administrerende direktør
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadai címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Település+régió/megye rövidítés+irányítószám
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ausztráliai címzési forma:
Címzett neve
Vállalat neve
Házszám+Utca
Régió/megye/állam
Település+irányítószám
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Új-Zélandi címzés:
Címzett neve
Vállalat
Házszám+Utca
Körzet/kerület/megye
Település+irányítószám
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Általános angol címzés: címzett, vállalat, házszám +utca, teleülés+megye/régió+irányítószám

Levél - Nyitás/Kezdés

尊敬的主席先生,
Kære Hr. Direktør,
Nagyon hivatalos, ha a címzettnek van valamilyen címe/rangja, akkor azt használjuk a nevük helyett
尊敬的先生,
Kære Hr.,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
尊敬的女士,
Kære Fru,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
尊敬的先生/女士,
Kære Hr./Fru,
Hivatalos, nem és név ismeretlen
尊敬的先生们,
Kære Hr./Fru.,
Hivatalos, amikor több embernek vagy egy egész részlegnek címezzük
尊敬的收信人,
Til hvem det vedkommer,
Hivatalos, címzettek neve és neme ismeretlen
尊敬的史密斯先生,
Kære Hr. Smith,
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
尊敬的史密斯女士,
Kære Fru. Smith,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
尊敬的史密斯小姐,
Kære Frk. Smith,
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
尊敬的史密斯小姐/女士,
Kære Fr. Smith,
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
亲爱的约翰 史密斯,
Kære John Smith,
Kevésbé hivatalos, már történt korábban üzletkötés/kapcsolatfelvétel a felek között
亲爱的约翰,
Kære John,
Nem hivatalos, a címzett a barátunk
我们因为...给您写信
Vi skriver til jer angående...
Hivatalos, az egész vállalat nevében szól
我们写这封信是因为...
Vi skriver i forbindelse med...
Hivatalos, az egész vállalat nevében szól
因贵公司...
I fortsættelse af...
Hivatalos, valami olyanra utal, amit a címzett vállalattal kapcsolatban megtapasztaltál
鉴于贵公司...
I henhold til...
Hivatalos, valami olyanra utal, amit a címzett vállalattal kapcsolatban megtapasztaltál
我写这封信,想询问关于...的信息
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Kevésbé hivatalos, a saját céged nevében való íráskor
我代表...给您写信
Jeg skriver til dig på vegne af...
Hivatalos, amikor valaki más nevében írsz
...诚挚推荐贵公司
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Hivatalos, udvarias kezdés

Levél - Fő szöveg

请问您是否介意...
Vil du have noget imod at...
Hivatalos kérés, óvatos
您是否能够...
Kunne du være så venlig at...
Hivatalos kérés, óvatos
如果您能...,我将不胜感激
Jeg vil være meget taknemmelig hvis...
Hivatalos kérés, óvatos
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information om...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
如果您能… ,我将非常感激
Jeg vil være taknemmelig hvis du kunne...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
您能将…发送给我吗
Vil du være så venlig at sende mig...
Hivatalos kérés, udvarias
我们对接受/获得...很有兴趣
Vi er interesseret i at opnå/modtage...
Hivatalos kérés, udvarias
我必须问您是否...
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Hivatalos kérés, udvarias
您能推荐...吗?
Kan du anbefale...
Hivatalos kérés, közvetlen
您能将...发送给我吗?
Kan du venligst sende mig...
Hivatalos kérés, közvetlen
请您尽快按要求将...
Du er snarest anmodet til at...
Hivatalos kérés, nagyon közvetlen
如果您能...,我们将不胜感激
Vi vil være taknemmelig hvis...
Hivatalos kérés, udvarias, a vállalat nevében
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Hivatalos különleges kérés, közvetlen
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Vi er interesseret i... og vi kunne godt tænke os at vide...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Ud fra jeres reklame forstår vi at I producere...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
我们的意向是...
Det er vores hensigt at...
Hivatalos, közvetlen szándéknyilatkozat
我们仔细考虑了您的建议和...
Vi har omhyggeligt overvejet jeres forslag og...
Hivatalos, egy üzleti döntés meghozásáról
很抱歉地通知您...
Vi er kede af at måtte informere dig om at...
Hivatalos, ajánlat visszautasítása vagy érdeklődés hiányának érzékeltetése

Levél - Lezárás

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Hivatalos, nagyon udvarias
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Hvis vi kan kan hjælpe dig yderligere, vær venlig at lade os vide det.
Hivatalos, nagyon udvarias
提前谢谢您…
Tak på forhånd...
Hivatalos, nagyon udvarias
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
Hvis du får brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Hivatalos, nagyon udvarias
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Jeg vil være meget taknemlig hvis du kunne kigge på dette så hurtigt som muligt.
Hivatalos, nagyon udvarias
麻烦您请尽快回复,因为...
Vær venlig at svare tilbage så hurtigt som muligt...
Hivatalos, udvarias
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Hivatalos, udvarias
我很期待将来有合作的可能性。
Jeg ser frem til et muligt samarbejde.
Hivatalos, udvarias
谢谢您在这件事上的帮忙。
Tak for din hjælp med dette anliggende.
Hivatalos, udvarias
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Hivatalos, közvetlen
如果您需要更多信息...
Hvis du ønsker mere information...
Hivatalos, közvetlen
和您做生意,我们觉得很愉快。
Vi sætter pris på jeres forretning.
Hivatalos, közvetlen
请联系我,我的电话号码是...
Vær venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Hivatalos, nagyon közvetlen
期待着尽快得到您的回复。
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Kevésbé hivatalos, udvarias
此致
Med venlig hilsen
Hivatalos, ismeretlen címzett
此致
敬礼
Med venlig hilsen
Hivatalos, gyakran használt, ismeretlen címzett
肃然至上
Med respekt,
Hivatalos, nem gyakori, ismert címzett
祝好
Med venlig hilsen
Nem hivatalos, két üzleti partner között akik tegeződnek
祝好
Med venlig hilsen
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik gyakran dolgoznak együtt